Báo cáo cúng dường, thành tích tu học
THÀNH TÍCH TU HỌC
98 Chủ đề
301 Bài viết
gửi bởi Bình An
Thứ 3 Tháng 2 19, 2019 10:28 am
BÁO CÁO DÂNG LỄ VẬT CÚNG DƯỜNG
159 Chủ đề
269 Bài viết
gửi bởi Xuân Anh
Thứ 2 Tháng 2 11, 2019 10:56 am
 Điểm Đạo Cho Các Nhà Khoa Học
1, 2, 3 gửi bởi dauphin - Thứ 7 Tháng 11 30, 2013 10:39 pm
29 Trả lời
18666 Xem
gửi bởi dauphin
Thứ 2 Tháng 12 31, 2018 12:49 pm
 Tổng kết: Thấy Phật trong lễ điểm đạo
1, 2, 3, 4, 5 gửi bởi Duy Khiêm - Thứ 6 Tháng 8 29, 2014 1:43 am
41 Trả lời
24480 Xem
gửi bởi thachanh
Chủ nhật Tháng 12 09, 2018 4:44 pm
 ::: Trẻ em được mở nhãn thấy Phật
1, 2 gửi bởi ngocan - Thứ 3 Tháng 6 21, 2011 9:55 am
12 Trả lời
21707 Xem
gửi bởi loveattila
Thứ 6 Tháng 10 20, 2017 5:43 pm
 Hướng dẫn về cách báo cáo điểm đạo- Cập nhật 15-05-17
gửi bởi VTHB - Thứ 4 Tháng 3 15, 2017 12:55 pm
0 Trả lời
2014 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 4 Tháng 3 15, 2017 12:55 pm
 Điểm đạo và trị bệnh cho cô giáo
gửi bởi Tamanhanh - Thứ 2 Tháng 2 18, 2019 3:59 am
2 Trả lời
576 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 3 Tháng 2 19, 2019 12:32 pm
 Lễ Điểm Đạo đầu năm kỳ diệu
gửi bởi Người Tầm Đạo - Thứ 2 Tháng 2 11, 2019 2:57 pm
0 Trả lời
271 Xem
gửi bởi Người Tầm Đạo
Thứ 2 Tháng 2 11, 2019 2:57 pm
 Làm đạo ngày mồng 1 tết
gửi bởi Kylin - Thứ 4 Tháng 2 06, 2019 10:05 pm
0 Trả lời
379 Xem
gửi bởi Kylin
Thứ 4 Tháng 2 06, 2019 10:05 pm
 Đứa con được nhận về
gửi bởi Hạnh Như - Thứ 5 Tháng 1 31, 2019 11:31 pm
0 Trả lời
343 Xem
gửi bởi Hạnh Như
Thứ 5 Tháng 1 31, 2019 11:31 pm
 Báo cáo điểm đạo
gửi bởi ngocxuan - Thứ 5 Tháng 1 31, 2019 7:45 am
0 Trả lời
229 Xem
gửi bởi ngocxuan
Thứ 5 Tháng 1 31, 2019 7:45 am
 Báo cáo điểm đạo
gửi bởi Người Tầm Đạo - Thứ 3 Tháng 12 25, 2018 6:27 pm
0 Trả lời
218 Xem
gửi bởi Người Tầm Đạo
Thứ 3 Tháng 12 25, 2018 6:27 pm
 Làm đạo ở Trung tâm trẻ khuyết tật và LXTX
gửi bởi Diệu Lộc - Thứ 3 Tháng 10 23, 2018 11:53 pm
9 Trả lời
2698 Xem
gửi bởi Diệu Lộc
Thứ 3 Tháng 12 25, 2018 5:26 pm
 Báo cáo điểm đạo của Dauphin
1, 2, 3, 4 gửi bởi dauphin - Thứ 4 Tháng 9 12, 2012 11:12 pm
30 Trả lời
15703 Xem
gửi bởi dauphin
Thứ 2 Tháng 12 24, 2018 2:38 am
 Ấn chứng điểm của Sang Lê
gửi bởi vinhvous - Thứ 2 Tháng 12 10, 2018 12:41 pm
0 Trả lời
248 Xem
gửi bởi vinhvous
Thứ 2 Tháng 12 10, 2018 12:41 pm
 Phép màu Ngũ bộ chú dành cho phật tử chùa Linh Quang Tịnh Xá
gửi bởi Cô Phong Đỉnh - Chủ nhật Tháng 4 15, 2018 11:46 am
1 Trả lời
1685 Xem
gửi bởi Cô Phong Đỉnh
Thứ 4 Tháng 10 10, 2018 2:41 pm
 Điểm đạo thấy được tiền kiếp và địa ngục
gửi bởi Hivong - Thứ 7 Tháng 4 14, 2018 5:42 am
5 Trả lời
2318 Xem
gửi bởi Tiến Thành
Chủ nhật Tháng 8 19, 2018 12:40 am
 ::: Một số ấn chứng điểm đạo hay trong mùa vải thiều
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 2 Tháng 8 13, 2018 4:38 pm
0 Trả lời
565 Xem
gửi bởi thachanhtrang
Thứ 2 Tháng 8 13, 2018 4:38 pm
 Được tạo duyên điểm đạo cho một Preacher người Mỹ
gửi bởi Tamanhanh - Chủ nhật Tháng 7 01, 2018 7:24 pm
0 Trả lời
692 Xem
gửi bởi Tamanhanh
Chủ nhật Tháng 7 01, 2018 7:24 pm
 Báo cáo điểm đạo của Tâm Liên
gửi bởi tâm liên - Thứ 3 Tháng 3 27, 2018 10:38 pm
0 Trả lời
431 Xem
gửi bởi tâm liên
Thứ 3 Tháng 3 27, 2018 10:38 pm
 Vị Độ giúp - Điểm Đạo thành công!
gửi bởi Tamanhanh - Thứ 2 Tháng 3 26, 2018 8:12 am
0 Trả lời
675 Xem
gửi bởi Tamanhanh
Thứ 2 Tháng 3 26, 2018 8:12 am
 Được nhận linh ảnh khi điểm đạo
gửi bởi oneway - Chủ nhật Tháng 4 04, 2010 12:19 pm
4 Trả lời
5225 Xem
gửi bởi oneway
Thứ 7 Tháng 3 24, 2018 11:05 am
 ::: Thánh Thần cứu vớt kỳ chót
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 5 Tháng 12 08, 2016 2:31 pm
3 Trả lời
3650 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Chủ nhật Tháng 3 18, 2018 9:17 pm
 Điểm đạo được kéo dài tuổi thọ
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 2 Tháng 3 05, 2018 4:27 pm
0 Trả lời
1334 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 2 Tháng 3 05, 2018 4:27 pm
 Điểm đạo cho cô giáo có căn
gửi bởi Khánh Vân - Thứ 3 Tháng 1 23, 2018 11:41 pm
0 Trả lời
1228 Xem
gửi bởi Khánh Vân
Thứ 3 Tháng 1 23, 2018 11:41 pm
 Vị độ thị hiện giúp làm Đạo
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 5 Tháng 1 11, 2018 10:21 pm
0 Trả lời
1068 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 5 Tháng 1 11, 2018 10:21 pm
 Làm đạo cho quan chức nhà nước
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 2 Tháng 1 01, 2018 8:32 pm
0 Trả lời
1052 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 2 Tháng 1 01, 2018 8:32 pm
 ::: Lễ điểm đạo thú vị
gửi bởi Hanahuynh - Thứ 6 Tháng 10 06, 2017 11:46 pm
2 Trả lời
2290 Xem
gửi bởi zelda_nguyen
Thứ 3 Tháng 10 17, 2017 11:33 pm
 Điểm đạo cho giới giang hồ
gửi bởi Hoàn Kiếm - Thứ 2 Tháng 8 14, 2017 4:28 pm
0 Trả lời
793 Xem
gửi bởi Hoàn Kiếm
Thứ 2 Tháng 8 14, 2017 4:28 pm
 Làm đạo cho cư sĩ Tịnh độ tông
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 6 Tháng 8 04, 2017 11:58 am
4 Trả lời
3279 Xem
gửi bởi Bá Tùng
Thứ 4 Tháng 8 09, 2017 11:52 am
 Làm đạo với cấp thầy của tông phái Nhân Điện
gửi bởi Hoàng Mẫn - Chủ nhật Tháng 7 30, 2017 10:51 am
2 Trả lời
2856 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 4 Tháng 8 02, 2017 7:44 pm
 Làm đạo cho các chức sắc đạo Cao Đài
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 7 Tháng 7 22, 2017 3:46 pm
0 Trả lời
2398 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 7 Tháng 7 22, 2017 3:46 pm
 Điểm đạo cho người theo đạo Mẫu
gửi bởi Hasu - Thứ 7 Tháng 5 27, 2017 12:09 am
0 Trả lời
1806 Xem
gửi bởi Hasu
Thứ 7 Tháng 5 27, 2017 12:09 am
 Điểm đạo cho người tu theo phái Khất Sĩ
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 2 Tháng 2 27, 2017 9:11 am
2 Trả lời
3265 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 2 Tháng 3 06, 2017 11:08 am
 Điểm đạo cho gia đình đại tá công an
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 4 Tháng 12 21, 2016 9:09 pm
0 Trả lời
1594 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 4 Tháng 12 21, 2016 9:09 pm
 Bé gái 12 tuổi thấy Phật trong lễ điểm đạo
gửi bởi Nhi conuong - Thứ 5 Tháng 1 21, 2016 9:23 pm
5 Trả lời
4499 Xem
gửi bởi Nhi conuong
Thứ 3 Tháng 9 27, 2016 1:14 pm
 Được thánh thần trợ duyên điểm đạo
gửi bởi nhatnguyet - Thứ 4 Tháng 5 18, 2016 6:29 pm
3 Trả lời
2682 Xem
gửi bởi nhatnguyet
Thứ 6 Tháng 7 08, 2016 10:34 pm
 Báo cáo điểm đạo của xuanninh
gửi bởi xuanninh - Thứ 6 Tháng 7 01, 2016 6:19 pm
0 Trả lời
582 Xem
gửi bởi xuanninh
Thứ 6 Tháng 7 01, 2016 6:19 pm
 Báo cáo điểm đạo của hangldldbp: đi tù mới gặp được đạo
gửi bởi hangldldbp - Chủ nhật Tháng 2 21, 2016 3:13 pm
0 Trả lời
645 Xem
gửi bởi hangldldbp
Chủ nhật Tháng 2 21, 2016 3:13 pm
 Báo cáo làm đạo của nghilan
gửi bởi nghilan - Chủ nhật Tháng 1 31, 2016 2:09 pm
3 Trả lời
1233 Xem
gửi bởi nghilan
Thứ 7 Tháng 2 13, 2016 9:44 pm
 Điểm đạo cho người châu Phi
gửi bởi Kylin - Thứ 4 Tháng 9 30, 2015 10:20 am
0 Trả lời
1444 Xem
gửi bởi Kylin
Thứ 4 Tháng 9 30, 2015 10:20 am
 ::: Điểm đạo phái Thất Sơn Thần Quyền
gửi bởi Hoàn Kiếm - Thứ 3 Tháng 5 19, 2015 10:24 am
2 Trả lời
1628 Xem
gửi bởi Hoàn Kiếm
Thứ 2 Tháng 7 27, 2015 3:44 pm
 Một số ấn chứng điểm đạo của các bạn từ web thegioivohinh
gửi bởi Britneyhuynh - Thứ 6 Tháng 11 14, 2008 10:40 pm
9 Trả lời
10852 Xem
gửi bởi Mẫn Hy Vương
Thứ 5 Tháng 7 23, 2015 10:02 pm
 Điểm đạo cho hàng xóm có thấy vong
gửi bởi Kylin - Thứ 4 Tháng 1 01, 2014 9:28 pm
1 Trả lời
1387 Xem
gửi bởi nhatnguyet
Chủ nhật Tháng 5 17, 2015 3:42 pm
 Điểm đạo cho tiến sỹ tâm lý học
gửi bởi Đá Ngũ Sắc - Thứ 3 Tháng 4 14, 2015 9:49 pm
0 Trả lời
2058 Xem
gửi bởi Đá Ngũ Sắc
Thứ 3 Tháng 4 14, 2015 9:49 pm
 Gian nan khi hành đạo*
gửi bởi Thiện_Nguyện - Thứ 4 Tháng 7 09, 2014 6:20 pm
1 Trả lời
1283 Xem
gửi bởi HTA68
Thứ 5 Tháng 7 10, 2014 5:36 pm
 Điểm đạo cho người bị hành căn
gửi bởi Duyên Ngộ - Thứ 4 Tháng 5 14, 2014 10:23 am
1 Trả lời
4114 Xem
gửi bởi Duyên Ngộ
Thứ 5 Tháng 5 15, 2014 11:04 am
 :::Điểm đạo cho người bị yếm
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 7 Tháng 3 22, 2014 8:41 pm
0 Trả lời
2730 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 7 Tháng 3 22, 2014 8:41 pm
 Điểm đạo cho người có căn Tứ Phủ
gửi bởi Duyên Ngộ - Chủ nhật Tháng 3 02, 2014 10:53 am
0 Trả lời
3014 Xem
gửi bởi Duyên Ngộ
Chủ nhật Tháng 3 02, 2014 10:53 am
 Báo cáo điểm đạo của thachanhtrang
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 4 Tháng 9 14, 2011 2:34 pm
3 Trả lời
55 Xem
gửi bởi thachanhtrang
Thứ 3 Tháng 12 31, 2013 3:22 pm
 Báo cáo điểm đạo thấy Phật
gửi bởi nguyenkha - Thứ 5 Tháng 7 14, 2011 7:01 pm
8 Trả lời
22461 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 6 Tháng 11 29, 2013 11:50 am
 Ấn chứng của người theo đạo Bác Hồ. *
gửi bởi thanhlinhpt - Thứ 2 Tháng 11 15, 2010 9:52 pm
3 Trả lời
9891 Xem
gửi bởi huynd90
Thứ 5 Tháng 9 19, 2013 12:20 pm