1. Mê tín và Cuồng tín (gửi bởi Echo)

...Trong thánh kinh TCG, Giesu nói: “người giàu lên thiên đàng khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim.” Người ngu dốt mê tín nghe câu nói này thì sẽ tin đó là chân lý mà xem sự giàu có như là một tội lỗi, rồi dùng nó để mắng chửi và lên án những nhà giàu, thật ra là do họ có sân hận riêng đối với người giàu có.

Họ không biết Thiên Chúa Giáo hiện nay quan niệm rằng việc làm giàu là bổn phận của tín đồ, miễn sau họ làm lợi ích cho mình và cho người khác. Bằng chứng là trong Thánh kinh Cựu Ước có nói tới Job và vua Salomon, hai người giàu có vượt bực trong xứ vào thời đại của họ do ân sủng của Đức Chúa Trời. Như vậy thì sự giàu có đâu có phải là tội lỗi gì. 

Người thiếu hiểu biết chỉ nghe được có một câu, biết được có một chiều rồi cho đó là chân lý thì thường hay cuồng tín và nông nỗi phê phán những ai không tin theo mình là trái đạo, người kẻ ngoại đạo sẽ bị đọa địa ngục đến muôn đời.
Trong thánh kinh cũng có nói tới vị thánh tên là John Baptiste. John Baptiste đã cho 10 điều răn của Đức Chúa Trời là Chân lý, và vì quá khích và quá cuồng tín nên ông đã dùng nó để phê phán, mắng chửi bà hoàng hậu. Trước mặt đám đông ông gọi bà là con điếm, hài tội bà ngoại tình và trù rủa bà bị đày xuống địa ngục. Bà ta căm tức và xin với vua trừng phạt J.B. Vua đã chiều ý bà mà chém đầu J.B.
J.B đã nhân danh Chân lý của Đức Chúa Trời (lầm tưởng!) để kết án người khác. Ông nghĩ ông đúng vì ông nhân danh Thượng Đế thì Thượng Đế tất nhiên sẽ đứng về phía ông. Nhưng kết quả cho thấy, Thượng Đế chưa phạt bà hoàng hậu kia mà John Baptiste thì đã bị chém đầu trước rồi.

Nói tóm lại, thà là một người vô thần có hiểu biết còn hơn là người hữu thần mà cuồng tín. Việc làm cuồng tín sẽ gây nguy hiểm cho cá nhân của người đó và cho xã hội. Người học đạo phải dùng tinh thần khoa học để học đạo chứ không nên tin nhảm...

 

Đọc thêm