Huyền ký từ Đức Thượng Đế

Hôm nay Lĩnh Nam xin kể lại vài kinh nghiệm về những thần khải trong cuộc đời của cư sĩ Đức Quý mà LN đã được nghe. Vào khoảng năm 1980, cư sĩ Đức Quý còn trẻ tuổi và dạy Pháp văn ở trường phổ thông Trà Vinh. Khi được giấy xuất cảnh do Bộ nội vụ cấp thì liền xin nghỉ dạy để chờ đi Mỹ, nhưng lại phải chờ đến gần hai năm mới có máy bay đi Mỹ. Trong khoảng hai năm đó, cư sĩ đã nghiên cứu các kinh sách về đạo của Hiển giáo và Mật tông....

Cũng vào thời gian đó, các thầy giáo đồng nghiệp có nghe nói tới cô Sơn Ngọc Diêu (SND), là người lo về việc văn phòng tại trường và cũng là một cao đồ của Đức Tôn Sư Minh Trí (Đức Tôn sư Minh Trí khi còn sanh tiền nổi tiếng về trị bịnh tà, và đã lập hàng trăm ngôi chùa ở khắp các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ với danh hiệu là hội Tịnh Độ Cư sĩ. Tông phái nầy chuyên tu pháp môn niệm Phật A Di Đà, chủ trương phước huệ song tu. Trong các chùa tịnh độ đều cho hốt thuốc nam và châm cứu trị bịnh, cô Sơn Ngọc Diêu cũng gần như là trụ trì một ngôi chùa Tịnh độ cư sĩ tại Trà vinh, cô đã gần 60 tuổi, sống độc thân và ăn chay trường 20 mấy năm qua.), nghe nói cô biết soi căn nên các thầy giáo đến rủ cư sĩ Đức Quý cùng đi đến chỗ cô để nhờ cô soi căn.

Tại tư gia của cô SND có bày biện rất nhiều kệ thờ. Khi các thầy giáo và cư sĩ Đức Quý đến, cô ra thắp nhang ở những kệ thờ, rồi đến ngồi trước điện thờ chánh cầu nguyện. Một lúc sau, cô tỏ vẻ ngạc nhiên và nói với cư sĩ Đức Quý là cô có thấy bằng thần nhãn Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế ở trên giáng về cùng với đức Tôn Sư Minh Trí, thầy của cô. Đức Thượng Đế hỏi cư sĩ là, "Có coi cuốn kinh Duy Ma Cật chưa?", Cư sĩ Đức Quý lúc đó đã có coi cả trăm bộ kinh Phật, trong đó có cuốn Duy Ma Cật, nên trả lời là đã có coi rồi. Và đức Thượng Đế nói: “Con cũng giống như Duy Ma Cật vậy."

Kinh Phật nói về ngài Duy Ma Cật là một vị trưởng giả giàu có, thần lực tự tại và trí tuệ về đạo pháp rất cao mà 10 đại đệ tử của Phật như Anan, Ca Diếp, Xá lợi Phật, Mục Kiền Liên… đều kính nể nhưng rất ngại gặp ông vì họ luôn bị ông chỉnh sửa, dạy dỗ. Thật ra thì Ngài Duy Ma Cật chính là vị Đại bồ tát ở cõi Bất Động vì trợ duyên đức Thích Ca hoằng bá đạo pháp mà hiện thân là cư sĩ đến cõi Ta bà này. Ngài thường đến trà đình tửu điếm, nơi cờ bạc hát xướng để nhiếp độ cho những người ở đó.
Kinh Duy Ma Cật kể rằng ngày đó Bồ tát Trì thế đang tu hành bỗng có Ma vương tên gọi Ma Ba tuần mang theo muôn nghìn thiên nữ đang trổi nhạc đờn ca đến để tặng cho bồ tát Trì Thế làm kẻ hầu hạ quét tước, nhưng Bồ tát Trì Thế lại không dám nhận. Lúc đó ông Duy ma Cật đến và nói với Ma Vương hãy đưa các thiên nữ qua cho ông, Ma Ba Tuần sợ ông Duy Ma Cật và muốn tìm cách ẩn mình, bỗng giữa hư không có tiếng nói kêu: Ma Ba tuần hãy mang những thiên nữ trao cho ông Duy Ma Cật thì mới được đi. Ma vương miễn cưỡng đưa các thiên nữ qua cho ông.

Các thiên nữ quay quần bên ông Duy Ma Cật nghe ông nói pháp và rất vui thích nên không chịu trở về với Ma vương kia nữa. Ma vương phải xin với ông Duy Ma Cật để cho các thiên nữ trở về. Ông Duy Ma Cật khuyên các thiên nữ hãy đi về và mang theo pháp môn Vô tận Đăng của ông mà truyền lại cho các thiên nữ trên thiên cung. Vô tận đăng được ví như ngọn đèn đạo pháp có thể mồi đốt cho trăm ngàn ngọn đèn khác sáng mãi không tận…

Trở lại chuyện cô Sơn Ngọc Diêu chuyển lời của Đức Thượng Đế nói là cư sĩ Đức Quý sẽ giống như ngài Duy Ma Cật thì cư sĩ chỉ nghe thôi chứ không dám tin, bởi vì lúc đó cư sĩ nghĩ mình còn quá trẻ, chỉ mới bắt đầu nghiên cứu đạo, chưa có thần thông, chưa có chứng minh được chuyện gì về đạo, và cũng chưa có đi truyền đạo, lại nữa vào thời đó ai nấy đều không giàu.
Sau đó thì cư sĩ đi qua Mỹ. Lúc đi có mang theo hai bộ kinh. Và sau thời gian gần 30 năm, cư sĩ đã điểm đạo cho rất nhiều người, thượng vàng hạ cám đủ mọi tầng lớp trong xã hội. Từ giới lao động phổ thông, cho tới các nhà khoa bảng; từ người lính trơn cho đến sĩ quan cấp tướng. Người cũng thường vào các nơi trà đình tửu điếm ở đầu đường cuối chợ để hóa độ cho giới giang hồ cờ bạc, giới kỹ nữ lầu xanh... (xem phần tiểu sử của cư sĩ Đức Quý trong kinh Mật tông Phật giáo Tinh hoa Yếu lược). Đời sống vật chất của cư sĩ nhờ ân phước của thánh thần mà được ung dung tự tại, có thể nói là một trưởng giả.

Ngày nay ngẫm nghĩ lại mới thấy là lời huyền kí qua cô Sơn Ngọc Diêu khi xưa nay đã thành sự thật nên cư sĩ mới tạm gọi lời tiên tri đó là đúng và mới kể lại cho đệ tử nghe để có thêm kinh nghiệm.

Cư sĩ Đức Quý kể rằng lúc ban đầu nghiên cứu về đạo thì chuyên về đạo Phật nhiều hơn, và chỉ biết có Phật chứ không tin Thượng Đế vì cả trăm cuốn kinh Phật đều bài bác Thượng Đế chứ không có dạy cho người ta biết đến hay là tôn sùng Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nhưng qua nhiều lần gặp gỡ những nhà tu huyền bí đạo cao đức trọng và nhận được nhiều thần khải qua những nhà tu đó thì cư sĩ mới xác định là ở cảnh giới vô hình rõ ràng có đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và chư Phật.

Ngay lúc trước khi cư sĩ gặp cô Sơn Ngọc Diêu, lúc đó còn chưa có đọc kinh sách hay tu hành gì thì cư sĩ có dịp gặp đức Tăng thống của Phật Giáo Cao Miên ở Trà Vinh. Khi đức Tăng thống vừa nhìn thấy cư sĩ Đức Quý thì chỉ tay vào cư sĩ mà nói rằng: “Yơ! Đây là con của ông Trời, phía trước có người dẫn, phía sau có người đỡ. Bỏ căn nhà ở Việt nam, qua bên Mỹ sẽ có căn nhà khác…”
Ngoài ra còn có nhiều mật khải khác nhưng LN chỉ được viết hai cái chánh là của cô Sơn Ngọc Diêu và của Đức Tăng Thống mà thôi.

Mục đích của cư sĩ khi kể những chuyện trên đây là để chỉ cho các đệ tử hiểu thêm là trên đường tu Mật tông, khi nhận thần khải hay nghe những tiên tri gì cho bản thân mình, dù cho thần khải hay tiên tri đó đến từ nhiều nhà tu khác nhau nhưng không thể vội tin mà phải chờ một thời gian dài (có khi là phải 30 năm) cho đến khi nào nó thành là sự thật thì mới có thể tạm tin là đúng. Kinh nghiệm về thần khải đó cũng cho thấy là mọi chuyện ở trên đời đều gần như là có duyên căn, có sự an bài từ trước.

LN xin mọi người đừng hiểu lầm là cư sĩ Đức Quý có ý gì khác khi kể lại những thần khải trên, bởi vì ngày nay tuổi của cư sĩ đã quá lục tuần, đường đời và đạo đều được viên mãn, ân phước và danh vị đều có trên Thiên đình nên Người không còn thiết tha gì với những chuyện tranh danh đoạt lợi, hoặc tạo chuyện thị phi. Đối với cư sĩ thì cho dù những tiên tri thần khải về căn cơ của cư sĩ có đúng thật đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là chuyện mau qua so với thời gian dài vô tận của vũ trụ bao la này. Tất cả những chuyện đời và đạo của nhân gian trên trái đất đều như là huyễn mộng cả.

Lời cuối LN xin nhắc với các huynh đệ, tỷ muội đã được điểm đạo rồi là nếu như ai có cơ duyên gặp gỡ những người trong giới giang hồ, lầu xanh, bài bạc thì chớ có ngạc nhiên khi nghe họ gọi cư sĩ Đức Quý là thầy bởi vì họ đã được cư sĩ trao cho pháp môn Vô tận đăng và họ cũng là đệ tử trong hệ thống Mật tông của Thầy Già đấy.

Bộ kinh Duy Ma Cật được phổ biến rộng rãi trong các chùa và trên mạng. Bài viết của LN chỉ nói sơ luợc các bạn có thể tham khảo thêm về cuộc đời của Ngài Duy Ma Cật tại website daitangkinhvietnam hoặc tóm lược các phẩm tại trang thuvienhoasen...

Thân mến.
LN
Bài xem thêm: