4. Hội Tam Điểm - (Freemasons) (gửi bởi Dianichi )

Hội Tam Điểm (Freemasons) là một hội kín có nguồn gốc huyền bí từ xa xưa, chính thức xuất hiện vào cuối thế kỷ 16, và trở thành một hội dưới nhiều hình dạng có sức ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới, với 7 triệu hội viên (riêng bên Mỹ là 2 triệu), phần lớn là những danh nhân và lãnh tụ thế giới. Hiện có khoảng 50,000 sách vở nói về Hội Tam Điểm (HTD) ...

HTD tin vào Đấng Tối Cao, đề cao đạo đức, chủ trương phục vụ con người, không phân biệt tôn giáo hay chủng tộc. Tuy bắt nguồn từ thần bí, nhưng ngày nay, có lẽ đã bị thất truyền, hoặc chỉ có những cấp lãnh đạo mới được bí truyền, còn đa số các hội viên đều không biết và cũng không muốn biết gì đến nguồn gốc huyền bí đó. Nếu có ai nhắc đến thì họ tỏ ra khó chịu và cho đó là mê tín dị đoan; họ chỉ xem HTD là một hội tương tế, có tinh thần đạo đức và mục đích phục vụ cho con người mà thôi.

Cái khó chịu của hội viên HTD cũng giống như cái khó chịu của những người tu Mật tông mà không biết nguồn gốc và nền tảng của Mật tông là thần bí, nên có khi họ cho rằng những người tu có thần bí là theo tà đạo. Trong lịch sử các tổ Mật tông đều là những người nổi tiếng có thần thông: Tây Tạng có Tsong Khampa, Padma Sambhava, Antarakshita, Tilopa, Marpa, Milarepa; Ấn Độ có các ngài Thiện Vô Úy, Kim Cang Trí; Trung Hoa có ngài Nhất Hạnh là Quốc sư, và ngài Bất Không là Quốc sư của 3 triều vua và Nhật thì có Hoằng Pháp đại sư.

Các tài liệu cổ về HTD đều ghi rõ những buổi lễ thờ phượng thần linh của họ có màu sắc của tín ngưỡng Ai Cập và Hy Lạp. Các tín đồ Ai Cập và Hy Lạp cổ xưa đều có lời thề phục vụ cho Chân lý tuyệt đối (Thượng Đế), đã có từ thời khai thiên lập địa và nằm ở trong các bộ môn thần bí, các phép lạ, các hiện tượng siêu hình ở khắp mọi nơi.

Những đệ tử muốn được nhập môn học huyền bí của các đạo sư ‘Druids’ phải trải qua những kỳ khảo sát mà thất bại sẽ là cái chết. Họ bị bỏ lên 1 chiếc tàu nhỏ để cho họ một mình chống chọi với giông bão ngoài biển khơi, và chỉ có thể sống sót để quay về nhờ vào phép lạ mà thôi.

Theo truyền thống của môn phái Mithra thì người đệ tử nhập môn phải có pháp thuật để đi xuyên qua một cánh cửa dày. Khoa thần bí Ai Cập đòi hỏi đệ tử nhập môn phải bay qua 1 cái hố sâu, người nào không đủ pháp thuật sẽ bị té nhào xuống hố và chết ngạt ở dưới đó.

Những người có thần bí đều được Vua chúa kính trọng vì họ được xem như những người đã chết và tái sanh trong hào quang, và họ là những người có thể đứng trước mặt các đấng thần linh.

Học giả Mandy P.Hall là người có nghiên cứu về những tài liệu thần bí và các tôn giáo cổ xưa. Ông kết luận là những phép lạ không phải chỉ có trong Thánh kinh Thiên Chúa Giáo vì trong lịch sử đã có những pháp sư Ai Cập thị hiện được rất nhiều phép lạ giống như Moses trong thánh kinh đã làm. Ông nói “cái trở ngại lớn nhất để học hỏi về huyền bí chính là cái thành kiến chủ quan, và cái tánh lười biếng cố hữu của con người, không bao giờ chịu nghiên cứu vấn đề cho tới nơi tới chốn.”

Thật vậy, thiếu đi các phép lạ, và cái huyền bí mầu nhiệm thì tôn giáo không còn là tôn giáo mà trở thành một hội tương tế, một trường dạy triết học và luân lý xã hội, như HTD ngày nay. Cái kho tàng thật sự của HTD, hay bất cứ tôn giáo nào, chính là cái hệ thống huyền bí duy nhất trong trời đất của Đấng Tối Cao và các vị Thánh Thần, 10 phương Chư Phật… Đó cũng chính là Chân lý vĩnh cửu bất biến từ ngàn xưa.

Dianichi
(tài liệu từ Hứa Vạn Thọ, Wikipedia, Manly P. Hall-secret teachings)

Đọc thêm

Kinh sách được đăng trên trang này là do vutruhuyenbi.com giữ bản quyền hoặc được sự ủy nhiệm hợp pháp của người giữ bản quyền.
Mọi bản sao, trích dẫn hay dịch thuật kính xin quí vị giữ nguyên bản, đề rõ nơi xuất xứ khi phổ biến vô vụ lợi

Bản quyền Copyright © 2008 www.vutruhuyenbi.com. Mọi vấn đề khác, xin liên hệ: matgiao@yahoo.com

DMCA.com Protection Status