Gặp Phật Tại Thế

Xưa nay, cách nói về Phật trong Phật giáo đã khiến cho mọi người hiểu lầm Phật là ngôi vị tối cao, độc nhất vô nhị, hay chân lý tối thượng, và còn cao hơn cả Thượng Đế...
thachanhtrang đã viết:
...chư vị lý giải: “Sư Tổ chính là một vị Phật được Thiên Đình cử xuống trần gian làm đại diện..."


Xưa nay, cách nói về Phật trong Phật giáo đã khiến cho mọi người hiểu lầm Phật là ngôi vị tối cao, độc nhất vô nhị, hay chân lý tối thượng, và còn cao hơn cả Thượng đế trong khi kinh văn Phật giáo nói rõ là có tới ba đời mười phương chư Phật để nói là có rất nhiều chư Phật và Phật Thích Ca cũng chỉ là một vị Phật trong số đó.

Vũ trụ huyền bí cũng đã định nghĩa, Phật là một danh vị cao nhất người tu đạt được trong đạo cũng như bằng tiến sĩ của các ngành nghề trên thế gian. Người tu học chỉ cần thực hành tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn thì thành Phật, cũng như ai học hành đàng hoàng cũng có thể đậu được bằng tiến sĩ. Đạt quả vị Phật hay đậu bằng tiến sĩ tuy khó nhưng cũng có nhiều người đạt thành. Quốc gia nào cũng có nhiều tiến sĩ chứ không phải chỉ có một tiến sĩ duy nhất, có tiến sĩ đàn anh thì có các tiến sĩ đàn em, trong đạo cũng vậy, đã có cổ Phật thì cũng có Phật trong hiện tại và tương lai. Phật Thích Ca cũng nói: Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành.

Các bạn đạo như thachanhtrang, thànhtâm, Hoàng Mẫn v.v... chỉ mới có được thần khải về Sư Tổ sau một thời gian tu tập gần đây để chiêm nghiệm lại những bài viết về các thần khải cho Sư Tổ từ những vị đạo cao đức trọng, trong đó có đức Tăng thống, cô Sơn Ngọc Diêu đã được đăng trên diễn đàn từ trước.

Nhân tiện xin kể thêm vài thần khải khác mà Sư Tổ nhận được cũng từ 32 năm về trước:

--Qua Thượng tọa Thích Viên Đức.
Sư Tổ có ghé thăm thượng tọa Thích Viên Đức tất cả chừng 3 lần để nhận lấy kinh sách Mật tông và ấn khế bí mật... Có một lần thượng tọa Thích Viên Đức nhìn nơi trán của Sư Tổ có một nốt ruồi thì nói: "Đó là nốt ruồi do chư Phật mười phương đánh dấu."

--Sư Khất Sĩ Thích Từ Huệ
Tôn sư Minh Đăng Quang là giáo chủ đoàn khất sĩ Việt nam lúc sinh thời, đệ tử của ông là sư Thích Từ Huệ. Có một lần Sư Tổ cùng một số người tu mật, ghé qua tịnh xá của ông Thích Từ Huệ, sư trưởng phái khất sĩ, nhằm lúc ông đang đi họp y tế ở phường (vì ông có hốt thuốc Nam trị bịnh) nên Sư Tổ chỉ gặp ông sư phó, và một thanh niên trẻ tuổi khoảng 20, 21 tuổi. Sư phó mời mọi người vào nhà và đi lo trà nước, trong khi cậu thanh niên ngồi nói chuyện với Sư Tổ.

Khi đó Sư Tổ để ý vị sư phó chỉ đứng hầu chuyện và có vẻ khép nép cung kính người thanh niên kia và khi ông Thích Từ Huệ về đến, sau khi chào hỏi mọi người, ông cũng cung kính đứng một bên trong khi cậu trẻ kia thì vẫn ngồi điềm nhiên trao đổi đạo pháp với Sư Tổ. Được một lúc Sư Tổ xin kiếu để đi về thì cậu thanh niên đó khẩn khoản mời mọi người ở lại tịnh xá qua đêm, nhưng Sư Tổ vẫn từ chối, thì cậu trẻ đó nói: "...Thật là tiếc quá, không mấy lúc được gặp một vị Phật tại thế..."

Thái độ cung kính của sư Thích Từ Huệ và vị sư phó đối với cậu trẻ đó cho thấy cậu đó có thể là chuyển kiếp của ông Minh Đăng Quang, hoặc thường xuyên nhận điển của ông Minh Đăng Quang dạy đạo cho họ, nên họ mặc nhiên kính phục, xem cậu trẻ đó là Thầy của họ.
Câu nói: "Không mấy khi được gặp một vị Phật tại thế" cũng là điển của ông Minh Đăng Quang tá qua cậu thanh niên đó và là một thần khải cho Sư Tổ từ một tông phái xa lạ.

Sư Tổ nghe gọi mình là Phật tại thế thì chỉ nghe nhưng không dám tin vì lúc đó Sư Tổ chỉ mới bắt đầu nghiên cứu Mật tông, và chữ Phật trong Phật giáo bị hiểu lầm nghiêm trọng như đã nói ở trên nên Sư Tổ cũng hiếm khi nói cho ai biết vì không muốn người ta hiểu lầm mình tự xưng quá lớn.

Đến nay các bạn đạo được hiểu rõ Phật cũng chỉ là một danh vị của Thiên Đình như danh vị tiến sĩ của thế gian nên AB được phép kể lại câu chuyện này. Và Sư Tổ nói khi hiểu đạo rồi thì danh hiệu Phật cũng không có gì quan trọng.

Kinh sách được đăng trên trang này là do vutruhuyenbi.com giữ bản quyền hoặc được sự ủy nhiệm hợp pháp của người giữ bản quyền.
Mọi bản sao, trích dẫn hay dịch thuật kính xin quí vị giữ nguyên bản, đề rõ nơi xuất xứ khi phổ biến vô vụ lợi

Bản quyền Copyright © 2008 www.vutruhuyenbi.com. Mọi vấn đề khác, xin liên hệ: matgiao@yahoo.com

DMCA.com Protection Status