.::Chuyện Thần bí và Đạo (Thầy Già) (bài 1-15).::

Bài 9. Điểm đạo và trộm đạo

Lúc đó thầy già còn ở Việt Nam, khoãng năm 1980. Có một ông giáo sư, cựu hiệu trưởng trường Nông Lâm Súc, ông trường chay chỉ ăn khoai, tham khảo khá nhiều kinh sách và ngồi thiền. Ông tu tập chuyên cần vài năm, có nhiều ấn chứng siêu hình. Ông thường được thấy việc này việc kia ở lãnh vực vô hình, có những việc khá lớn lao. Ông nhiều lần được thấy cỡi rồng về diện kiến đức Phật A Di Đà và được Ngài thọ ký cho.

Xem chi tiết »

Bài 10. Hang Pắc Bó

Khoãng 24 năm trước, trên đường truyền đạo, thầy già và 4 đệ tử được một gia đình mời đến nhà để xin thọ giáo. Căn nhà ở vùng khá giả ở Cali, chứng tỏ cuộc sống của họ rất thoải mái. Gia chủ đã đải một bửa cơm chay (lúc đó thầy già khuyên các đệ tử nên ăn chay trường 2 năm để bày tỏ đức tin).

Xem chi tiết »

Bài 11. Phép tàng hình

Đầu năm 1980 thầy già có gặp 1 thầy bùa, ông ta đã từng trị tà bằng cách cầm 1 cây roi mây đánh vào khoãng không, người bị tà nhập ở trong phòng riêng la hét, van xin rồi sau đó con tà xuất mất. Ông còn có hai đệ tử đã từng dung bùa tàng hình thoát được nguy hiểm khi bị vây bắt. Trong lần gặp gở đó ông cũng đã tặng thầy già lá bùa và thần chú tàng hình.

Xem chi tiết »

Bài 12. Bệnh vô hình

Bác sĩ Quang là một bác sĩ được lưu dụng thời sau 75. Ông khá thâm niên trong nghề nên được xem trọng tại bệnh viện tỉnh. Vào khoãng 80, thầy già đã tu Mật tông và có trị vài ba vụ bệnh tà, nên nổi tiếng. Anh Quang đã có thọ giáo Mật tông với thầy già nên cũng hiểu một phần nào về lãnh vực thần bí.

Xem chi tiết »