.::Thảo Luận Về Đạo::.

5. Cây đao phép (D. Neel) - Pháp thuật Đông Tây (gửi bởi XuanThu)

Trên thế giới, ở những nơi có người tu bùa phép đều có đồn đãi về chuyện luyện thiên linh cái (hộp sọ của người nữ), thiên linh chưởng (bàn tay người chết), luyện những thứ như cái lưỡi của thây ma, hình nộm, bình nước hôi thúi (Phi Châu) v.v… Sau đây là một câu chuyện đặc biệt về việc luyện cây đao phép của Tây Tạng ...

6. Thà Là Người Vô Thần (gửi bởi Dianichi)

Những tôn giáo lớn trên thế giới đều có những đức tin rất khác biệt với nhau về đạo nhưng tôn giáo nào cũng cho đức tin và con đường đạo của mình là chân lý tuyệt đối. Phật giáo Tiểu Thừa chỉ quan trọng có một mình Phật Thích Ca và xem Phật A Di Đà, Quan Thế Âm bồ tát, các vị Phật và Bồ tát khác trong Đại Thừa Phật Giáo là tà thần. Chỉ vì những vị Phật đó không có trong kinh điển của Phật Giáo Tiểu Thừa nguyên thủy ....

7. Những tiên tri liên quan đến hội Long Hoa (gửi bởi NamSơn)

Tại Việt Nam nhiều giáo phái thần bí cũng đã tuyên báo sẽ có Long hoa đại hội do đức Phật Di Lặc chủ trì nhất là những nhà tu huyền bí tại Thất Sơn cũng thường mong mỏi vì được tiếp điển cho biết Đức Di Lạc sẽ xuống thế. Mặc dầu có một số giáo phái manh tâm giành chức vị nầy cho những giáo chủ của họ nhưng việc đó không phải do tranh giành mà được. Thiên cơ phải xảy ra đúng theo thiên ý chứ không theo dục vọng của loài người...

8. Ảnh Di Lạc trên táo & Linh thụ Tây Tạng (gửi bởi Dianichi )

Trong mấy ngày qua, hàng trăm người đã đến xem ngắm, sờ nắn một trái táo có hình Phật Di Lặc. Nhờ có trái táo kỳ lạ này, một gia đình nông dân nghèo ở thôn Bắc Lãm, xã Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội đã kiếm được bạc triệu tiền Việt Nam. Một số người loan tin đồn, cho rằng đây là hiện tượng “Phật giáng trần”.

Kinh sách được đăng trên trang này là do vutruhuyenbi.com giữ bản quyền hoặc được sự ủy nhiệm hợp pháp của người giữ bản quyền.
Mọi bản sao, trích dẫn hay dịch thuật kính xin quí vị giữ nguyên bản, đề rõ nơi xuất xứ khi phổ biến vô vụ lợi

Bản quyền Copyright © 2008 www.vutruhuyenbi.com. Mọi vấn đề khác, xin liên hệ: matgiao@yahoo.com

DMCA.com Protection Status