5. Ân phước từ các bậc Thầy:

gửi bởi trieuan vào ngày Thứ 6 Tháng 12 05, 2008 11:48 am

Sau khi được điểm đạo, dốc lòng lập công đức để sửa nghiệp tăng phước, trieuan được biết mình đang học Đạo trong một hệ thống giáo dục khá đặc biệt:

Có lần khi đang trì chú (9:00pm 14-1-2005) mình thấy linh ảnh: “Có rất nhiều vị đội mão trời bằng vàng ròng (giống mão hình chư Thiên ở Thái Lan, Campuchia…) các Vị bao quanh Triệu Ân theo hình bán nguyệt ở trước mặt, các Vị nói chuyện với nhau: “Ai sẽ làm thầy của Triệu Ân?” Ngay lúc đó Đức Quán Âm xuất hiện, Ngài nói: “Triệu Ân, con sẽ tuần tự được học với 53 vị Thầy, trước tiên con sẽ học với vị này.” Triệu Ân chào vị: “Con kính chào Bồ tát, xin Bồ tát cho con được biết danh của Ngài.” Vị trả lời: “Con không cần gọi ta là Bồ tát, cứ gọi ta là Tịnh Lạc thiên nữ.”

Các bạn biết không, mình đã được học cái thuyết: “Quy y Phật, không quy y Thiên Thần quỷ vật” từ nhỏ, nhưng biết một mà không biết hai, chấp nơi văn tự, hình tướng… nên khi mới nghe nói đến 2 từ Chư vị trong đó hàm nghĩa có cả Thánh Thần mình rất sợ… sợ bị lạc trong đường tà… nhưng thời gian trôi qua, với những trải nghiệm bản thân mình có được, mình thực sự tri ân vô tận đối với Chư Vị Thánh Thần, Trời Phật –các bậc Thầy siêu hình.
Hai tiếng Chư Vị giờ đây đối với mình trở nên vừa rất thiêng liêng, vừa rất ấm áp gần gũi.

Đó là cảm nhận từ các bậc Thầy siêu hình. Còn đối với bậc Thầy hữu hình, trieuan cũng được giao cảm những cảm giác đặc biệt không kém. Thật ra đến giờ này mình chưa một lần gặp được mặt Thầy, chỉ được nhận sự dạy dỗ từ xa nhưng trieuan vẫn được hưởng ân phước từ Thầy. Cứ mỗi lần được Thầy chỉ dạy, trí ngu đầy kiến chấp của trieuan được giảm bớt đi một phần. Trieuan cảm nhận: như có một từ trường nào đó rất mãnh liệt, rất hiền hòa, rất sáng suốt từ Thầy đã bao trùm lấy trieuan…

Sau mấy mươi năm sống trong trần thế, lần đầu tiên trieuan đã được gặp Chân Sư.

trieuan

đọc thêm