.::Thảo Luận Về Đạo::.

13. Mật Tông của Thiên Đình (gửi bởi hoatam)

Nền đạo giáo của Tây Tạng đã suy thoái từ trước thế chiến thứ II, giờ đây chỉ còn lại hư danh nhờ hoạt động phóng đại của bộ máy tuyên truyền cho rằng Mật tông Tây Tạng cao hơn Mật tông Nhật Bản, hay Mật tông Trung Hoa, Ấn Độ, Thái Lan, Lào, Cao Miên v.v…, rằng chỉ có sự truyền thừa của Lạt Ma Tây Tạng mới là chánh tông, các Lạt Ma Tây Tạng đều là phật sống, hay là hóa thân của Phật này, Bồ tát nọ...

14. Ngũ chi của các tôn giáo (gửi bởi Hữu-Huyễn)

Lá Thiên thơ của Mật tông là tượng trưng cho Thượng Đế (Đại Nhật Như Lai), chư Phật và Năm đạo binh Trời gồm chư Thiên, chư Thánh, chư Thần hầu cận, và ngũ chi của các tôn giáo trong vũ trụ: Nhân đạo, Thần đạo, Thánh đạo, Tiên đạo và Phật đạo.

15. Đạo Giáo và Chính Trị (gửi bởi Hữu-Huyễn)

Trích dẫn từ bài Võ bùa (Quyền thề-Thần Quyền): “...Sau màn ra mắt vào những năm 80 của thế kỷ trước, võ bùa bỗng dưng mất hút một cách khó hiểu trên "chốn giang hồ". Không ai biết đệ tử của võ bùa ở đâu, hiện đang sống như thế nào, còn lao tâm khổ tứ tập luyện hay không? Gần đây, một lần lang thang trên mạng, tôi tình cờ đọc được thông tin của một môn sinh "chánh phái" nói rằng, trước đây có hai cao thủ phái Thất Sơn đem võ bùa về dạy ở Hà Nội và chính họ là những sư phụ đầu tiên của môn phái ở đất Kinh kỳ...”

16. MỘT CÔNG ÁN VỀ THIÊN MỆNH. (gửi bởi hoatam )

Trước khi đưa ra công án, xin mời các bạn đọc qua tài liệu Sơ lược về những giáo chủ trên thế giới sau đây:

Kinh sách được đăng trên trang này là do vutruhuyenbi.com giữ bản quyền hoặc được sự ủy nhiệm hợp pháp của người giữ bản quyền.
Mọi bản sao, trích dẫn hay dịch thuật kính xin quí vị giữ nguyên bản, đề rõ nơi xuất xứ khi phổ biến vô vụ lợi

Bản quyền Copyright © 2008 www.vutruhuyenbi.com. Mọi vấn đề khác, xin liên hệ: matgiao@yahoo.com

DMCA.com Protection Status