.::Quá trình tu Mật tông của Tỳ-kheo-ni Triệu Ân::.

1. Vì sao tôi tu theo hệ thống Mật tông của Thầy Già?

Những bước ban đầu vào Mật tông - Tỳ kheo Triệu Ân.

2. Hành trình tu Mật

Nhớ lại những ngày ấy… trieuan đã được nghe đến một cách tu trì Ngũ bộ chú nhưng cần phải được điểm đạo từ một cô bé sinh viên đang tạm cư ngụ chỗ mình. Mình thấy lạ lắm và xin được gặp mặt người lớn hơn để được tìm hiểu thêm.

3. Hành trình tu Mật (tt)

Ba tháng sau khi được điểm đạo, trieuan được thỉnh lá Thiên thơ hệ phái và thỉnh Ngọc tiếp theo sau đó…

4. Niềm tin được xác chứng

Mình thật sự an lạc khi được tu tập trong hệ thống Mật tông của "Thầy Già."

Kinh sách được đăng trên trang này là do vutruhuyenbi.com giữ bản quyền hoặc được sự ủy nhiệm hợp pháp của người giữ bản quyền.
Mọi bản sao, trích dẫn hay dịch thuật kính xin quí vị giữ nguyên bản, đề rõ nơi xuất xứ khi phổ biến vô vụ lợi

Bản quyền Copyright © 2008 www.vutruhuyenbi.com. Mọi vấn đề khác, xin liên hệ: matgiao@yahoo.com

DMCA.com Protection Status