Báo cáo cúng dường, thành tích tu học
BÁO CÁO DÂNG LỄ VẬT CÚNG DƯỜNG
160 Chủ đề
270 Bài viết
gửi bởi Phúc Minh
Thứ 6 Tháng 5 03, 2019 9:26 am
 Điểm Đạo Cho Các Nhà Khoa Học
1, 2, 3, 4 gửi bởi dauphin - Thứ 7 Tháng 11 30, 2013 10:39 pm
31 Trả lời
19371 Xem
gửi bởi dauphin
Thứ 2 Tháng 4 29, 2019 11:15 pm
 ::: Trẻ em được mở nhãn thấy Phật
1, 2 gửi bởi ngocan - Thứ 3 Tháng 6 21, 2011 9:55 am
14 Trả lời
22657 Xem
gửi bởi huynd90
Chủ nhật Tháng 3 17, 2019 6:58 pm
 Tổng kết: Thấy Phật trong lễ điểm đạo
1, 2, 3, 4, 5 gửi bởi Duy Khiêm - Thứ 6 Tháng 8 29, 2014 1:43 am
41 Trả lời
24594 Xem
gửi bởi thachanh
Chủ nhật Tháng 12 09, 2018 4:44 pm
 Hướng dẫn về cách báo cáo điểm đạo- Cập nhật 15-05-17
gửi bởi VTHB - Thứ 4 Tháng 3 15, 2017 12:55 pm
0 Trả lời
2093 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 4 Tháng 3 15, 2017 12:55 pm
 Màu nhiệm lễ điểm đạo
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 3 Tháng 4 30, 2019 12:52 pm
1 Trả lời
628 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 6 Tháng 5 10, 2019 2:04 pm
 Trang đạo của Trọng Đức
gửi bởi Trọng Đức - Thứ 3 Tháng 5 07, 2019 6:01 am
0 Trả lời
270 Xem
gửi bởi Trọng Đức
Thứ 3 Tháng 5 07, 2019 6:01 am
 Có duyên với Đạo
gửi bởi Bảo Di - Thứ 5 Tháng 3 28, 2019 12:26 pm
0 Trả lời
349 Xem
gửi bởi Bảo Di
Thứ 5 Tháng 3 28, 2019 12:26 pm
 Báo cáo điểm đạo thấy Phật
gửi bởi nguyenkha - Thứ 5 Tháng 7 14, 2011 7:01 pm
9 Trả lời
22931 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 7 Tháng 3 16, 2019 12:20 pm
 Chúa Jesu dạy trong lễ điểm đạo
gửi bởi Tamanhanh - Thứ 7 Tháng 3 16, 2019 6:09 am
0 Trả lời
432 Xem
gửi bởi Tamanhanh
Thứ 7 Tháng 3 16, 2019 6:09 am
 Báo cáo điểm đạo
gửi bởi ngocxuan - Thứ 5 Tháng 1 31, 2019 7:45 am
1 Trả lời
487 Xem
gửi bởi ngocxuan
Thứ 5 Tháng 3 14, 2019 7:18 am
 Điểm đạo cho võ sư đệ thất đẳng
gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 3 Tháng 3 05, 2019 9:39 pm
0 Trả lời
428 Xem
gửi bởi Triệu Hiếu
Thứ 3 Tháng 3 05, 2019 9:39 pm
 Ấn Chứng tu học của sư trụ trì một chùa ở Đồng Tháp
gửi bởi Diệu Lộc - Thứ 2 Tháng 2 25, 2019 7:44 am
0 Trả lời
3046 Xem
gửi bởi Diệu Lộc
Thứ 2 Tháng 2 25, 2019 7:44 am
 Đứa con được nhận về
gửi bởi Hạnh Như - Thứ 5 Tháng 1 31, 2019 11:31 pm
1 Trả lời
622 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 7 Tháng 2 23, 2019 7:07 pm
 Điểm đạo và trị bệnh cho cô giáo
gửi bởi Tamanhanh - Thứ 2 Tháng 2 18, 2019 3:59 am
2 Trả lời
737 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 3 Tháng 2 19, 2019 12:32 pm
 Báo cáo điểm đạo
gửi bởi Người Tầm Đạo - Thứ 4 Tháng 9 13, 2017 4:04 pm
2 Trả lời
288 Xem
gửi bởi Người Tầm Đạo
Thứ 2 Tháng 2 11, 2019 2:57 pm
 Làm đạo ngày mồng 1 tết
gửi bởi Kylin - Thứ 4 Tháng 2 06, 2019 10:05 pm
0 Trả lời
442 Xem
gửi bởi Kylin
Thứ 4 Tháng 2 06, 2019 10:05 pm
 Làm đạo ở Trung Tâm GDTKT và giới sư tăng
gửi bởi Diệu Lộc - Thứ 3 Tháng 10 23, 2018 11:53 pm
9 Trả lời
2845 Xem
gửi bởi Diệu Lộc
Thứ 3 Tháng 12 25, 2018 5:26 pm
 Báo cáo điểm đạo của Dauphin
1, 2, 3, 4 gửi bởi dauphin - Thứ 4 Tháng 9 12, 2012 11:12 pm
30 Trả lời
15826 Xem
gửi bởi dauphin
Thứ 2 Tháng 12 24, 2018 2:38 am
 Phép màu Ngũ bộ chú dành cho phật tử chùa Linh Quang Tịnh Xá
gửi bởi Cô Phong Đỉnh - Chủ nhật Tháng 4 15, 2018 11:46 am
1 Trả lời
1739 Xem
gửi bởi Cô Phong Đỉnh
Thứ 4 Tháng 10 10, 2018 2:41 pm
 Điểm đạo thấy được tiền kiếp và địa ngục
gửi bởi Hivong - Thứ 7 Tháng 4 14, 2018 5:42 am
5 Trả lời
2413 Xem
gửi bởi Tiến Thành
Chủ nhật Tháng 8 19, 2018 12:40 am
 ::: Một số ấn chứng điểm đạo hay trong mùa vải thiều
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 2 Tháng 8 13, 2018 4:38 pm
0 Trả lời
593 Xem
gửi bởi thachanhtrang
Thứ 2 Tháng 8 13, 2018 4:38 pm
 Được tạo duyên điểm đạo cho một Preacher người Mỹ
gửi bởi Tamanhanh - Chủ nhật Tháng 7 01, 2018 7:24 pm
0 Trả lời
719 Xem
gửi bởi Tamanhanh
Chủ nhật Tháng 7 01, 2018 7:24 pm
 Báo cáo điểm đạo của Tâm Liên
gửi bởi tâm liên - Thứ 3 Tháng 3 27, 2018 10:38 pm
0 Trả lời
456 Xem
gửi bởi tâm liên
Thứ 3 Tháng 3 27, 2018 10:38 pm
 Vị Độ giúp - Điểm Đạo thành công!
gửi bởi Tamanhanh - Thứ 2 Tháng 3 26, 2018 8:12 am
0 Trả lời
702 Xem
gửi bởi Tamanhanh
Thứ 2 Tháng 3 26, 2018 8:12 am
 Được nhận linh ảnh khi điểm đạo
gửi bởi oneway - Chủ nhật Tháng 4 04, 2010 12:19 pm
4 Trả lời
5313 Xem
gửi bởi oneway
Thứ 7 Tháng 3 24, 2018 11:05 am
 ::: Thánh Thần cứu vớt kỳ chót
gửi bởi Bạch Hạc - Thứ 5 Tháng 12 08, 2016 2:31 pm
3 Trả lời
3761 Xem
gửi bởi Bạch Hạc
Chủ nhật Tháng 3 18, 2018 9:17 pm
 Điểm đạo được kéo dài tuổi thọ
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 2 Tháng 3 05, 2018 4:27 pm
0 Trả lời
1363 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 2 Tháng 3 05, 2018 4:27 pm
 ::: Báo cáo điểm đạo của Duynguyen
gửi bởi duynguyen - Thứ 7 Tháng 1 27, 2018 10:39 am
0 Trả lời
27 Xem
gửi bởi duynguyen
Thứ 7 Tháng 1 27, 2018 10:39 am
 Điểm đạo cho cô giáo có căn
gửi bởi Khánh Vân - Thứ 3 Tháng 1 23, 2018 11:41 pm
0 Trả lời
1247 Xem
gửi bởi Khánh Vân
Thứ 3 Tháng 1 23, 2018 11:41 pm
 ::: Báo cáo làm đạo của mai hoa
gửi bởi Mai Hoa - Thứ 3 Tháng 1 23, 2018 1:55 pm
0 Trả lời
351 Xem
gửi bởi Mai Hoa
Thứ 3 Tháng 1 23, 2018 1:55 pm
 Vị độ thị hiện giúp làm Đạo
gửi bởi Bạch Hạc - Thứ 5 Tháng 1 11, 2018 10:21 pm
0 Trả lời
1100 Xem
gửi bởi Bạch Hạc
Thứ 5 Tháng 1 11, 2018 10:21 pm
 Làm đạo cho quan chức nhà nước
gửi bởi Bạch Hạc - Thứ 2 Tháng 1 01, 2018 8:32 pm
0 Trả lời
1090 Xem
gửi bởi Bạch Hạc
Thứ 2 Tháng 1 01, 2018 8:32 pm
 ::: Lễ điểm đạo thú vị
gửi bởi Hanahuynh - Thứ 6 Tháng 10 06, 2017 11:46 pm
2 Trả lời
2324 Xem
gửi bởi zelda_nguyen
Thứ 3 Tháng 10 17, 2017 11:33 pm
 Điểm đạo cho giới giang hồ
gửi bởi Hoàn Kiếm - Thứ 2 Tháng 8 14, 2017 4:28 pm
0 Trả lời
820 Xem
gửi bởi Hoàn Kiếm
Thứ 2 Tháng 8 14, 2017 4:28 pm
 Làm đạo cho cư sĩ Tịnh độ tông
gửi bởi Bạch Hạc - Thứ 6 Tháng 8 04, 2017 11:58 am
4 Trả lời
3329 Xem
gửi bởi Bá Tùng
Thứ 4 Tháng 8 09, 2017 11:52 am
 Làm đạo với cấp thầy của tông phái Nhân Điện
gửi bởi Bạch Hạc - Chủ nhật Tháng 7 30, 2017 10:51 am
2 Trả lời
2918 Xem
gửi bởi Bạch Hạc
Thứ 4 Tháng 8 02, 2017 7:44 pm
 Làm đạo cho các chức sắc đạo Cao Đài
gửi bởi Bạch Hạc - Thứ 7 Tháng 7 22, 2017 3:46 pm
0 Trả lời
2437 Xem
gửi bởi Bạch Hạc
Thứ 7 Tháng 7 22, 2017 3:46 pm
 Điểm đạo cho người theo đạo Mẫu
gửi bởi Hasu - Thứ 7 Tháng 5 27, 2017 12:09 am
0 Trả lời
1836 Xem
gửi bởi Hasu
Thứ 7 Tháng 5 27, 2017 12:09 am
 Điểm đạo cho người tu theo phái Khất Sĩ
gửi bởi Bạch Hạc - Thứ 2 Tháng 2 27, 2017 9:11 am
2 Trả lời
3371 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 2 Tháng 3 06, 2017 11:08 am
 Điểm đạo cho gia đình đại tá công an
gửi bởi Bạch Hạc - Thứ 4 Tháng 12 21, 2016 9:09 pm
0 Trả lời
1615 Xem
gửi bởi Bạch Hạc
Thứ 4 Tháng 12 21, 2016 9:09 pm
 Bé gái 12 tuổi thấy Phật trong lễ điểm đạo
gửi bởi Nhi conuong - Thứ 5 Tháng 1 21, 2016 9:23 pm
5 Trả lời
4523 Xem
gửi bởi Nhi conuong
Thứ 3 Tháng 9 27, 2016 1:14 pm
 Được thánh thần trợ duyên điểm đạo
gửi bởi nhatnguyet - Thứ 4 Tháng 5 18, 2016 6:29 pm
3 Trả lời
2717 Xem
gửi bởi nhatnguyet
Thứ 6 Tháng 7 08, 2016 10:34 pm
 Báo cáo điểm đạo của xuanninh
gửi bởi xuanninh - Thứ 6 Tháng 7 01, 2016 6:19 pm
0 Trả lời
594 Xem
gửi bởi xuanninh
Thứ 6 Tháng 7 01, 2016 6:19 pm
 Báo cáo điểm đạo của hangldldbp: đi tù mới gặp được đạo
gửi bởi hangldldbp - Chủ nhật Tháng 2 21, 2016 3:13 pm
0 Trả lời
664 Xem
gửi bởi hangldldbp
Chủ nhật Tháng 2 21, 2016 3:13 pm
 Báo cáo làm đạo của nghilan
gửi bởi nghilan - Chủ nhật Tháng 1 31, 2016 2:09 pm
3 Trả lời
1268 Xem
gửi bởi nghilan
Thứ 7 Tháng 2 13, 2016 9:44 pm
 Điểm đạo cho người châu Phi
gửi bởi Kylin - Thứ 4 Tháng 9 30, 2015 10:20 am
0 Trả lời
1465 Xem
gửi bởi Kylin
Thứ 4 Tháng 9 30, 2015 10:20 am
 ::: Điểm đạo phái Thất Sơn Thần Quyền
gửi bởi Hoàn Kiếm - Thứ 3 Tháng 5 19, 2015 10:24 am
2 Trả lời
1678 Xem
gửi bởi Hoàn Kiếm
Thứ 2 Tháng 7 27, 2015 3:44 pm
 Một số ấn chứng điểm đạo của các bạn từ web thegioivohinh
gửi bởi Britneyhuynh - Thứ 6 Tháng 11 14, 2008 10:40 pm
9 Trả lời
10917 Xem
gửi bởi Mẫn Hy Vương
Thứ 5 Tháng 7 23, 2015 10:02 pm
 Điểm đạo cho hàng xóm có vong theo
gửi bởi Kylin - Thứ 4 Tháng 1 01, 2014 9:28 pm
1 Trả lời
1447 Xem
gửi bởi nhatnguyet
Chủ nhật Tháng 5 17, 2015 3:42 pm
 Điểm đạo cho tiến sỹ tâm lý học
gửi bởi Đá Ngũ Sắc - Thứ 3 Tháng 4 14, 2015 9:49 pm
0 Trả lời
2084 Xem
gửi bởi Đá Ngũ Sắc
Thứ 3 Tháng 4 14, 2015 9:49 pm