Cú điện thoại nhớ đời!

Một hôm, tôi đi ăn phở tình cờ gặp An. Là người quen nên tôi tới ngồi chung bàn để trò chuyện cho vui. Khi biết ra tôi có tu về huyền bí và nghiên cứu về siêu hình An kể cho tôi nghe một chuyện mà chính anh đã chứng nghiệm.

Khi còn ở Việtnam, An có người bạn cùng xóm và cùng trường tên là Bắc. Hai người có cùng một cô giáo là cô Châu, lại là người cô ruột của Bắc cho nên quen rất thân. Về sau cả An và Bắc đều qua Mỹ. An ở Cali còn Bắc ở Virginia, ở chung với cô giáo Châu. Thỉnh thoảng hai người họ vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại. Thời gian gần đây, An gọi điện qua Virginia tìm Bắc, và gặp cô giáo Châu trả lời điện thoại. Cô nói với An là Bắc đã đi vắng, và cô hỏi thăm về đời sống của An, nhắc lại chuyện xưa, và nói chuyện với An một hồi tới cả ½ tiếng đồng hồ mới ngưng.

Một tuần lễ sau, An gọi điện thoại lại cho Bắc. Người nhà tiếp điện thoại và An hỏi về Cô Châu. Người nhà ngạc nhiên hỏi An vì sao hỏi về Cô Châu. An nói tuần lễ trước có nói chuyện với cô qua điện thoại. Người nhà mới nói cho An biết là cô giáo Châu đã qua đời mấy tháng trước rồi!

Bữa đó cô Châu đi làm về cùng với một người bạn tới ngân hàng, rồi cô ngồi ở ngoài xe để đợi người bạn. Lúc đó có một tên ăn cướp từ ngân hàng chạy ra, rồi bắn qua lại với cảnh sát. Cô Châu bị đạn lạc trúng nên đã qua đời. An nghe nói mà cảm thấy lạnh xương sống, rõ ràng An đã nói chuyện rất lâu với cô giáo Châu mới tuần trước. Người nhà nói thêm cho An biết là trong gia đình có vài người bà con ở Virginia biết chuyện cô Châu qua đời nên gọi đến để phân ưu. Nhưng họ lại nghe tiếng cô Châu trả lời điện thoại làm họ sợ quá, nghe vài câu là lật đật cúp ngay.

An nói đây là chuyện hy hữu trong cuộc đời của anh. Khiến cho anh rất kinh ngạc, và phải suy nghĩ nhiều về cõi bên kia. Không riêng gì An mà chính tôi, gia đình của Bắc và những người bà con trải qua chuyện này cũng đều cảm thấy kinh ngạc.

Đọc tiếp

Kinh sách được đăng trên trang này là do vutruhuyenbi.com giữ bản quyền hoặc được sự ủy nhiệm hợp pháp của người giữ bản quyền.
Mọi bản sao, trích dẫn hay dịch thuật kính xin quí vị giữ nguyên bản, đề rõ nơi xuất xứ khi phổ biến vô vụ lợi

Bản quyền Copyright © 2008 www.vutruhuyenbi.com. Mọi vấn đề khác, xin liên hệ: matgiao@yahoo.com

DMCA.com Protection Status