ĐẠO HỌC - THẦN BÍ HỌC - THẦN THÔNG HỌC

Vào thời gian trước chúng tôi -Hi Ái Hu Mt Giáo ti Hoa Kỳ do cư sĩ Triu Phước thành lp vào khong 1984 ti th đô Hoa Thnh Đn, Annandale, Virginia- truyền bá Mật tông dưới danh xưng là Mật tông Phật Giáo, nhưng trong thực tế, ngoài Phật Giáo ra chúng tôi còn nghiên cứu thần bí của mọi tôn giáo và đã điểm đạo cho tất cả mọi người theo tôn giáo của họ, bằng cách cho niệm theo danh hiệu của đấng Giáo chủ của mỗi tôn giáo. Chỉ trong vòng 5 tới 10 phút, rất nhiều người đã mở con mắt thứ ba nhìn thấy cảnh giới siêu hình, được xuất hồn, hay có những ấn chứng khác. 

LÁ THIÊN THƠ CĂN BẢN DÙNG ĐỂ ĐIỂM ĐẠO
(Chương Đặc Biệt - Mật tông Tinh hoa Yếu lược)

Đây là lá linh phù tượng trưng cho 5 phương Phật và 5 đạo binh Trời, tượng trưng cho ngũ chi của các tôn giáo trong vũ trụ.

...Ngày xưa, trong thời kỳ bí truyền, các chư sư đã tận tay trao truyền cho nhau trải qua mấy ngàn năm nay. Hiện nay theo lệnh của Thiên Đình, chư sư cho phổ truyền lá thiên thơ này để phổ độ chúng sanh chứng minh sự hiện hữu của các thánh thần và trợ độ cho con người để quân bình đời sống tâm linh và văn minh vật chất. Muốn thực nghiệm về năng lực thần bí sơ khởi, người thọ pháp chỉ cần:

PHƯƠNG PHÁP TỰ ĐIỂM ĐẠO:

1/ Đối trước tượng Phật, tượng Chúa hay tượng của Giáo chủ mình tôn thờ, hoặc trước quyển Thánh kinh hay các kinh sách của Phật, hay đối trước lá linh phù trên đây, khấn nguyện thành tâm cầu xin học đạo của Thánh hiền và xin tự nguyện giữ ngũ giới cấm.
2/ Lấy một ly nước nhỏ và niệm danh hiệu vị mình tôn thờ 3 lần.
3/ Chắp tay cao trên trán (không tựa vào đầu) và tiếp tục niệm danh hiệu vị mình tôn kính. Khoảng 5 tới 30 phút, đôi cánh tay của hành giả sẽ nhận được một luồng thần lực chuyển động, hay kiết ấn hoặc mở mắt thứ 3 thấy các cảnh giới siêu hình.
4/ Muốn nghỉ buông tay ra sẽ nghỉ.
... 

Hi Ái hu Mt Giáo đã đim đo min phí cho nhiu ngàn người khp nơi, và phân phát min phí nhng cun kinh: Pht Giáo Thánh Kinh, Kinh Chun Đ Đà La Ni, Mt tông Pht Giáo Tinh Hoa Yếu Lược, Phong Thn và Huyn bí hc, và tp san Mt giáo cho các bn đo và các chùa người Vit khp nơi trên thế gii. Qua nhiu đt phát hành các nơi, trên 10,000 kinh đin Mt tông và Hin giáo đã được phân phát.

Hi không có t chc, không có t hp, không đóng niên lim và cũng không cn có liên lc vi nhau. Hi ch đim đo và giúp cho phương tin kinh sách đ mi người y theo kinh sách tu tp. Ch trương này đến ngày nay vn không thay đi.

L đim đo nhp môn Huyn bí xin liên lc: matgiao@yahoo.com