Giấc mơ đi thăm Ngũ Đảo
gửi bởi Bạch Hạc - Thứ 6 Tháng 5 27, 2016 1:32 pm
0 Trả lời
3155 Xem
gửi bởi Bạch Hạc
Thứ 6 Tháng 5 27, 2016 1:32 pm
 ::: Ngọc Long Châu
gửi bởi Bạch Hạc - Thứ 7 Tháng 5 07, 2016 11:53 am
3 Trả lời
4137 Xem
gửi bởi Minh đăng
Thứ 3 Tháng 7 05, 2016 11:54 am
 Lời thỉnh cầu của Bác Giáp *
gửi bởi Bạch Hạc - Thứ 2 Tháng 6 22, 2015 3:10 pm
2 Trả lời
5463 Xem
gửi bởi Nguyệt Viên
Thứ 5 Tháng 9 10, 2015 1:11 pm
 Giấc mơ về bác Giáp
gửi bởi vyoanh1790 - Thứ 3 Tháng 6 17, 2014 9:43 pm
0 Trả lời
3142 Xem
gửi bởi vyoanh1790
Thứ 3 Tháng 6 17, 2014 9:43 pm
 Trải nghiệm cái chết qua giấc mơ
gửi bởi Bạn đạo - Thứ 4 Tháng 7 17, 2019 12:50 pm
0 Trả lời
379 Xem
gửi bởi Bạn đạo
Thứ 4 Tháng 7 17, 2019 12:50 pm
 Giấc mơ tai nạn rơi máy bay
gửi bởi Bạn đạo - Thứ 7 Tháng 7 13, 2019 1:17 pm
0 Trả lời
278 Xem
gửi bởi Bạn đạo
Thứ 7 Tháng 7 13, 2019 1:17 pm
 Linh ảnh Tổ đình
gửi bởi Bạn đạo - Thứ 3 Tháng 7 02, 2019 12:24 pm
0 Trả lời
500 Xem
gửi bởi Bạn đạo
Thứ 3 Tháng 7 02, 2019 12:24 pm
 Linh ảnh phượng hoàng và rồng lửa
gửi bởi Bạn đạo - Thứ 2 Tháng 6 24, 2019 12:54 pm
0 Trả lời
437 Xem
gửi bởi Bạn đạo
Thứ 2 Tháng 6 24, 2019 12:54 pm
 Linh ảnh sợi dây ân phước
gửi bởi Bạn đạo - Thứ 7 Tháng 6 22, 2019 11:49 pm
0 Trả lời
393 Xem
gửi bởi Bạn đạo
Thứ 7 Tháng 6 22, 2019 11:49 pm
 Mật Giáo Phát Dương Quang Đại
gửi bởi Ân Thiện - Thứ 6 Tháng 5 17, 2019 3:17 pm
0 Trả lời
613 Xem
gửi bởi Ân Thiện
Thứ 6 Tháng 5 17, 2019 3:17 pm
 Giấc mơ tình sâu, biển càng sâu
gửi bởi thanhlinhpt - Thứ 7 Tháng 5 11, 2019 9:33 am
4 Trả lời
1285 Xem
gửi bởi hungquyet
Thứ 3 Tháng 5 14, 2019 11:31 pm
 Giấc mơ về Đức Nhị Tổ
gửi bởi MinhThanh - Thứ 2 Tháng 5 13, 2019 12:54 pm
0 Trả lời
522 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 2 Tháng 5 13, 2019 12:54 pm
 Linh ảnh tòa tháp Mật Pháp Thiên Đình
gửi bởi Triệu Lạc - Thứ 5 Tháng 5 09, 2019 5:09 pm
1 Trả lời
585 Xem
gửi bởi chỉ là hạt bụi
Thứ 6 Tháng 5 10, 2019 4:40 pm
 Tiền phải làm mới có
gửi bởi DongNamTan - Thứ 3 Tháng 4 30, 2019 10:32 am
7 Trả lời
2525 Xem
gửi bởi Duệ Minh
Thứ 6 Tháng 5 10, 2019 4:04 pm
 Linh ảnh đặc biệt khi thỉnh lá phép TCTĐ
gửi bởi linhmy - Thứ 5 Tháng 5 09, 2019 6:08 pm
0 Trả lời
273 Xem
gửi bởi linhmy
Thứ 5 Tháng 5 09, 2019 6:08 pm
 Ấn lệnh thiên cơ
gửi bởi dovu88 - Thứ 2 Tháng 5 06, 2019 10:02 am
0 Trả lời
495 Xem
gửi bởi dovu88
Thứ 2 Tháng 5 06, 2019 10:02 am
 Những giấc mơ - linh ảnh được diện kiến Tổ, Thầy
1 ... 9, 10, 11 gửi bởi Minh Hoàng - Thứ 4 Tháng 4 18, 2012 7:38 pm
105 Trả lời
49443 Xem
gửi bởi Phúc Minh
Thứ 2 Tháng 5 06, 2019 9:11 am
 Linh ảnh về bộ Tùy cầu tức đắc
gửi bởi Hasu - Thứ 2 Tháng 5 06, 2019 12:23 am
0 Trả lời
365 Xem
gửi bởi Hasu
Thứ 2 Tháng 5 06, 2019 12:23 am
 Giấc mơ làm sách Mật pháp
gửi bởi Công Anh - Thứ 6 Tháng 5 03, 2019 12:20 pm
1 Trả lời
507 Xem
gửi bởi Jason
Thứ 6 Tháng 5 03, 2019 8:13 pm
 Những giấc mơ - linh ảnh về thiên tai và nhân họa
1 ... 14, 15, 16 gửi bởi QuocDung - Thứ 3 Tháng 6 29, 2010 6:29 pm
159 Trả lời
68997 Xem
gửi bởi Helen Nguyen
Thứ 3 Tháng 4 30, 2019 10:21 pm
 Linh ảnh sách ghi thành quả Tổ, Thầy
gửi bởi Jason - Thứ 2 Tháng 4 29, 2019 10:07 pm
1 Trả lời
503 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Thứ 3 Tháng 4 30, 2019 10:04 am
 Linh ảnh về thành quả của đệ tử MPTĐ
gửi bởi Jason - Thứ 5 Tháng 4 25, 2019 10:14 am
0 Trả lời
384 Xem
gửi bởi Jason
Thứ 5 Tháng 4 25, 2019 10:14 am
 Linh ảnh về lá Thiên Thơ
gửi bởi Triệu Lạc - Chủ nhật Tháng 4 21, 2019 12:00 pm
0 Trả lời
343 Xem
gửi bởi Triệu Lạc
Chủ nhật Tháng 4 21, 2019 12:00 pm
 Giấc mơ Đài Loan động đất
gửi bởi MinhThanh - Thứ 5 Tháng 4 18, 2019 2:28 pm
0 Trả lời
234 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 5 Tháng 4 18, 2019 2:28 pm
 Giấc mơ được đi thăm Tổ, Thầy
gửi bởi thanhxuan - Thứ 7 Tháng 4 13, 2019 9:52 pm
0 Trả lời
221 Xem
gửi bởi thanhxuan
Thứ 7 Tháng 4 13, 2019 9:52 pm
 Báo cáo giâc mơ của Titoay
gửi bởi titoay - Thứ 6 Tháng 4 12, 2019 11:16 am
0 Trả lời
216 Xem
gửi bởi titoay
Thứ 6 Tháng 4 12, 2019 11:16 am
 Tòa nhà thánh thiện và con chó xấu xí
gửi bởi Thiện Nhi - Thứ 5 Tháng 4 11, 2019 9:59 pm
0 Trả lời
285 Xem
gửi bởi Thiện Nhi
Thứ 5 Tháng 4 11, 2019 9:59 pm
 Giấc mơ được ấn chứng cho lên cấp
gửi bởi Bạch Hạc - Thứ 6 Tháng 1 11, 2019 7:10 am
1 Trả lời
659 Xem
gửi bởi Tuệ Phúc
Thứ 7 Tháng 4 06, 2019 9:14 pm
 Giấc mơ trồng cây phước
gửi bởi Vương Chính - Thứ 6 Tháng 4 05, 2019 3:25 pm
0 Trả lời
309 Xem
gửi bởi Vương Chính
Thứ 6 Tháng 4 05, 2019 3:25 pm
 Giấc mơ xuất hồn
gửi bởi thome_91 - Thứ 7 Tháng 3 30, 2019 10:13 am
0 Trả lời
213 Xem
gửi bởi thome_91
Thứ 7 Tháng 3 30, 2019 10:13 am
 Giấc mơ lưu lạc chốn giang hồ
1, 2, 3, 4 gửi bởi bnna - Thứ 6 Tháng 3 28, 2014 4:10 pm
36 Trả lời
17729 Xem
gửi bởi bnna
Thứ 6 Tháng 3 29, 2019 1:46 pm
 Nhận ấn tâm hành lễ
gửi bởi Orion - Thứ 5 Tháng 3 21, 2019 3:39 pm
0 Trả lời
274 Xem
gửi bởi Orion
Thứ 5 Tháng 3 21, 2019 3:39 pm
 Báo cáo giấc mơ
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 2 Tháng 3 18, 2019 4:45 pm
0 Trả lời
257 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 2 Tháng 3 18, 2019 4:45 pm
 Giấc mơ NBC cứu thoát đại dịch
gửi bởi hanhphuc - Thứ 7 Tháng 3 16, 2019 10:52 am
0 Trả lời
321 Xem
gửi bởi hanhphuc
Thứ 7 Tháng 3 16, 2019 10:52 am
 Linh ảnh khi trì Ngũ bộ chú
gửi bởi linhmy - Thứ 2 Tháng 3 11, 2019 9:18 pm
0 Trả lời
258 Xem
gửi bởi linhmy
Thứ 2 Tháng 3 11, 2019 9:18 pm
 Linh ảnh Đức Sư Tổ, Đức Thầy
gửi bởi bachlien - Thứ 2 Tháng 2 18, 2019 6:25 pm
3 Trả lời
765 Xem
gửi bởi Kylin
Thứ 7 Tháng 3 09, 2019 4:39 pm
 Giấc mơ được diện kiến Sư Tổ
gửi bởi Phúc Lâm - Thứ 6 Tháng 3 08, 2019 4:03 am
0 Trả lời
235 Xem
gửi bởi Phúc Lâm
Thứ 6 Tháng 3 08, 2019 4:03 am
 Giấc mơ bài học tình ngay lý gian
gửi bởi GiangTien - Thứ 5 Tháng 4 13, 2017 2:02 pm
4 Trả lời
1778 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 7 Tháng 3 02, 2019 5:57 pm
 Linh ảnh Đức Sư Tổ và ân phước khi tu MPTĐ
gửi bởi bachlien - Chủ nhật Tháng 2 24, 2019 4:42 pm
2 Trả lời
613 Xem
gửi bởi bachlien
Thứ 7 Tháng 3 02, 2019 4:11 pm
 Giấc mơ được gặp Ngài QTA và Chư Phật
gửi bởi dovu88 - Thứ 6 Tháng 3 01, 2019 3:22 pm
0 Trả lời
176 Xem
gửi bởi dovu88
Thứ 6 Tháng 3 01, 2019 3:22 pm
 Linh ảnh chú chó bẹc-giê *
gửi bởi Diệu Tâm - Thứ 3 Tháng 2 26, 2019 3:58 pm
1 Trả lời
1015 Xem
gửi bởi thanhlinhpt
Thứ 5 Tháng 2 28, 2019 9:34 pm
 Chỉ có Thượng Đế mới làm nên những điều kỳ diệu!
gửi bởi Tamanhanh - Thứ 4 Tháng 12 19, 2018 11:41 am
3 Trả lời
1133 Xem
gửi bởi Tamanhanh
Thứ 4 Tháng 2 27, 2019 3:11 pm
 Trải nghiệm xuất hồn đi tham quan tiên giới
gửi bởi thanhlinhpt - Thứ 2 Tháng 2 18, 2019 10:02 pm
0 Trả lời
250 Xem
gửi bởi thanhlinhpt
Thứ 2 Tháng 2 18, 2019 10:02 pm
 Giấc mơ về các vị thần Nhật Bản
gửi bởi tinhthuy - Thứ 2 Tháng 2 18, 2019 11:33 am
0 Trả lời
326 Xem
gửi bởi tinhthuy
Thứ 2 Tháng 2 18, 2019 11:33 am
 Long Hoa Trẩy Hội
gửi bởi SenNganCanh - Thứ 5 Tháng 2 14, 2019 4:12 pm
1 Trả lời
714 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Thứ 7 Tháng 2 16, 2019 7:17 am
 Giấc mơ được Sư Tổ dạy về phước đức
gửi bởi kiemmadocco - Thứ 3 Tháng 8 07, 2018 8:50 pm
6 Trả lời
3519 Xem
gửi bởi Orion
Thứ 5 Tháng 2 14, 2019 4:23 am
 Giấc mơ gặp người thân trong gia đình
gửi bởi Thiện Hòa - Thứ 6 Tháng 8 25, 2017 3:37 pm
3 Trả lời
1636 Xem
gửi bởi Kiyoko
Thứ 3 Tháng 2 12, 2019 6:19 am
 Linh ảnh quân đội đón tiếp vị Sứ Giả!
gửi bởi Chấn Nhi - Thứ 2 Tháng 2 11, 2019 9:57 pm
0 Trả lời
262 Xem
gửi bởi Chấn Nhi
Thứ 2 Tháng 2 11, 2019 9:57 pm
 Giấc Mơ Được Báo Trước
1, 2 gửi bởi giọt sương - Thứ 5 Tháng 4 16, 2015 8:19 pm
11 Trả lời
4232 Xem
gửi bởi Kiyoko
Chủ nhật Tháng 2 10, 2019 11:02 pm
 Giấc mơ được Tổ Thầy chấm điểm
gửi bởi tiểuyến - Thứ 7 Tháng 1 26, 2019 11:05 pm
1 Trả lời
440 Xem
gửi bởi tiểuyến
Chủ nhật Tháng 2 10, 2019 10:27 pm
 GẶP NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH
gửi bởi Tamanhanh - Thứ 6 Tháng 2 08, 2019 11:36 am
0 Trả lời
479 Xem
gửi bởi Tamanhanh
Thứ 6 Tháng 2 08, 2019 11:36 am
 Giấc mơ về hổ tinh và thành phố tro tàn
gửi bởi Vương Chính - Thứ 3 Tháng 1 29, 2019 4:43 pm
0 Trả lời
271 Xem
gửi bởi Vương Chính
Thứ 3 Tháng 1 29, 2019 4:43 pm