.::Tự Điểm đạo bằng lá Linh Phù::.

1. Ấn chứng tự điểm đạo của Rain9811

Tôi xin nhân cơ hội này để hết lòng cảm kích sự dạy dỗ của Thầygià và chia sẻ kinh nghiệm bản thân tôi về phép điểm đạo của Mật tông.

2. Ấn chứng tự điểm đạo của Tâm Ân

Tình cờ Tâm Ân biết trang web Mật tông của Thầy già, được đọc phương pháp tự điểm đạo.

3. Ấn chứng tự điểm đạo của N.Hà

Trích đăng email của N.Hà gởi về matgiao báo ấn chứng khi tự điểm đạo.

4. Ấn chứng tự điểm đạo của thanhlinhpt

Ngày hôm qua, em vô tình lên trang thegioivohinh và có đọc được đôi chút về việc điểm đạo. Sau đó vào trang vutruhuyenbi thì thấy phương pháp tự điểm đạo.

Kinh sách được đăng trên trang này là do vutruhuyenbi.com giữ bản quyền hoặc được sự ủy nhiệm hợp pháp của người giữ bản quyền.
Mọi bản sao, trích dẫn hay dịch thuật kính xin quí vị giữ nguyên bản, đề rõ nơi xuất xứ khi phổ biến vô vụ lợi

Bản quyền Copyright © 2008 www.vutruhuyenbi.com. Mọi vấn đề khác, xin liên hệ: matgiao@yahoo.com

DMCA.com Protection Status