20. MỘT CÔNG ÁN VỀ THIÊN MỆNH (tt)- (gửi bởi Mặc Như Lôi)

Chỉ cần 10 người công chính thôi tất cả mọi người sẽ được tha thứ. Nhưng tiếc là 10 người công chính đó cũng chẳng tìm ra! Nên hai thành phố kia đã bị Thiên Chúa hủy diệt.…

Thực tế làm gì chỉ có 10 người công chính thôi mà có thể cứu được cho cả 1 bộ tộc!? Đúng ra là phải có trên 50% người dân công chính, có tu, có phẩm hạnh mới mong cứu được 50% người tội lỗi, vô phẩm hạnh còn lại kia, bởi lý đương nhiên là một người không thể cứu được cho quá nhiều người; một người giỏi bơi lội cũng chỉ có thể cứu được vài người khỏi chết chìm; học sinh trong trường phải đủ điểm trung bình mới đậu, có đậu vớt cũng chỉ vài ba trường hợp, cho nên nếu chỉ có vài ba người công chính lôi cuốn theo một số người mê muội để đứng ra cầu cho quốc thái dân an thì làm sao cầu cho nổi? Huống chi, vài ba người đó còn chưa phải là người công chính mà chỉ có cái hình thức bên ngoài.

Đông Tây đều có những thuật sĩ, tăng sĩ, tu sĩ hay bày binh bố trận để làm chuyện thế thiên hành đạo. Thật không biết lượng sức mình mới muốn làm cái chuyện di sơn đảo hải kinh thiên động địa như là chuyện cứu độ cả thế giới, mục đích để tỏ cho thiên hạ biết ta đây là bậc cao cả, đức hạnh siêu quần! Thật ra bản thân của họ cũng đầy tội lỗi, tự lo cho mình còn chưa xong thì họ có phẩm hạnh gì và phước đức thế nào mà tự cho có thể cầu cho cả thiên hạ?

Tế Trời phải là người đủ tư cách, có chơn mệnh, có phẩm hạnh, nếu không thì không những không được gia ân phước mà còn làm cho quỷ thần giận dữ giáng thêm đòn nặng như kết quả đã thấy sau những buổi lễ tế trời vừa qua. Đó là quỷ thần dằn mặt những kẻ giả hình phạm thượng để họ đừng múa máy lếu láo nữa, để họ biết dưới mắt của thần linh họ chỉ là những vật phế thải chứ không có gì cao quý.
Cho nên phải cẩn thận với tài hèn sức mọn của mình, đừng tưởng việc tế lễ cầu Trời cho hòa bình thế giới, quốc thái dân an là một trò chơi. Biết mình tài hèn sức mọn, thì thà đừng có tế lễ thì tốt hơn là tế bậy rồi bị trời trừng phạt, đừng làm oai trị tà thì không bị quỷ thần bức tử, đừng ráng cử tạ ngàn cân thì không bị hộc máu mà chết. Phải biết giỡn mặt với quỷ thần còn không được huống gì là với Đấng Tối Cao.

Muốn cầu cho quốc thái dân an, cầu cho cả một dân tộc cho có kết quả thì dân tộc đó phải vận động làm sao cho số dân biết tu học, tu nhân tích đức và thờ trời đạt được túc số tối thiểu là 50%. Muốn cầu cho thế giới cũng vậy. Thế giới có 6 tỷ người thì phải có 3 tỷ người công chính, tu học đàng hoàng thì lời cầu nguyện của họ mới hy vọng làm động lòng quỷ thần, thần linh và Đấng Tối Cao. Bằng không đủ cái tỷ số đó thì cũng không một ai có đủ sức để cầu xin sự chuyển đổi của cơ trời, tốt hơn hết là đừng đả động gì đến việc tế trời mà hãy xuôi theo thiên cơ, chấp nhận sự hủy diệt theo quy luật thưởng phạt của thần linh và đấng tối cao mà các nhà tiên tri bấy lâu nay đều tiên đoán là sắp xảy ra.


(xem thêm tại diễn đàn)