.::Mầu nhiệm của Lá Khăn Ấn::.

1. Ấn chứng nhận khăn ấn của Ngọc Hảo

Ngọc Hảo kính xin báo cáo ấn chứng khi được nhận lá khăn ấn.

2. Ấn chứng nhận khăn ấn của Triệu Ân

Báo cáo ấn chứng nhận khăn ấn số 1 (Đại linh phù):

3. Ấn chứng nhận khăn ấn của Peace

Kính thưa Thầy, con xin báo cáo về buổi lễ nhận khăn ấn số 4, lúc 8:00pm, ngày 29/1/09.

.::Quá trình tu Mật tông của Tỳ-kheo-ni Triệu Ân::.

1. Vì sao tôi tu theo hệ thống Mật tông của Thầy Già?

Những bước ban đầu vào Mật tông - Tỳ kheo Triệu Ân.

2. Hành trình tu Mật

Nhớ lại những ngày ấy… trieuan đã được nghe đến một cách tu trì Ngũ bộ chú nhưng cần phải được điểm đạo từ một cô bé sinh viên đang tạm cư ngụ chỗ mình. Mình thấy lạ lắm và xin được gặp mặt người lớn hơn để được tìm hiểu thêm.

3. Hành trình tu Mật (tt)

Ba tháng sau khi được điểm đạo, trieuan được thỉnh lá Thiên thơ hệ phái và thỉnh Ngọc tiếp theo sau đó…

4. Niềm tin được xác chứng

Mình thật sự an lạc khi được tu tập trong hệ thống Mật tông của "Thầy Già."

.::Tự Điểm đạo bằng lá Linh Phù::.

1. Ấn chứng tự điểm đạo của Rain9811

Tôi xin nhân cơ hội này để hết lòng cảm kích sự dạy dỗ của Thầygià và chia sẻ kinh nghiệm bản thân tôi về phép điểm đạo của Mật tông.

2. Ấn chứng tự điểm đạo của Tâm Ân

Tình cờ Tâm Ân biết trang web Mật tông của Thầy già, được đọc phương pháp tự điểm đạo.

3. Ấn chứng tự điểm đạo của N.Hà

Trích đăng email của N.Hà gởi về matgiao báo ấn chứng khi tự điểm đạo.

4. Ấn chứng tự điểm đạo của thanhlinhpt

Ngày hôm qua, em vô tình lên trang thegioivohinh và có đọc được đôi chút về việc điểm đạo. Sau đó vào trang vutruhuyenbi thì thấy phương pháp tự điểm đạo.

.::Bhrama điểm đạo các thần linh Ấn Độ::.

* Bhrama điểm đạo các thần linh Ấn Độ

Hôm nay T.Thông sẽ kể câu chuyện T.Thông nhân danh đấng Bhrama điểm đạo cho các vị Thần ở Ấn Độ.

.::Một vài ấn chứng điểm đạo thấy Phật ::.

Một vài ấn chứng điểm đạo thấy Phật (P3)

Đây là những ấn chứng tiêu biểu khi điểm đạo theo Mật Pháp Thiên Đình của bạn đạo gửi về:

Một vài ấn chứng điểm đạo thấy Phật (P2)

Đây là những ấn chứng tiêu biểu khi điểm đạo theo Mật Pháp Thiên Đình của bạn đạo gửi về:

Một vài ấn chứng điểm đạo thấy Phật (P1)

Đây là những ấn chứng tiêu biểu khi điểm đạo theo Mật Pháp Thiên Đình của bạn đạo gửi về:

Kinh sách được đăng trên trang này là do vutruhuyenbi.com giữ bản quyền hoặc được sự ủy nhiệm hợp pháp của người giữ bản quyền.
Mọi bản sao, trích dẫn hay dịch thuật kính xin quí vị giữ nguyên bản, đề rõ nơi xuất xứ khi phổ biến vô vụ lợi

Bản quyền Copyright © 2008 www.vutruhuyenbi.com. Mọi vấn đề khác, xin liên hệ: matgiao@yahoo.com

DMCA.com Protection Status