.::Thảo Luận Về Đạo::.

9. Luyện Lửa Tam Muội - Kundalini (gửi bởi Echo )

Đây là những câu chuyện về phép luyện lửa Tam muội, hay nhiệt công, tiếng Tây Tạng gọi là Tummo, Ấn Độ gọi là Kundalini (cuộn xoắn, hay hỏa xà), Trung Hoa gọi là luồng hỏa hầu, khí công. Huyền thuật này được dòng tu áo vải Kargyupa của Milarepa đề cao trong những câu chuyện sau đây:

10. Lạt ma và người tu Khổ hạnh - Thiền định (D. N)

Trích trong Mystiques et Magiciens du Tibet (The Ascetic and the Lama - Lạt ma và người tu khổ hạnh) của Alexandra David Neel 1929 ...(với phần bình luận của Echo )

11. Vị Tu sĩ thần kỳ (gửi bởi Dianichi )

(Lược dịch và tóm tắt bài viết của tác giả David Neel trong cuốn Mystiques et Magiciens du Tibet (1929)) ... Vào năm 1914, Trung Hoa xâm lăng Tây Tạng, Đạt lai Lạt ma thứ 13 phải chạy qua Ấn Độ tị nạn. Tôi thấy đây là cơ hội tốt để phỏng vấn ngài, nhờ ngài giải đáp những thắc mắc về Phật học của tôi. Thật là ngạc nhiên ngài đã đồng ý tiếp kiến tôi trái với thông lệ là Đức Đạt Lai không tiếp xúc với người ngoại quốc mà chỉ tiếp kiến các bậc Trưởng lão cao cấp mà thôi. Tôi cũng không hiểu vì sao nữa. ...

12. Cái Sai của Những Tôn Giáo Lớn (gửi bởi Tieu Dao )

khachtrangian đã trích dẫn trong bài Đạo sư và Đệ tử: “Nước Mỹ là nơi có vô số các giáo phái, trong đó từng có một giáo phái lấy một cái tên rất mỹ miều là “Cổng Thiên Đường”, Giáo phái này không từ một thủ đoạn nào để quyến rũ đệ tử, kể cả các thủ thuật như “Thôi miên”, “Ám thị tập thể”, các loại hóa chất hướng thần nhằm tạo ra các ảo giác như được nhìn thấy khung cảnh thiên đường thực sự - Họ sử dụng các thủ thuật tung hứng và tâng bốc lẫn nhau để người mới bước vào đường đạo như lạc vào mê hồn trận và dễ dàng bị chinh phục hoàn toàn...”.

Kinh sách được đăng trên trang này là do vutruhuyenbi.com giữ bản quyền hoặc được sự ủy nhiệm hợp pháp của người giữ bản quyền.
Mọi bản sao, trích dẫn hay dịch thuật kính xin quí vị giữ nguyên bản, đề rõ nơi xuất xứ khi phổ biến vô vụ lợi

Bản quyền Copyright © 2008 www.vutruhuyenbi.com. Mọi vấn đề khác, xin liên hệ: matgiao@yahoo.com

DMCA.com Protection Status