.::Thảo Luận Về Đạo::.

1. Mê tín và Cuồng tín (gửi bởi Echo)

... Nhân bạn đạo có nhắc đến một câu nói trong Thánh kinh, tôi có một vài ý kiến về sự mê tín và cuồng tín. Đây chỉ nói về những người cuồng tín của các tôn giáo, chấp vào Thánh kinh hay các kinh sách của họ rồi đi rao truyền cái Chân lý một chiều mà họ được dạy bằng những lời lẽ miệt thị hay hành động bạo lực với những người không cùng suy nghĩ và đức tin với họ ...

2. Xá lợi của Phật (gửi bởi Echo)

Mấy mươi năm nay đi đâu gặp mấy ông sư cũng nghe khoe là họ có xá lợi của Phật (xương của Phật hay của những bậc tu đắc đạo còn lại sau khi hỏa thiêu và kết tinh lại thành những viên ngọc đủ màu). Tôi nghe kể năm ngoái, ở Cần Thơ có một ông sư từ Singapore về Việt Nam có rất nhiều xá lợi đem phân phát cho mọi người và sau đó ông bị Giáo hội Phật giáo tẩy chay ...

3. Hình tướng và Âm thanh (gửi bởi Dianichi)

Kinh Kim Cang ghi: "Nếu dùng sắc để thấy Ta, dùng âm thanh cầu ta thì người đó hành theo tà đạo, không thể thấy Đức Như Lai ”. Phật, Thánh ở cõi siêu hình không có hình tướng hay ngôn từ, những hình tượng Phật và những câu thần chú tiếng Phạn đều không phải của Phật mà là của người phàm tưởng tượng, bày vẽ ra ...

4. Hội Tam Điểm - (Freemasons) (gửi bởi Dianichi )

Hội Tam Điểm (Freemasons) là một hội kín có nguồn gốc huyền bí từ xa xưa, chính thức xuất hiện vào cuối thế kỷ 16, và trở thành một hội dưới nhiều hình dạng có sức ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới, với 7 triệu hội viên (riêng bên Mỹ là 2 triệu), phần lớn là những danh nhân và lãnh tụ thế giới. Hiện có khoảng 50,000 sách vở nói về Hội Tam Điểm (HTD) ...

Kinh sách được đăng trên trang này là do vutruhuyenbi.com giữ bản quyền hoặc được sự ủy nhiệm hợp pháp của người giữ bản quyền.
Mọi bản sao, trích dẫn hay dịch thuật kính xin quí vị giữ nguyên bản, đề rõ nơi xuất xứ khi phổ biến vô vụ lợi

Bản quyền Copyright © 2008 www.vutruhuyenbi.com. Mọi vấn đề khác, xin liên hệ: matgiao@yahoo.com

DMCA.com Protection Status