.::Thảo Luận Về Đạo::.

17. MỘT CÔNG ÁN VỀ THIÊN MỆNH (tt) - (gửi bởi Quyetminh)

Trong kinh Cựu Ước, Ông Môi-Sen (Mô-sê) là một vị tiên tri, hay còn gọi là ngôn sứ của Thượng Đế, là vị tổ phụ, đấng giáo chủ của Do thái Giáo và Thiên Chúa Giáo, Hồi giáo tin vào kinh Cựu ước công nhận ông Môi sen là tiên tri thứ nhất, Giêsu là tiên tri thứ 2 và Muhammad là tiên tri thứ 3 của Thượng Đế nhưng nhấn mạnh rằng Muhammad là tiên tri cuối cùng, sau ông sẽ không còn tiên tri nào khác nữa.

18. MỘT CÔNG ÁN VỀ THIÊN MỆNH (tt)-(gửi bởi Dạquang)

Vũ trụ có tới hằng hà sa số hành tinh (nhiều như số cát trên sông Hằng ở Ấn Độ), trong đó có trái đất nhỏ bé của chúng ta, so với vũ trụ nó chỉ như một hạt cát, còn chúng ta chỉ là hạt bụi hay gần như là hư vô mà thôi. Một ngày nào đó trái đất tự nó cũng sẽ nổ tung như bao hành tinh khác và bao nhiêu sinh mệnh bám vào trái đất sẽ tan xương nát thịt trong chớp mắt. Vậy mà những sinh mệnh trên trái đất tí hon đó lại cuồng ngông đến mức nghĩ mình là vĩ nhân có sứ mệnh giáo hóa, giải thoát, và cứu độ cho vạn vật muôn loài, tự cho mình là trung tâm của vũ trụ.

19. MỘT CÔNG ÁN VỀ THIÊN MỆNH (tt) - (gửi bởi Hải Đào)

Xin góp ít ý kiến về bài viết về buổi lễ Vesak (2008) và kết quả của nó. Một buổi lễ long trọng dường ấy mà lại không có kết quả gì thì thật là đáng buồn, buồn hơn hết là thái độ thờ ơ của Phật tử đối với vấn đề này, người thì cuồng tín, tu mù, người thì tu cho lấy có, thích đi xem náo nhiệt cho vui, thích cầu bái, xin hết điều này đến điều khác và mê chấp vào hình danh sắc tướng chứ không thật sự tu cho tâm linh, cầu học điều chân lý.

20. MỘT CÔNG ÁN VỀ THIÊN MỆNH (tt)- (gửi bởi Mặc Như Lôi)

Hải Đào đã viết: "Chỉ cần 10 người công chính thôi tất cả mọi người sẽ được tha thứ. Nhưng tiếc là 10 người công chính đó cũng chẳng tìm ra! Nên hai thành phố kia đã bị Thiên Chúa hủy diệt.…..”

Kinh sách được đăng trên trang này là do vutruhuyenbi.com giữ bản quyền hoặc được sự ủy nhiệm hợp pháp của người giữ bản quyền.
Mọi bản sao, trích dẫn hay dịch thuật kính xin quí vị giữ nguyên bản, đề rõ nơi xuất xứ khi phổ biến vô vụ lợi

Bản quyền Copyright © 2008 www.vutruhuyenbi.com. Mọi vấn đề khác, xin liên hệ: matgiao@yahoo.com

DMCA.com Protection Status