.::Thông Điệp Của Thánh Thần.::

Quỷ Hắc Bạch Vô Thường

Xem chi tiết »

Quỷ Hắc Bạch Vô Thường (tt)

Con xin kính báo lên Nhị vị Tổ sư bài thơ con được Vị độ cho ghi xuống tối ngày 3.10.2019 sau khi con đọc bài Quỷ Hắc Bạch Vô Thường.

Xem chi tiết »

Quỷ Hắc Bạch Vô Thường (tt)

Kính thưa Tổ, Thầy, con cũng có bài thơ vị độ cho con ghi xuống vào tối 3/10:

Xem chi tiết »

Cơ hủy diệt đang đến

Xem chi tiết »