Chưa xemBởi Hải Ngân
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,

Con xin báo cáo điểm trắc nghiệm:Phong Thần và Huyền bí học - Phần 1:
Số câu trả lời đúng 84 / 100
Chưa xemBởi Diệu Cao Phong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,

Con xin báo cáo điểm thi trắc nghiệm của con:
1. MTPGTHYL: P1: 92; P2: 88
2. PT & HBH: P1: 95; P2: 88; P3: 91
3. ĐTTNBVK: 82

Con chân thành cảm ơn Đức Sư Tổ, Đức Thầy cho con kiến thức giúp con hoàn thành bài thi trắc nghiệm.
Chưa xemBởi Đặng An
Con nhất tâm đảnh lễ Đức Tôn Sư Triệu Phước,
Con nhất tâm đảnh lễ Đức Sư Thầy Triệu Nghiêm.
Em chào tỷ Triệu Hiếu.

Con xin báo cáo điểm làm bài trắc nghiệm ạ:
- Trắc nghiệm PT&HBH: Phần 1: 88/100 ; Phần 2: 87/100 ; Phần 3: 72/90.
- Trắc nghiệm ĐTTNBVK: 71/90.
- Trắc nghiệm MTPGTHYL: Phần 1: 88/100 ; Phần 2: 82/100.

Cảm ơn Sư Tổ, Đức Thầy đã cung cấp kiến thức quý giá giúp chúng con có phương tiện trau dồi kiến thức.
Với những câu sai, con xem lại và ý thức được bản thân mình cần đọc thêm nhiều hơn, chậm và kỹ hơn ạ.
Con xin kính báo!
Chưa xemBởi ân đạo
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con xin báo cáo điểm thi trắc nghiệm của con
1. PT & HBH: P1: 90/100; P2: 80/100; P3: 65/100
2. MTPGTHYL: P1: 90/100; P2: 89/100

Con ân đạo kính báo!
Chưa xemBởi tamphong
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con xin báo cáo điểm thi trắc nghiệm của con
1. PT & HBH: P1: 95/100; P2: 83/100; P3: 74/90
2. MTPGTHYL: P1: 95/100; P2: 90/100
3. ĐTTNBVK: 88/90
Con tamphong kính báo!
Chưa xemBởi Ân Thiện
blue1
Học trò kính đảnh lễ Đức Sư Tổ
Học trò kính đảnh lễ Đức Thầy,

Con xin nộp bài trắc nghiệm thi lại của con kết quả như sau ạ:

1/ MTPGTHYL: Phần 1: 96; Phần 2: 94
2/ PT&HBH: Phần 1: 95; Phần 2: 97; Phần 3: 84
3/ DTTNBVK: 87

Học trò kính báo,

Ân Thiện
Chưa xemBởi ân đạo
Con kính đảnh lễ Đức sư tổ.
Con kính đảnh lễ Đức thầy.

Con xin báo cáo điểm thi trắc nghiệm Đại thừa trang nghiêm bảo vương kinh: 81/100

Con ân đạo kính báo!
Chưa xemBởi hello89
Con kính đảnh lễ Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy

Đến hôm nay con mới hoàn thành được bài thi, con xin được báo cáo kết quả làm bài trắc nghiệm ạ.

* PT&HBH:
- Phần 1: 100/100
- Phần 2: 93/100
- Phần 3: 81/90

* MTPGTHYL:
- Phần 1: 100/100
- Phần 2: 98/100

* Đại thừa TNBV: 89/90.

Con xin hết ạ.
Chưa xemBởi Tiểu Vy
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Muội chào các sư huynh, sư tỷ, sư muội
Muội chào tỷ Tiểu Đạo, tỷ senngancanh


Tv con xin phép được gửi Bài Trắc nghiệm ạ
1. Mật Tông phật giáo Tinh Hoa Yếu Lược
P1: 100 điểm
P2: 98 điểm
2.phong thần và huyền bí học
P1: 100 điểm
P2: 91 điểm
P3: 72 điểm
3. Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương Kinh : 89 điểm.
Tv xin kính bút
Chưa xemBởi Phúc Ninh
Con kính đảnh lễ Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy
Em chào các sư huynh tỷ.
Được sự nhắc nhở và hứơng dẫn của sư tỷ Triệu Hiếu và diễn đàn, Phúc Ninh đã đọc PT-HBH, MTTHYL và Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương Kinh,
Phúc Ninh xin gởi kết quả hai phần trắc nghiệm.

-Phong thần và Huyền bí học : 92/100 (Phần 1) , 81/90 (Phần 2), 83/90(phần 3)
- Mật Tông Phật Giáo THYL : 93/100 (P1), 90/100 (P2).
- Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương Kinh: 82/90

Xin kính báo,
phúc ninh