Những linh ứng, ân phước, phép lạ...
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Bảo Di
blue1
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Từ ngày có Đạo, con được Đức Sư Tổ, Đức Thầy dìu dắt nên con được Vị Độ giúp rất nhiều trong cuộc sống, nếu kể thì không sao hết được nhưng con xin kể một chuyện vừa xảy ra ngay hôm qua với con.

Hai tay con đang cầm nhiều cái ly đi đến bồn rửa, thì bất ngờ con bị trượt cả 2 chân trên nền gạch trơn ướt nước mà con không biết. Lẽ ra con đã phải té đập đầu xuống nền vì người con hai tay thì cầm ly, bị mất đà, ngã ra sau. Với lực té mạnh thế có lẽ con không tửng nặng thì cũng tửng nhẹ. Kể thì lâu nhưng việc xảy ra chỉ trong 1-2 giây, tức thì chân con như có lực bám dính vào nền gạch và con thuận thế gồng người bật dậy, kết quả an toàn, tim con đã đập thình thịch vì sợ. Theo lẽ thường, 2 chân đều đang trơn trượt, bị hất bổng người chuẩn bị ngã nên việc con an toàn ngoạn mục 100% như thế là Vị Độ đã cứu giúp. Con đã cảm ơn Vị Độ rối rít trong lòng.

Con kính tạ ơn Đức Sư Tổ, Đức Thầy nhiều lắm ạ! ^:)^ Sự bình an trong cuộc sống, sự hộ độ là không bao giờ có thể mua được, chỉ có sự từ bi của Sư Tổ và Đức Thầy đã thâu nhận con làm đệ tử, dạy dỗ cho con có trí tuệ, mà con còn được Vị Độ che chở rất nhiều trong nhiều mặt cuộc sống cả hữu hình lẫn vô hình. Một đứa đầy nghiệp chất chồng như núi trên vai như con thật quá may mắn khi được gặp đạo Trời, và được bình an trong cơ sàng lọc.

Học trò, Bảo Di.