.::Khô Mộc Thần Y Dược Sư Cung::.

Ơn phước được chữa khỏi căn bệnh tiêu hóa mãn tính

Con xin đê đầu đảnh lễ Đức Sư Tổ. Con xin đê đầu đảnh lễ Đức Thầy. Kính chào huynh Triệu Tịnh.

Kinh sách được đăng trên trang này là do vutruhuyenbi.com giữ bản quyền hoặc được sự ủy nhiệm hợp pháp của người giữ bản quyền.
Mọi bản sao, trích dẫn hay dịch thuật kính xin quí vị giữ nguyên bản, đề rõ nơi xuất xứ khi phổ biến vô vụ lợi

Bản quyền Copyright © 2008 www.vutruhuyenbi.com. Mọi vấn đề khác, xin liên hệ: matgiao@yahoo.com

DMCA.com Protection Status