Bậc 2
Những đệ tử đã thể hiện được 1 phần nào tâm đạo với chư Phật Mười Phương. Tu 5 năm trở lên
98 Chủ đề
291 Bài viết
gửi bởi Thiện Bình
Thứ 3 Tháng 4 09, 2019 12:08 pm
Bậc 3
Thể hiện tâm đạo, lòng thành kính trên trung bình, thỉnh trọn bộ TCTĐ
7 Chủ đề
109 Bài viết
gửi bởi Hư Trúc
Thứ 4 Tháng 4 10, 2019 11:44 pm
Bậc 4
Đệ tử chân truyền, phục vụ Đạo pháp theo đúng tôn chỉ của Tổ, Thầy. Tu trên 10 năm
30 Chủ đề
46 Bài viết
gửi bởi Tieu Dao
Thứ 2 Tháng 4 08, 2019 7:46 pm
Bậc 5
Cán bộ Thiên Đình vượt qua thử thách, hộ pháp đắc lực, đã trị được ngã, đạt bình an tâm. Nhận bí pháp khẩu truyền.
1 Chủ đề
1 Bài viết
gửi bởi VTHB
Thứ 7 Tháng 1 12, 2019 2:27 am
Bạn không được cấp phép để xem các chủ đề trong chuyên mục này.