.::Quá trình tu Mật tông của Tỳ-kheo-ni Triệu Ân::.

9. Kinh nghiệm Điểm Đạo trừ tà

Đa phần trong cái biết của chúng ta ai ai cũng cho rằng khi gặp người bị phần vô hình nhập vào hành xác thì nhà đạo phải kiết ấn này, đọc chú nọ, hay dùng các loại pháp khí khác nhau v.v... để khiến cho phần vô hình nhập vào cơ thể người xuất ra, nhưng hôm nay trieuan xin chia sẻ cùng các bạn đạo một kinh nghiệm trừ tà mà trieuan đã gặp qua trong khi đi điểm đạo, kinh nghiệm trừ tà: Chỉ chắp tay cầu nguyện chư vị.

10. Xuất thần Du Tây

Triệu Ân xin chia sẻ với các bạn đạo kinh nghiệm được chư vị cho xuất hồn dẫn đi viếng cảnh Tây phương Cực lạc. (trích đăng báo cáo mà trieuan đã gởi về Tổ Thầy)

11. Ấn chứng nhận lá phép thứ 3

TrieuAn tiếp tục chia sẻ với các bạn đạo một chút về kinh nghiệm siêu hình: (trích đăng báo cáo về Tổ, Thầy buổi lễ nhận lá phép Nam Tông thứ 3)

Kinh sách được đăng trên trang này là do vutruhuyenbi.com giữ bản quyền hoặc được sự ủy nhiệm hợp pháp của người giữ bản quyền.
Mọi bản sao, trích dẫn hay dịch thuật kính xin quí vị giữ nguyên bản, đề rõ nơi xuất xứ khi phổ biến vô vụ lợi

Bản quyền Copyright © 2008 www.vutruhuyenbi.com. Mọi vấn đề khác, xin liên hệ: matgiao@yahoo.com

DMCA.com Protection Status