Giấc mơ đi thăm Ngũ Đảo
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 6 Tháng 5 27, 2016 1:32 pm
0 Trả lời
3062 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 6 Tháng 5 27, 2016 1:32 pm
 ::: Ngọc Long Châu
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 7 Tháng 5 07, 2016 11:53 am
3 Trả lời
3979 Xem
gửi bởi Minh đăng
Thứ 3 Tháng 7 05, 2016 11:54 am
 Lời thỉnh cầu của Bác Giáp *
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 2 Tháng 6 22, 2015 3:10 pm
2 Trả lời
5303 Xem
gửi bởi Nguyệt Viên
Thứ 5 Tháng 9 10, 2015 1:11 pm
 Giấc mơ về bác Giáp
gửi bởi vyoanh1790 - Thứ 3 Tháng 6 17, 2014 9:43 pm
0 Trả lời
3094 Xem
gửi bởi vyoanh1790
Thứ 3 Tháng 6 17, 2014 9:43 pm
 Linh ảnh về lá Thiên Thơ
gửi bởi Triệu Lạc - Chủ nhật Tháng 4 21, 2019 12:00 pm
0 Trả lời
191 Xem
gửi bởi Triệu Lạc
Chủ nhật Tháng 4 21, 2019 12:00 pm
 Giấc mơ Đài Loan động đất
gửi bởi MinhThanh - Thứ 5 Tháng 4 18, 2019 2:28 pm
0 Trả lời
162 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 5 Tháng 4 18, 2019 2:28 pm
 Giấc mơ được đi thăm Tổ, Thầy
gửi bởi thanhxuan - Thứ 7 Tháng 4 13, 2019 9:52 pm
0 Trả lời
180 Xem
gửi bởi thanhxuan
Thứ 7 Tháng 4 13, 2019 9:52 pm
 Báo cáo giâc mơ của Titoay
gửi bởi titoay - Thứ 6 Tháng 4 12, 2019 11:16 am
0 Trả lời
160 Xem
gửi bởi titoay
Thứ 6 Tháng 4 12, 2019 11:16 am
 Tòa nhà thánh thiện và con chó xấu xí
gửi bởi Thiện Nhi - Thứ 5 Tháng 4 11, 2019 9:59 pm
0 Trả lời
227 Xem
gửi bởi Thiện Nhi
Thứ 5 Tháng 4 11, 2019 9:59 pm
 Những giấc mơ - linh ảnh được diện kiến Tổ, Thầy
1 ... 8, 9, 10 gửi bởi Minh Hoàng - Thứ 4 Tháng 4 18, 2012 7:38 pm
99 Trả lời
47249 Xem
gửi bởi nhattam
Thứ 2 Tháng 4 08, 2019 9:40 pm
 Giấc mơ được ấn chứng cho lên cấp
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 6 Tháng 1 11, 2019 7:10 am
1 Trả lời
561 Xem
gửi bởi Tuệ Phúc
Thứ 7 Tháng 4 06, 2019 9:14 pm
 Giấc mơ trồng cây phước
gửi bởi Vương Chính - Thứ 6 Tháng 4 05, 2019 3:25 pm
0 Trả lời
249 Xem
gửi bởi Vương Chính
Thứ 6 Tháng 4 05, 2019 3:25 pm
 Giấc mơ xuất hồn
gửi bởi thome_91 - Thứ 7 Tháng 3 30, 2019 10:13 am
0 Trả lời
183 Xem
gửi bởi thome_91
Thứ 7 Tháng 3 30, 2019 10:13 am
 Giấc mơ lưu lạc chốn giang hồ
1, 2, 3, 4 gửi bởi bnna - Thứ 6 Tháng 3 28, 2014 4:10 pm
36 Trả lời
17328 Xem
gửi bởi bnna
Thứ 6 Tháng 3 29, 2019 1:46 pm
 Nhận ấn tâm hành lễ
gửi bởi Orion - Thứ 5 Tháng 3 21, 2019 3:39 pm
0 Trả lời
217 Xem
gửi bởi Orion
Thứ 5 Tháng 3 21, 2019 3:39 pm
 Báo cáo giấc mơ
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 2 Tháng 3 18, 2019 4:45 pm
0 Trả lời
221 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 2 Tháng 3 18, 2019 4:45 pm
 Giấc mơ NBC cứu thoát đại dịch
gửi bởi hanhphuc - Thứ 7 Tháng 3 16, 2019 10:52 am
0 Trả lời
294 Xem
gửi bởi hanhphuc
Thứ 7 Tháng 3 16, 2019 10:52 am
 Những giấc mơ - linh ảnh về thiên tai và nhân họa
1 ... 14, 15, 16 gửi bởi QuocDung - Thứ 3 Tháng 6 29, 2010 6:29 pm
158 Trả lời
68043 Xem
gửi bởi tinhthuy
Thứ 4 Tháng 3 13, 2019 3:11 pm
 Linh ảnh khi trì Ngũ bộ chú
gửi bởi linhmy - Thứ 2 Tháng 3 11, 2019 9:18 pm
0 Trả lời
231 Xem
gửi bởi linhmy
Thứ 2 Tháng 3 11, 2019 9:18 pm
 Linh ảnh Đức Sư Tổ, Đức Thầy
gửi bởi bachlien - Thứ 2 Tháng 2 18, 2019 6:25 pm
3 Trả lời
712 Xem
gửi bởi Kylin
Thứ 7 Tháng 3 09, 2019 4:39 pm
 Giấc mơ được diện kiến Sư Tổ
gửi bởi Phúc Lâm - Thứ 6 Tháng 3 08, 2019 4:03 am
0 Trả lời
216 Xem
gửi bởi Phúc Lâm
Thứ 6 Tháng 3 08, 2019 4:03 am
 Giấc mơ bài học tình ngay lý gian
gửi bởi GiangTien - Thứ 5 Tháng 4 13, 2017 2:02 pm
4 Trả lời
1711 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 7 Tháng 3 02, 2019 5:57 pm
 Linh ảnh Đức Sư Tổ và ân phước khi tu MPTĐ
gửi bởi bachlien - Chủ nhật Tháng 2 24, 2019 4:42 pm
2 Trả lời
555 Xem
gửi bởi bachlien
Thứ 7 Tháng 3 02, 2019 4:11 pm
 Giấc mơ được gặp Ngài QTA và Chư Phật
gửi bởi dovu88 - Thứ 6 Tháng 3 01, 2019 3:22 pm
0 Trả lời
148 Xem
gửi bởi dovu88
Thứ 6 Tháng 3 01, 2019 3:22 pm
 Chỉ có Thượng Đế mới làm nên những điều kỳ diệu!
gửi bởi Tamanhanh - Thứ 4 Tháng 12 19, 2018 11:41 am
3 Trả lời
1044 Xem
gửi bởi Tamanhanh
Thứ 4 Tháng 2 27, 2019 3:11 pm
 Trải nghiệm xuất hồn đi tham quan tiên giới
gửi bởi thanhlinhpt - Thứ 2 Tháng 2 18, 2019 10:02 pm
0 Trả lời
227 Xem
gửi bởi thanhlinhpt
Thứ 2 Tháng 2 18, 2019 10:02 pm
 Giấc mơ về các vị thần Nhật Bản
gửi bởi tinhthuy - Thứ 2 Tháng 2 18, 2019 11:33 am
0 Trả lời
294 Xem
gửi bởi tinhthuy
Thứ 2 Tháng 2 18, 2019 11:33 am
 Long Hoa Trẩy Hội
gửi bởi SenNganCanh - Thứ 5 Tháng 2 14, 2019 4:12 pm
1 Trả lời
611 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Thứ 7 Tháng 2 16, 2019 7:17 am
 Giấc mơ được Sư Tổ dạy về phước đức
gửi bởi kiemmadocco - Thứ 3 Tháng 8 07, 2018 8:50 pm
6 Trả lời
3386 Xem
gửi bởi Orion
Thứ 5 Tháng 2 14, 2019 4:23 am
 Giấc mơ gặp người thân trong gia đình
gửi bởi Thiện Hòa - Thứ 6 Tháng 8 25, 2017 3:37 pm
3 Trả lời
1608 Xem
gửi bởi Kiyoko
Thứ 3 Tháng 2 12, 2019 6:19 am
 Linh ảnh quân đội đón tiếp vị Sứ Giả!
gửi bởi Chấn Nhi - Thứ 2 Tháng 2 11, 2019 9:57 pm
0 Trả lời
222 Xem
gửi bởi Chấn Nhi
Thứ 2 Tháng 2 11, 2019 9:57 pm
 Giấc Mơ Được Báo Trước
1, 2 gửi bởi giọt sương - Thứ 5 Tháng 4 16, 2015 8:19 pm
11 Trả lời
4143 Xem
gửi bởi Kiyoko
Chủ nhật Tháng 2 10, 2019 11:02 pm
 Giấc mơ được Tổ Thầy chấm điểm
gửi bởi tiểuyến - Thứ 7 Tháng 1 26, 2019 11:05 pm
1 Trả lời
402 Xem
gửi bởi tiểuyến
Chủ nhật Tháng 2 10, 2019 10:27 pm
 GẶP NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH
gửi bởi Tamanhanh - Thứ 6 Tháng 2 08, 2019 11:36 am
0 Trả lời
448 Xem
gửi bởi Tamanhanh
Thứ 6 Tháng 2 08, 2019 11:36 am
 Giấc mơ về hổ tinh và thành phố tro tàn
gửi bởi Vương Chính - Thứ 3 Tháng 1 29, 2019 4:43 pm
0 Trả lời
243 Xem
gửi bởi Vương Chính
Thứ 3 Tháng 1 29, 2019 4:43 pm
 Giấc mơ thấy cảnh giới trên bầu trời
gửi bởi Độc Cô 83 - Thứ 4 Tháng 1 16, 2019 12:02 am
0 Trả lời
290 Xem
gửi bởi Độc Cô 83
Thứ 4 Tháng 1 16, 2019 12:02 am
 Giấc mơ UFO
gửi bởi Tuệ Phúc - Thứ 2 Tháng 5 14, 2018 6:27 pm
1 Trả lời
664 Xem
gửi bởi happybaozi
Thứ 4 Tháng 1 09, 2019 11:51 pm
 Linh ảnh thấy Phật và giấc mơ lạ
gửi bởi Quang Anh - Thứ 4 Tháng 1 09, 2019 10:00 am
0 Trả lời
200 Xem
gửi bởi Quang Anh
Thứ 4 Tháng 1 09, 2019 10:00 am
 Giấc mơ: Tai nạn ở Long An
gửi bởi phuongha - Thứ 4 Tháng 1 02, 2019 8:51 pm
1 Trả lời
370 Xem
gửi bởi happybaozi
Thứ 4 Tháng 1 02, 2019 10:37 pm
 Giấc mơ được học với Sư Tổ
gửi bởi HueBat - Thứ 2 Tháng 12 31, 2018 9:30 am
0 Trả lời
301 Xem
gửi bởi HueBat
Thứ 2 Tháng 12 31, 2018 9:30 am
 Tòa tháp Mật Pháp Thiên Đình
gửi bởi Đặng An - Chủ nhật Tháng 12 30, 2018 7:46 am
0 Trả lời
247 Xem
gửi bởi Đặng An
Chủ nhật Tháng 12 30, 2018 7:46 am
 Giấc mơ cổ ngọc hình cá
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 2 Tháng 12 17, 2018 2:46 am
0 Trả lời
471 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 2 Tháng 12 17, 2018 2:46 am
 Giấc mơ: Bài hát về Sư Tổ
gửi bởi Triệu Thông - Thứ 7 Tháng 12 15, 2018 12:11 am
0 Trả lời
250 Xem
gửi bởi Triệu Thông
Thứ 7 Tháng 12 15, 2018 12:11 am
 Những giấc mơ - linh ảnh về nước Nhật
1, 2 gửi bởi DieuChi - Thứ 2 Tháng 3 28, 2016 8:41 am
12 Trả lời
7504 Xem
gửi bởi thachanh
Thứ 6 Tháng 12 14, 2018 12:22 pm
 Kho tàng trí tuệ
gửi bởi SenNganCanh - Thứ 5 Tháng 12 13, 2018 11:14 pm
0 Trả lời
303 Xem
gửi bởi SenNganCanh
Thứ 5 Tháng 12 13, 2018 11:14 pm
 Giấc mơ "Quảng bá Vutruhuyenbi"
gửi bởi Triệu Thông - Thứ 4 Tháng 12 12, 2018 9:22 am
0 Trả lời
311 Xem
gửi bởi Triệu Thông
Thứ 4 Tháng 12 12, 2018 9:22 am
 Linh ảnh Thánh Thần gia hộ
gửi bởi Người Tầm Đạo - Thứ 7 Tháng 12 08, 2018 2:12 pm
1 Trả lời
847 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Thứ 4 Tháng 12 12, 2018 4:14 am
 Báo cáo giấc mơ của Phuongha
gửi bởi phuongha - Thứ 2 Tháng 12 10, 2018 8:09 pm
0 Trả lời
192 Xem
gửi bởi phuongha
Thứ 2 Tháng 12 10, 2018 8:09 pm
 Linh hồn đau khổ của người bạn
gửi bởi Người Tầm Đạo - Thứ 7 Tháng 11 17, 2018 2:39 pm
1 Trả lời
962 Xem
gửi bởi ẩn-danh
Thứ 5 Tháng 11 29, 2018 11:13 pm
 Báo cáo Giấc mơ
gửi bởi Bảo Di - Thứ 5 Tháng 11 29, 2018 12:29 pm
0 Trả lời
595 Xem
gửi bởi Bảo Di
Thứ 5 Tháng 11 29, 2018 12:29 pm
 Đen và trắng trong siêu hình
gửi bởi Người Tầm Đạo - Thứ 6 Tháng 11 16, 2018 12:48 pm
2 Trả lời
1606 Xem
gửi bởi ThuyTran
Chủ nhật Tháng 11 25, 2018 7:35 pm
 Mộng chứng của kiemmadocco
gửi bởi kiemmadocco - Chủ nhật Tháng 11 18, 2018 10:44 am
1 Trả lời
967 Xem
gửi bởi Tuệ Phúc
Chủ nhật Tháng 11 25, 2018 12:55 pm