Đại Nguyên Tắc: Tế Trời

Tin trên mạng: Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, chiều 5/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức các Vua Hùng cùng các bậc tiên tổ tại điện Kinh Thiên, núi Nghĩa Lĩnh, cầu cho quốc thái dân an, bách gia trăm họ bình yên, đất nước thịnh vượng, trường tồn...

Đây là việc làm đúng đắn, hợp với lẽ đời và lẽ đạo bởi các Vua Hùng chính là các Thánh tổ mà người không am hiểu huyền bí gọi một cách trừu tượng là hồn thiêng sông núi.
Tác giả của truyện "Phong thần" là một vị tu tiên đắc đạo, am hiểu về hội đoàn tiên thánh siêu hình cũng đã viết rõ: bà Nữ Oa (một vị nữ thần) đi lên cung Hỏa Vân để chầu ba Thánh là Phục Hy, Thần Nông, Hoàng đế... (là ba vị vua đầu tiên, thánh tổ của Trung Hoa).
Và theo quy tắc siêu hình, minh vương sau khi mất được hiển thánh (nếu là hôn quân tội lỗi nhiều thì bị trừng phạt) những vị có công lớn với đất nước được hiển thần, do đó, gọi các vua khai quốc của Việt Nam là Thánh tổ đúng và rõ hơn là hồn thiêng sông núi.

Các vị nguyên thủ quốc gia Đông, Tây từ xưa đến nay, đều biết mình thọ mệnh Trời để cai trị đất nước hoặc giả được xem là con Trời. Vì thế nên các vua có thể sắc phong Thần cho các tướng và các quan với sự chấp thuận của Thiên Đình. Suốt chiều dài lịch sử của các dân tộc nói chung và Việt Nam nói riêng đều có rất nhiều các thánh, thần ngự trị, quản lý đất nước từ Nam ra Bắc. Đây là sự thật hiển nhiên được chứng minh qua sự hiển linh của thần Nguyễn Trung Trực, Đức Thánh Trần, Đức Thoại Ngọc Hầu, bà chúa Liễu Hạnh v.v... chứ không phải là chuyện thần thoại như nhiều người lầm tưởng khi chưa biết đến thế giới siêu hình.

Buổi lễ cầu nguyện với các Thánh tổ Hùng Vương nói trên tuy là hợp lẽ và đúng nguyên tắc, nhưng vẫn không thể mang lại kết quả cụ thể. Bởi vì các tiên tổ dù là bậc Thánh cũng phải làm theo quy luật của Thiên Đình, và chỉ có Thượng Đế (Trời) và Thiên Đình mới có đủ quyền lực giảm nghiệp tăng phước cho 1 người hay một quốc gia. Cầu các Thánh tổ chỉ là bước đầu, bước kế tiếp phải cầu lên Thượng Đế và người cầu nguyện với Thượng đế (Tế Trời) phải là nguyên thủ quốc gia theo nguyên tắc sau đây:

Nguyên tắc tế Trời.
Phải có một buổi lễ cầu các Thánh tổ, các vị thánh thần của đất nước.
Các Thánh tổ hiểu rõ luật Thiên Đình và tội phước của dân tộc nên có thể thần khải cho mười đồng tử những điều kiện của Thiên Đình cũng như chỉ cho cách làm thế nào để được Thiên Đình chấp thuận. Các đồng tử là những người tu huyền bí có khả năng thông linh thật sự, có thể giao tiếp với Thánh thần. Cần phải có mười người là để tránh tư tâm tư ý của đồng tử xen vào, và từ những thông tin của các thánh tổ đưa xuống cho mỗi người sẽ tổng hợp lại và lấy ra mẫu số chung.

Sau khi có được mẫu số chung của các thần khải, bước kế tiếp là một buổi lễ khác để dâng lên tấu sớ trong đó là những cam kết làm theo những điều kiện Thiên Đình đưa ra, và cũng phải qua mười đồng tử cầu nguyện để biết Thượng Đế có chấp nhận thỉnh cầu hay không.

Tế trời là một việc rất hệ trọng nên không thể lếu láo giao cho những thầy bùa, thầy pháp, thầy cúng, thầy phong thủy, các tu sĩ các tôn giáo có tổ chức, những tu sĩ hình danh sắc tướng, tài hèn sức mọn, nghiệp chướng sâu dày, những kẻ vỗ ngực xưng tên, không có khả năng thông linh mà chỉ có khả năng lòe người. Họ mà ngông cuồng lập pháp đàn cầu chuyện đại sự của quốc gia thì quỷ thần sớm muộn cũng sẽ giáng họa vì tội miệt thị Thánh thần và xúc phạm tới Trời.