.::Thông Điệp Của Thánh Thần::.

Quỷ Hắc Bạch Vô Thường

Quỷ Hắc Bạch Vô Thường (tt)

Con xin kính báo lên Nhị vị Tổ sư bài thơ con được Vị độ cho ghi xuống tối ngày 3.10.2019 sau khi con đọc bài Quỷ Hắc Bạch Vô Thường.

Quỷ Hắc Bạch Vô Thường (tt)

Kính thưa Tổ, Thầy, con cũng có bài thơ vị độ cho con ghi xuống vào tối 3/10:

Cơ hủy diệt đang đến

Kinh sách được đăng trên trang này là do vutruhuyenbi.com giữ bản quyền hoặc được sự ủy nhiệm hợp pháp của người giữ bản quyền.
Mọi bản sao, trích dẫn hay dịch thuật kính xin quí vị giữ nguyên bản, đề rõ nơi xuất xứ khi phổ biến vô vụ lợi

Bản quyền Copyright © 2008 www.vutruhuyenbi.com. Mọi vấn đề khác, xin liên hệ: matgiao@yahoo.com

DMCA.com Protection Status