2. Ấn chứng nhận khăn ấn của Triệu Ân

Báo cáo ấn chứng nhận khăn ấn số 1 (Đại linh phù):  Thưa Thầy, Lúc 2:00pm 1-2-2009, sau khi được Thầy cho phép, con ra bàn thờ đảnh lễ Chư vị, đảnh lễ Tổ, Thầy xin nhận khăn ấn số 1, con có ấn chứng sau:  

Đầu tiên con lễ bằng thần lực, sau đó trong tư thế quỳ kiết ấn chéo 2 tay, giữ yên trong 1 tư thế con thấy linh ảnh: Màu sắc vàng sáng chói và 1 lá phép rất lớn (bằng vải mềm) xuất hiện trên không trung, có 4 vị thiện thần cầm 4 góc. Sau đó là màu sắc trắng sáng và con thấy phía sau lá phép rất đông các vị ngồi dưới phướn lọng cờ xí trong khoảng trời xanh trong rất đẹp, đàn trống nhạc vang ngân nga… lá phép cùng các vị đang tiến dần đến trước mặt con.

Khi ấy bỗng xuất hiện 1 đồng tử bưng mâm quả gọi là quả Hạnh đào đem đến đưa cho con (thực ra con không biết quả Hạnh đào là quả gì, chỉ thấy mâm quả màu hồng đỏ giống quả đào tiên, con khởi niệm và được biết là Hạnh đào), con cầm lấy và trong lòng con nghĩ rằng con sẽ dâng cúng mâm quả này lên Bề trên. Và lúc ấy con thấy Đức Quán Thế Âm xuất hiện trong dáng đứng thanh thoát, con đã dâng cúng mâm quả này lên Ngài, ngài nói rằng: “Lành thay!”. Con đã khấn nguyện mãi mãi học theo Chư vị…

Kế đó, con thấy ánh sáng vàng xuất hiện rực rỡ và rất đông chư Phật, chư Bồ tát ngồi tòa sen lần lượt theo hình vòng tròn chảo (gần giống như ở sân vận động vậy), ngay khi ấy con khởi niệm nghĩ đến đức Phật Di lặc, đến Tổ, Thầy, con có cảm giác Tổ Thầy đang ngồi đâu đó trong số các vị ở đây, nhưng con không được biết thêm.

Cuối cùng con thấy lá khăn ấn ấy từ trên không trung bao trùm phủ khắp người con, che khắp người con theo dáng con đang quỳ và khăn ấn trùm từ trên đầu xuống trùm khắp toàn thân con (con đã được nhận khăn ấn bằng siêu hình). Và con được biết thêm: “con sẽ được Chư vị linh phù này che chở trên bước đường học và làm Đạo”.

Khi hết linh ảnh thì con đã được chuyển tư thế lễ tạ Tổ Thầy, lễ tạ Chư vị.

Con, trieuan kính báo