.::Thảo Luận Về Đạo.::

9. Lửa Tam Muội –Kundalini- Hỏa xà (gửi bởi Echo )

Lược dịch và bình luận bài viết của tác giả David Neel về 'Tummo" trong cuốn Magic and Mystery in Tibet... Đây là câu chuyện của Bà David Neel nói về phép luyện lửa Tam muội, nhiệt công, tiếng Tây Tạng gọi là tummo, Ấn Độ gọi là Kundalini, nghĩa là cuộn xoắn, hay hỏa xà, Trung Hoa gọi là luồng hỏa hầu. Những nhà tu huyền bí thuộc dòng áo vải Kargyupa của Milarepa hay đề cao huyền thuật này....

Xem chi tiết »

10. Lạt ma và người tu Khổ hạnh- Thiền Định (D. N Echo)

Trích trong Mystiques et Magiciens du Tibet (The Ascetic and the Lama - Lạt ma và người tu khổ hạnh) của Alexandra David Neel 1929 ...(với phần bình luận của Echo ); Yeshes G. Yatso là 1 tu sĩ tốt nghiệp từ trường Đại học Phật giáo nổi tiếng nhưng không hài lòng với kiến thức của mình....

Xem chi tiết »

11. Vị Tu sĩ thần kỳ (gửi bởi Dianichi )

Lược dịch và tóm tắt bài viết của tác giả David Neel trong cuốn Mystiques et Magiciens du Tibet (1929); ... Vào năm 1914, Trung Hoa xâm lăng Tây Tạng, Đạt lai Lạt ma thứ 13 phải chạy qua Ấn Độ tị nạn. Tôi thấy đây là cơ hội tốt để phỏng vấn ngài, nhờ ngài giải đáp những thắc mắc về Phật học của tôi. Thật là ngạc nhiên ngài đã đồng ý tiếp kiến tôi trái với thông lệ là Đức Đạt Lai không tiếp xúc với người ngoại quốc mà chỉ tiếp kiến các bậc Trưởng lão cao cấp mà thôi. Tôi cũng không hiểu vì sao nữa. ...

Xem chi tiết »

12. Cái Sai của Những Tôn Giáo Lớn (gửi bởi Tieu Dao )

khachtrangian đã trích dẫn trong bài Đạo sư và Đệ tử: “Nước Mỹ là nơi có vô số các giáo phái, trong đó từng có một giáo phái lấy một cái tên rất mỹ miều là “Cổng Thiên Đường”, Giáo phái này không từ một thủ đoạn nào để quyến rũ đệ tử, kể cả các thủ thuật như “Thôi miên”, “Ám thị tập thể”, các loại hóa chất hướng thần nhằm tạo ra các ảo giác như được nhìn thấy khung cảnh thiên đường thực sự - Họ sử dụng các thủ thuật tung hứng và tâng bốc lẫn nhau để người mới bước vào đường đạo như lạc vào mê hồn trận và dễ dàng bị chinh phục hoàn toàn...”.

Xem chi tiết »