Nội Quy - Hướng Dẫn
22 Chủ đề
45 Bài viết
gửi bởi Devoted_HM
Chủ nhật Tháng 9 23, 2018 9:12 am
Điểm đạo là gì?
4 Chủ đề
7 Bài viết
gửi bởi Kiều Tung
Thứ 5 Tháng 6 09, 2016 9:42 am
Điều Kiện Điểm Đạo - Tạo Tài Khoản
1 Chủ đề
1 Bài viết
gửi bởi VTHB
Thứ 5 Tháng 9 14, 2017 11:26 pm
Thắc Mắc Về Mật Tông/ Mật Pháp Thiên Đình
86 Chủ đề
451 Bài viết
gửi bởi Hoàn Kiếm
Thứ 2 Tháng 2 18, 2019 2:48 pm
Hộp Thư Mật Giáo
66 Chủ đề
632 Bài viết
gửi bởi An Huệ
Thứ 3 Tháng 1 08, 2019 9:28 pm
 Về việc VTHB đóng cửa
gửi bởi hoctro-gia - Thứ 4 Tháng 12 26, 2018 10:57 am
5 Trả lời
3156 Xem
gửi bởi Pearly_snow
Thứ 6 Tháng 1 11, 2019 11:49 pm
 Thông báo: V/v đóng tài khoản
gửi bởi Admin - Thứ 5 Tháng 1 03, 2019 11:29 am
0 Trả lời
976 Xem
gửi bởi Admin
Thứ 5 Tháng 1 03, 2019 11:29 am
 Thông báo v/v Ngưng chia sẻ & dọn dẹp bài viết
gửi bởi Admin - Thứ 2 Tháng 12 17, 2018 5:05 pm
1 Trả lời
1034 Xem
gửi bởi yoga
Thứ 4 Tháng 12 19, 2018 10:13 pm
 Thông báo: Về việc xây Tổ Đình
gửi bởi Admin - Thứ 6 Tháng 12 14, 2018 1:49 pm
0 Trả lời
1304 Xem
gửi bởi Admin
Thứ 6 Tháng 12 14, 2018 1:49 pm
 Ý nghĩa, mục đích của tôn chỉ Vutruhuyenbi
gửi bởi VTHB - Thứ 2 Tháng 10 30, 2017 3:02 pm
0 Trả lời
1719 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 2 Tháng 10 30, 2017 3:02 pm
 Thông báo không chia sẻ bài vở
gửi bởi Admin - Thứ 5 Tháng 1 17, 2019 12:21 pm
2 Trả lời
1262 Xem
gửi bởi phapman
Chủ nhật Tháng 2 03, 2019 12:55 am
 Thông báo: V/v bài hát "Giáng đạo trời nơi ấy Việt Nam"
gửi bởi Admin - Thứ 6 Tháng 1 18, 2019 1:06 pm
0 Trả lời
640 Xem
gửi bởi Admin
Thứ 6 Tháng 1 18, 2019 1:06 pm
 Thông báo: V/v Lợi dụng danh nghĩa MPTĐ
gửi bởi Admin - Thứ 2 Tháng 1 07, 2019 4:00 pm
0 Trả lời
659 Xem
gửi bởi Admin
Thứ 2 Tháng 1 07, 2019 4:00 pm
 Thông báo nâng cấp giao diện cho diễn đàn
1, 2, 3, 4, 5 gửi bởi Admin - Thứ 6 Tháng 5 26, 2017 2:17 pm
40 Trả lời
17728 Xem
gửi bởi Cô Phong Đỉnh
Thứ 2 Tháng 12 10, 2018 4:13 pm
 Báo cáo Pinterest cho Vutruhuyenbi
1, 2 gửi bởi maysang - Chủ nhật Tháng 6 03, 2018 2:33 pm
14 Trả lời
4554 Xem
gửi bởi maysang
Thứ 4 Tháng 10 24, 2018 10:51 am
 Thông báo bảo trì
gửi bởi Admin - Thứ 4 Tháng 10 10, 2018 1:25 pm
0 Trả lời
370 Xem
gửi bởi Admin
Thứ 4 Tháng 10 10, 2018 1:25 pm
 THÔNG BÁO: TUYỂN GIỌNG CA NỮ CHO BÀI HÁT ẢO ẢNH
gửi bởi VTHB - Thứ 4 Tháng 8 22, 2018 7:50 am
1 Trả lời
978 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 6 Tháng 8 24, 2018 12:13 am
 Vấn đề tụ tập của các môn sinh VTHB
gửi bởi Hienvi - Thứ 4 Tháng 7 11, 2018 11:25 am
2 Trả lời
2848 Xem
gửi bởi Dã Yên Thảo
Thứ 2 Tháng 7 16, 2018 2:48 pm
 Truy cập vutruhuyenbi.com trong tuần qua
gửi bởi Admin - Thứ 5 Tháng 3 03, 2016 2:28 pm
7 Trả lời
3939 Xem
gửi bởi Admin
Thứ 6 Tháng 4 06, 2018 5:17 pm
 THÔNG BÁO VỀ ĐƠN XIN ĐIỂM ĐẠO
gửi bởi VTHB - Thứ 5 Tháng 1 11, 2018 1:38 pm
0 Trả lời
767 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 5 Tháng 1 11, 2018 1:38 pm
 Thông báo về việc gởi thư về hộp thư Mật Giáo
gửi bởi VTHB - Thứ 2 Tháng 1 01, 2018 7:20 pm
0 Trả lời
1021 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 2 Tháng 1 01, 2018 7:20 pm
 Thông báo cho chủ đề "Chúc mừng năm mới 2018"
gửi bởi VTHB - Thứ 3 Tháng 12 26, 2017 2:15 pm
0 Trả lời
593 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 3 Tháng 12 26, 2017 2:15 pm
 Thông báo: Tạm đóng chuyên mục Góc thư giãn
gửi bởi VTHB - Thứ 5 Tháng 10 19, 2017 5:15 pm
0 Trả lời
979 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 5 Tháng 10 19, 2017 5:15 pm
 Thông báo: Tuyển giọng đọc chuyện huyền bí chọn lọc
gửi bởi VTHB - Thứ 6 Tháng 8 11, 2017 10:19 am
1 Trả lời
2537 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 4 Tháng 9 20, 2017 12:57 pm
 SenNganCanh bị giả mạo nick facebook
gửi bởi SenNganCanh - Thứ 2 Tháng 8 28, 2017 4:41 pm
4 Trả lời
2698 Xem
gửi bởi SenNganCanh
Thứ 5 Tháng 9 07, 2017 9:32 pm
 Thông báo về website Vũ Trụ Huyền Bí giả
gửi bởi VTHB - Thứ 6 Tháng 8 04, 2017 1:59 pm
0 Trả lời
1745 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 6 Tháng 8 04, 2017 1:59 pm
 Thông báo: Về việc điểm đạo
gửi bởi VTHB - Thứ 3 Tháng 4 04, 2017 12:47 pm
0 Trả lời
1961 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 3 Tháng 4 04, 2017 12:47 pm
 Thông báo lỗi đăng nhập ngày 20/1
gửi bởi Admin - Thứ 7 Tháng 1 21, 2017 11:20 am
2 Trả lời
1682 Xem
gửi bởi duynguyen
Thứ 4 Tháng 1 25, 2017 9:58 am
 Thông báo: Lý do nickname không login được
gửi bởi Admin - Thứ 2 Tháng 8 08, 2016 11:26 pm
0 Trả lời
4218 Xem
gửi bởi Admin
Thứ 2 Tháng 8 08, 2016 11:26 pm
 Giới thiệu Kinh Chuẩn Đề Đà La Ni
gửi bởi Nguyệt Viên - Thứ 4 Tháng 6 29, 2016 12:03 pm
0 Trả lời
1120 Xem
gửi bởi Nguyệt Viên
Thứ 4 Tháng 6 29, 2016 12:03 pm
 Thông báo: V/v Quyên Tiền Với Danh Nghĩa MTTD
gửi bởi VTHB - Thứ 5 Tháng 5 15, 2014 11:46 am
5 Trả lời
7287 Xem
gửi bởi phapman
Thứ 7 Tháng 6 25, 2016 12:08 am
 Lưu ý cách bấm cảm ơn (thank you) bài viết
gửi bởi VTHB - Thứ 2 Tháng 4 04, 2016 2:55 pm
0 Trả lời
1366 Xem
gửi bởi VTHB
Thứ 2 Tháng 4 04, 2016 2:55 pm
 Thông báo cuộc thi kể chuyện ma và chuyện huyền bí
1, 2, 3 gửi bởi Lạc Xuân - Thứ 6 Tháng 12 18, 2015 4:43 pm
29 Trả lời
14671 Xem
gửi bởi Lạc Xuân
Thứ 7 Tháng 2 27, 2016 10:40 am
 Báo lá cải đăng Chuyện Thầy Già xem bói
gửi bởi ThanhLãng - Thứ 7 Tháng 2 13, 2016 1:13 pm
2 Trả lời
2656 Xem
gửi bởi maysang
Chủ nhật Tháng 2 14, 2016 10:25 pm
 Thông báo: Việc mạo nhận nickname Thầy Già
gửi bởi Admin - Thứ 6 Tháng 10 08, 2010 1:16 pm
1 Trả lời
6902 Xem
gửi bởi Admin
Thứ 3 Tháng 6 07, 2011 10:15 pm
 Đính Chánh về Những web site có bài của vutruhuyenbi
gửi bởi Admin - Thứ 2 Tháng 6 22, 2009 12:38 pm
1 Trả lời
4797 Xem
gửi bởi Admin
Thứ 4 Tháng 12 23, 2009 3:52 pm