Bài 10. Hang Pắc Bó

Khoãng 24 năm trước, trên đường truyền đạo, thầy già và 4 đệ tử được một gia đình mời đến nhà để xin thọ giáo. Căn nhà ở vùng khá giả ở Cali, chứng tỏ cuộc sống của họ rất thoải mái. Gia chủ đã đải một bửa cơm chay (lúc đó thầy già khuyên các đệ tử nên ăn chay trường 2 năm để bày tỏ đức tin).

   Sau bửa cơm, vợ chồng chủ nhà xin được điểm đạo. Trước bàn thờ của nhà, ông và bà xin được niệm danh hiệu "Lý Tiên Thánh" mà ông cho biết đó là cụ Tổ của gia đình khi mất đã hiển thánh (đừng lầm với Lý Thái Bạch hay là Lý Tiên Trưởng, một vị đại tiên thường giáng qua cơ bút để dạy đạo của đàn cơ Cao Đài).
       Hai vợ chồng chấp tay niệm danh hiệu của cụ Tổ và khoảng 5 phút, cả hai đều có ấn chứng siêu hình (bàn tay chuyển động, thân thể thấy ấm áp, gương mặt ửng hồng).
Sau đó ngồi uống trà đàm đạo, ông Cao Mạnh Thắng bắt đầu khai "lý lịch" với thầy già.
Ông cho biết cụ Tổ Lý tiên thánh của ông rất là linh hiển, ông thường đạp đồng về để chỉ đường dẫn lối cho gia đình qua rất nhiều biến cố của thời cuộc, có khi ông còn cho các phương thuốc để chửa bịnh cho con cháu.
       Ông cho biết thêm là chính bản thân ông lúc nhỏ học rất dốt ( ông là người Bắc), nhiều lần đã xin bùa của cụ Tổ giáng đồng và ngậm nó trong miệng mà đi thi.
Hết chuyện huyền bí, ông kể đến cuộc đời ông: ông cho biết ông là một đại tá coi về ngành truyền tin. Sở dĩ ông không lên tướng vì ông nắm chìa khóa bí mật của Quốc gia, không thể lộ mặt rõ ràng. Ông còn cho biết lúc bấy giờ tất cả các cuộc đảo chính đều phải có ông tham dự (sau này có một đại tá khác được điểm đạo cho biết ông Thắng còn nắm ngành an ninh quân đội và có bằng Thạc Sĩ quản trị quốc gia).
       Có lẽ kể đầu kể đuôi như vậy để rồi ông đi vào câu chuyện chính, một câu chuyện thần bí mà ,suốt cả cuộc đời ông cũng không thể hiểu thấu lý được.
Ông kể tiếp, lúc đó ông là một sĩ quan trẻ của miền Nam, cùng đi với phái đoàn của OSS vào hang Pắc Bó của chính phủ kháng chiến để bàn luận một số vấn đề bí mật có liên hệ phần nào đến cuộc chiến giửa phe Đồng Minh và phe Trục.
Là một sĩ quan làm việc cho một cường quốc, ông không thể nào không có tâm trạng coi thường lực lượng kháng chiến thời đó ( quân đội của tướng Giáp còn khiêm nhường quá) và coi cụ Hồ là một lảnh tụ kháng chiến bình thường.Ông và các lãnh tụ OSS bước vào khu làm việc của cụ Hồ.

       Lúc đó ông Hồ đang ngồi ở bàn làm việc, được thông báo, ông đứng lên để tiếp đón. Tới lúc cụ Hồ nhìn vào ông Thắng, ông ta mô tả lại tình trạng lúc đó cho thây già nghe: thật là lạ lùng, có một cái lực gì đó siêu hình, như có một vật gì đó chận ngang cổ của ông bắt ông phải dừng bước lại.

Cũng như tướng Lưỡng, đại tá Cao Mạnh Thắng chỉ gặp thầy già có một lần, và thầy già cũng biết được ông đã quá cố khoãng 7, 8 tháng qua do cáo phó trên báo của gia đình ông.

Thầy già

 

Đọc thêm