.::Chuyện Huyền Bí Có Thật::.

Chuyện đầu thai được báo trước

Ông sư Sơn tu phái khất sĩ có kể 1 chuyện về đầu thai như sau: Ngày hôm đó có 1 người đàn bà đến nhờ bần đạo giúp trừ tà dùm cho cô con gái bị nhập đã lâu. Bà ta nói đã đi đến nhiều chùa rồi mà không đâu giúp được.

Búp bê ma ám

Mẹ và dì út tui ngày nhỏ khoái chơi búp bê và nấu đồ hàng lắm. Quê tui có truyền tai nhau một điều cấm kị là không cho con nít chơi búp bê ban đêm cũng như không cho búp bê nhìn vô gương vì người ta tin rằng ban đêm mấy con ma đi ngang qua thấy xác không hồn sẽ nhập vào. Ông ngoại tui là người vô thần, nên cứ cho đó là mấy chuyện mê tín dị đoan và còn xúi mẹ và dì út tui ban đêm ngồi trước tủ kiếng chơi búp bê nữa.

Bị âm binh hành

Nhà con vốn là gia đình vô thần, năm đó, khi anh Hai con bị tai nạn xe, nghe lời hàng xóm, má con có đi nhiều Thầy bùa để xem, con nhớ có một ông tới xem phán rằng nhà nhiều cửa quá, nên không có giữ tiền được, lấy bùa về dán lên trước cánh cửa để giữ tiền… Sau khi đi nhiều thầy bà về, má con lập bàn thờ cửu thiên huyền nữ và ông địa trong nhà, trên các cửa thì dán những bùa hoặc vẽ những chữ bùa đỏ.

Kinh sách được đăng trên trang này là do vutruhuyenbi.com giữ bản quyền hoặc được sự ủy nhiệm hợp pháp của người giữ bản quyền.
Mọi bản sao, trích dẫn hay dịch thuật kính xin quí vị giữ nguyên bản, đề rõ nơi xuất xứ khi phổ biến vô vụ lợi

Bản quyền Copyright © 2008 www.vutruhuyenbi.com. Mọi vấn đề khác, xin liên hệ: matgiao@yahoo.com

DMCA.com Protection Status