Cơ Trời về sự hủy diệt và tái tạo của trái đất

Đây là những thần khải về cơ hủy diệt và tái tạo của thế giới loài người qua 5 đồng tử...

Đồng tử 1 - tin nhận vào ngày 11 tháng tư, 2011
Cơ trời 10 phần chết 7 còn 3 khởi động từ 2016 đến 2030.
Một phần tư các quốc gia trên thế giới sẽ bị thiên tai địa ách tàn phá nặng nề.
Các Quốc gia bị tàn phá gần như hoàn toàn: Châu Âu, Bắc Phi, Greenland, Phi Luật Tân, Indonesia, Chile, Nhật Bản, Hungary, Tây Tạng.
Quốc gia còn lại 1/10: Bắc Hàn, Nam Phi, Liên bang Nga.
Quốc Gia còn trên 1/10:Úc đại Lợi, Trung Quốc

Đồng tử 2
Cơ trời khởi động vào năm 2012. Biến thiên tai ách xảy ra trên nhiều nước, mỗi Châu Lục có ít nhất là 10 nước bị tàn phá hoàn toàn.
Quốc gia còn lại 1/10: Ấn độ
Quốc gia còn lại trên 1/10: Congo, Nhật, Trung Quốc, Afghanistan, Pakistan, Myanmar, Indonesia, Phi Luật Tân, Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan, Brazil, Mexico, Canada, Mỹ, Nga, Ý, Thổ nhĩ kỳ, Bờ biển Ngà.
2/3 các nước Châu phi: chiến tranh, hạn hán bệnh dịch chết nhiều vô số kể.

Đồng tử 3
Hoàn toàn bị tàn phá là khối Nato: Anh, Pháp, Đức.
Quốc gia còn lại 1/10: Thụy sĩ, Thụy Điển, Đan Mạch, Hà Lan
Phi Châu vắng bóng người. Trung Á chỉ còn lại sa mạc. Đông Nam Á - Nhật chỉ còn lại 30% đất, dân lèo tèo. Trung Quốc chia cắt nhiều mảnh, rừng rậm hoang vu. Ấn độ không còn đền đài.
Phi Luật Tân hầu như không nghe thấy, kinh đô lặng câm.
Úc: hoang đảo.
Hàn Quốc gần như mất hẳn về đất đai, dân số.
Những quốc gia còn lại trên 1/10: Những hòn đảo Thái Bình Dương: 10 đảo còn 2.
Thai lan, Campuchia, Lào, Miên, Việt Nam còn lại được 3/10.
Bắc Mỹ châu 10 phần còn 2
Mỹ còn 1/2 đất.
Nam Mỹ chỉ là chim thú 300 dặm 1 người sống, Bạch Nga toàn băng đá.
Từ đây trở về sau còn nhiều thiên tai và họa chiến tranh.
Từ 2015 đến 2030 thế giới đã thấy rõ cơ Trời.
2030 – 2050 nhân loại bước vào thời kỳ Thánh Đức.

Đồng tử 4
Bị hủy diệt hoàn toàn là Châu Âu
Còn lại 3 phần là Châu Á -
Còn lại 2 phần là Châu Phi -
Còn lại 1 phần là Châu Mỹ -

Đồng tử 5
Thảm họa biến thiên trên thế giới: 10 phần bị tàn phá hết 7, còn lại 3 phần.
60% thiên tai do núi lửa, động đất, sóng thần…, 20 % do đói khát, 20% do dịch bệnh.

Trên đây là bảng thần khải để cho các đọc giả theo dõi và kiểm nghiệm lại với những biến động trong thực tế sẽ xảy ra trong tương lai