.::Chuyện Thần bí và Đạo (Thầy Già) (bài 1-15)::.

Bài 13. Sự phối hợp của huyền bí Đông và Tây Phương

Học-trò-già được lệnh của thầy già để viết bài. Thầy già đã nghe báo cáo và xem video về câu chuyện này. Ý kiến của thầy già và có lẽ các bạn cũng đã hiểu khi nghe qua câu chuyện là môn thần bí giữa Đông Phương và Tây Phương thiệt ra chỉ là một chứ không phải hai.

Bài 14. Nguyên lý Đạo là một

Đây là một trong những câu chuyện thần bí chứng tỏ sự liên hệ mật thiết giửa những nguồn huyền bí của các đạo giáo của phương Tây từ xưa, liên hệ đến Mật tông của thầy già truyền bá. Thật sự tất cả ngành thần bí khác nhau từ xưa tới nay, từ Đông sang Tây chỉ là một, nhưng người chưa nghiên cứu chu đáo và không được thánh thần thần khải lại tưởng là khác nhau. (Thầy già, ngày 3-9-08)

Bài 15. Niệm danh cụ Hồ

Khoảng 5 năm trước, Thầy già có một đệ tử nữ, cô có điểm đạo cho một anh, là con nuôi của một ông tướng công an. Có lẽ nghe được sự lạ kỳ về siêu hình, ông tướng đã mời cô đệ tử của Thầy già đến tư gia để tìm hiểu về chuyện huyền bí. Sau khi trao đổi nhiều câu chuyện, ông bà tướng đã đồng ý xin được điểm đạo.

Kinh sách được đăng trên trang này là do vutruhuyenbi.com giữ bản quyền hoặc được sự ủy nhiệm hợp pháp của người giữ bản quyền.
Mọi bản sao, trích dẫn hay dịch thuật kính xin quí vị giữ nguyên bản, đề rõ nơi xuất xứ khi phổ biến vô vụ lợi

Bản quyền Copyright © 2008 www.vutruhuyenbi.com. Mọi vấn đề khác, xin liên hệ: matgiao@yahoo.com

DMCA.com Protection Status