.::Thảo Luận Về Đạo.::

17. MỘT CÔNG ÁN VỀ THIÊN MỆNH (tt) - (gửi bởi Quyetminhtử)

Trong kinh Cựu Ước, Ông Môi-Sen (Mô-sê) là một vị tiên tri hay ngôn sứ của Thượng Đế, ông là tổ phụ, đấng giáo chủ của Do thái Giáo và Thiên Chúa Giáo. Hồi giáo cũng tin vào Cựu ước, công nhận Môi sen là tiên tri thứ nhất, Giêsu là tiên tri thứ 2 và Muhammad là tiên tri thứ 3 của Thượng Đế, nhưng nhấn mạnh rằng Muhammad là tiên tri cuối cùng, sau ông sẽ không còn tiên tri nào nữa. Đó chỉ là cái phóng đại của Hồi giáo để giành ngôi vị độc tôn cho Muhammad cũng giống như Tiểu thừa Phật Giáo khẳng định Phật Thích Ca là vị Phật đầu tiên và cuối cùng. Nói vậy là vô lý bởi vì trong thời gian dài vô tận một khi đã có tiên tri của hiện tại thì đương nhiên trong quá khứ đã có các tiên tri và tương lai cũng sẽ còn có những tiên tri khác chứ không phải chỉ có le que vài vị rồi chấm dứt; Đại thừa Phật giáo nói có tới 3 đời 10 phương chư Phật. ...

Xem chi tiết »

18. MỘT CÔNG ÁN VỀ THIÊN MỆNH (tt)-(gửi bởi Dạquang)

(Công án về Thiên mệnh-thân phận loài người. Xin kính gởi đến diễn đàn vài suy gẫm của tôi cho bài viết một công án về thiên mệnh.) Vũ trụ có tới hằng hà sa số hành tinh (nhiều như số cát trên sông Hằng ở Ấn Độ), trong đó có trái đất nhỏ bé của chúng ta, so với vũ trụ thì nó chỉ như một hạt cát, còn con người đối với vũ trụ thì hẳn phải trở thành hư vô, hay chỉ là một hạt bụi mà thôi. Một ngày nào đó trái đất tự nó sẽ nổ tung chứ nó chẳng có gì quan trọng, bao nhiêu sinh mệnh bám vào trái đất cũng sẽ tan xương nát thịt. Vậy mà con người lại cuồng ngông đến mức nghĩ mình là vỹ nhân có sứ mệnh giáo hóa, giải thoát, cứu độ cho vạn vật muôn loài, mình là trung tâm của vũ trụ.

Xem chi tiết »

19. MỘT CÔNG ÁN VỀ THIÊN MỆNH (tt) - (gửi bởi Hải Đào)

(Kính chào tất cả, Xin góp ít ý kiến về bài viết về buổi lễ Vesak (2008) và kết quả của nó. Một buổi lễ long trọng dường ấy mà lại không có kết quả gì thì thật là đáng buồn, buồn hơn hết là thái độ thờ ơ của Phật tử đối với vấn đề này, người thì cuồng tín, tu mù, người thì tu cho lấy có, thích đi xem náo nhiệt cho vui, thích cầu bái, xin hết điều này đến điều khác và mê chấp vào hình danh sắc tướng chứ không thật sự tu cho tâm linh, cầu học điều chân lý)....

Xem chi tiết »

20. MỘT CÔNG ÁN VỀ THIÊN MỆNH (tt)- (gửi bởi Mặc Như Lôi)

Chỉ cần 10 người công chính thôi tất cả mọi người sẽ được tha thứ. Nhưng tiếc là 10 người công chính đó cũng chẳng tìm ra! Nên hai thành phố kia đã bị Thiên Chúa hủy diệt.…

Xem chi tiết »