1. Ấn chứng nhận khăn ấn của Ngọc Hảo

Ngọc Hảo kính xin báo cáo ấn chứng khi được nhận lá khăn ấn.

Khi được Thầy chứng, cấp cho lá khăn ấn thì con làm theo lời chỉ dạy của Thầy. Sau khi chuẩn bị xong, con được nghe bên tai lời chỉ dẫn của vị độ siêu hình về lễ vật con phải dâng cúng, điều kiện lễ vật con được nghe nhưng còn ngu muội chưa hiểu ra thì lời nói đó cứ lai vãng mãi cho tới ngày hôm sau, con bừng tỉnh hiểu được rõ ràng ý của Chư vị thì mới thôi, và cũng hiểu được lễ vật để tượng trưng cho lòng thành, chứ nó không đáng gì so với cái con được Thánh thần ban cho.

Ngoài ra con còn phải trì chú, sám hối cho thanh tịnh mới có thể làm lễ thỉnh khăn ấn. Ngày thứ 2 sau khi trì chú xong con đảnh lễ bằng thần lực, lễ đến danh hiệu của Sư Tổ thì tay con có lực rất mạnh, tay trái đỡ tay phải kết ấn vẽ lên lá đại linh phù (ĐLP). Ngày thứ 3 là ngày 06 – 02 – 09 lúc 12h 45’am (con dự định trì chú 10 chuỗi xong sẽ hành lễ thỉnh ĐLP), trì được 8 chuỗi thì cả người con run lên cầm cập (nhưng không lạnh, khoảng 5’), rồi hai vai xoay tròn về phía sau, cứ như vậy đến khi con trì xong 10 chuỗi mới hết.

Cầu nguyện xong tay con cầm lễ vật, miệng đọc chú khoảng 3’, con thấy linh ảnh Đức Thiên thủ Thiên nhãn ngồi, hào quang vàng sáng rực, những cánh tay cầm pháp khí đưa ra biến hóa không ngừng, rồi Ngài biến thành hình dáng đứng, nhiều mặt, nhiều đầu chất chồng cao lên. Kế đến thấy Đức Đại Nhựt Như Lai, vòng hào quang sáng lớn bao cả tòa sen và vòng ngoài của hào quang là lửa cháy sáng rực. Ban đầu nhắm mắt con tưởng là ai đã mở đèn sáng trong nhà nên con mở mắt ra xem thì không phải là đèn, con mừng quá, nhắm mắt lại vì sợ không còn được thấy linh ảnh nữa. Khi Vị mới xuất hiện, con chưa nhận ra là vị nào thì bên tai con có tiếng nói: “Đức Đại Nhựt”. Tiếp theo là con thấy một Vị Phật cỡi một con Kỳ lân thật to, tay cầm tích trượng và bên tai con lại nghe: Đức Phổ Hiền (nhưng trong hình ảnh ghi chép trong kinh thì Đức Phổ Hiền thường cỡi con voi trắng). Lúc này thân con được chuyển sát đến bàn thờ dâng lễ vật lên bàn, đến đây thì con thấy mặt của 1 vị thần rất to và rất dữ tợn. Mắt trợn to; mũi bự; răng nanh bén nhọn (Vị Hộ Pháp). Hai tay con kết ấn cầm lấy lá ĐLP đưa vào sát mặt, từ từ lui về dập đầu xuống đất rất mạnh, bên tai con nghe lệnh: Lạy 53 lạy! và được thần lực chuyển lễ đúng số và ngưng. Sau khi xong việc, đầu con rất nặng ở trước trán, toàn thân không còn chút sức lực nào. (con đang bị đau vai, có đi bác sĩ không bớt, lại bị nặng thêm…) nhưng sau đêm thỉnh ĐLP, ngủ dậy thì đầu hết nặng và vai con hầu như hoàn toàn bình phục, Con thành kính cám ơn Sư Tổ, Thầy đã ban cho con những “Cẩm nang vô giá”, hoàn toàn không nằm trong sự hiểu biết hay suy nghĩ của người thế gian phàm phu chúng con. Con xin nguyện tinh tấn thêm nữa, hầu xứng với những gì mà Tổ, Thầy ban cho con.

Ngọc Hảo kính báo

Kinh sách được đăng trên trang này là do vutruhuyenbi.com giữ bản quyền hoặc được sự ủy nhiệm hợp pháp của người giữ bản quyền.
Mọi bản sao, trích dẫn hay dịch thuật kính xin quí vị giữ nguyên bản, đề rõ nơi xuất xứ khi phổ biến vô vụ lợi

Bản quyền Copyright © 2008 www.vutruhuyenbi.com. Mọi vấn đề khác, xin liên hệ: matgiao@yahoo.com

DMCA.com Protection Status