.::Chuyện Thần bí và Đạo (Thầy Già) (bài 1-15)::.

Bài 1. Câu chuyện về Chim ĐaĐa

Ông là người Việt gốc Miên, cha mẹ nghèo khổ. Lúc mới 7 tuổi đã vào tu tại một ngôi chùa Miên ở Sóc Trăng. Khoảng 13, 14 tuổi vào một dịp nọ, ông cùng một bạn tu trốn chùa về làng người bạn chơi. Người bạn biết rõ những người trong làng, bài kế cho ông ta coi bói cho họ để gạt lấy tiền xài. Dĩ nhiên ông bói trúng như thần được nhiều người thán phục.

Bài 2. Thần Nguyễn Trung Trực

Chimđađa là người Việt gốc Miên. Thời cuộc biến ông ta thành người Miên gốc Việt. Chuyện này lại có dính líu đến một ông thần Việtnam -thần Nguyễn Trung Trực. Các chi tiết làm cho ông ta phải dời cư từ Sóc Trăng sang Cambốt rất là phức tạp. Chỉ biết rằng ông ta phải đi vì thời cuộc và hoàn cảnh. Ông ta cho biết lúc đó túng tiền và không hề có người quen ở Campuchea. Thật là cảnh tiến thoái lưỡng nan (trước mặt thì hố sâu, sau lưng thì bị cọp rượt).

Bài 3. Chim ĐaĐa trị tà

Sư huynh của Chimdada tu ở 1 chùa Miên tại miền Tây, thuật cho đệ tử của thầygià nghe là Chim đã trị bịnh tà cho con của 1 vị tướng ở Thái Lan. Ông cho biết cuộc trị bịnh tà này diển ra ồn ào cả 1 khu phố. Người ta tụ tập đến xem, kể cả cảnh sát Thái. Chim đã dùng một thau nước sôi dội lên đầu của người bị quỷ nhập, kết quả người bịnh được lành.

Bài 4. Chimdada cầu đạo

Nền đạo giáo Cao miên bắt đầu bằng Bà-la-môn giáo. Bà-la-môn giáo thờ 3 thần tối cao: Brahma tượng trưng cho Thượng Đế, hai thần khác là Vishnu (thần xây dựng) và Shiva (thần hủy diệt). Sau đó Phật giáo Đại thừa được truyền vào Cambốt. Không bao lâu sau Tiểu thừa Phật Giáo thay thế cho Đại Thừa.

Kinh sách được đăng trên trang này là do vutruhuyenbi.com giữ bản quyền hoặc được sự ủy nhiệm hợp pháp của người giữ bản quyền.
Mọi bản sao, trích dẫn hay dịch thuật kính xin quí vị giữ nguyên bản, đề rõ nơi xuất xứ khi phổ biến vô vụ lợi

Bản quyền Copyright © 2008 www.vutruhuyenbi.com. Mọi vấn đề khác, xin liên hệ: matgiao@yahoo.com

DMCA.com Protection Status