Căn nhà ma
gửi bởi Tịnh Duyên - Thứ 3 Tháng 1 30, 2018 3:54 pm
0 Trả lời
543 Xem
gửi bởi Tịnh Duyên
Thứ 3 Tháng 1 30, 2018 3:54 pm
 Tao tìm thằng chăn vịt
gửi bởi Thái Bình Dương - Thứ 7 Tháng 1 27, 2018 9:16 pm
0 Trả lời
753 Xem
gửi bởi Thái Bình Dương
Thứ 7 Tháng 1 27, 2018 9:16 pm
 Ma trong chuồng lợn
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 6 Tháng 1 26, 2018 12:06 am
0 Trả lời
442 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 6 Tháng 1 26, 2018 12:06 am
 Chuyện ma
gửi bởi Nguyên Ân - Thứ 5 Tháng 1 25, 2018 11:35 am
0 Trả lời
361 Xem
gửi bởi Nguyên Ân
Thứ 5 Tháng 1 25, 2018 11:35 am
 Chuyện anh Trung
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 2 Tháng 1 22, 2018 10:31 am
0 Trả lời
440 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 2 Tháng 1 22, 2018 10:31 am
 Yếu bóng vía
gửi bởi muathu - Chủ nhật Tháng 1 21, 2018 9:47 pm
0 Trả lời
634 Xem
gửi bởi muathu
Chủ nhật Tháng 1 21, 2018 9:47 pm
 Ma giả giọng người quen
gửi bởi Dã Yên Thảo - Thứ 5 Tháng 1 18, 2018 2:36 pm
0 Trả lời
533 Xem
gửi bởi Dã Yên Thảo
Thứ 5 Tháng 1 18, 2018 2:36 pm
 Tiếng cười trên đồi keo
gửi bởi Hoaisang - Thứ 2 Tháng 1 08, 2018 4:20 pm
0 Trả lời
475 Xem
gửi bởi Hoaisang
Thứ 2 Tháng 1 08, 2018 4:20 pm
 "Tao ở đây chứ đâu!"
gửi bởi Huệ Giác Nguyên - Thứ 7 Tháng 1 06, 2018 8:12 am
0 Trả lời
736 Xem
gửi bởi Huệ Giác Nguyên
Thứ 7 Tháng 1 06, 2018 8:12 am
 Ma Mỹ da màu
gửi bởi tamtan - Thứ 5 Tháng 1 04, 2018 9:09 am
0 Trả lời
575 Xem
gửi bởi tamtan
Thứ 5 Tháng 1 04, 2018 9:09 am
 Cái chết của anh họ
gửi bởi Khiết Tâm - Thứ 3 Tháng 1 02, 2018 8:07 pm
0 Trả lời
111 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Thứ 3 Tháng 1 02, 2018 8:07 pm
 Vong rủ đi chơi
gửi bởi Hoaisang - Thứ 4 Tháng 12 27, 2017 2:22 pm
0 Trả lời
551 Xem
gửi bởi Hoaisang
Thứ 4 Tháng 12 27, 2017 2:22 pm
 Bị ma dẫn trên cánh đồng
gửi bởi Tịnh Duyên - Thứ 6 Tháng 12 22, 2017 11:20 am
0 Trả lời
502 Xem
gửi bởi Tịnh Duyên
Thứ 6 Tháng 12 22, 2017 11:20 am
 Lần đầu gặp ma
gửi bởi Yên Đan - Thứ 5 Tháng 12 14, 2017 6:21 pm
0 Trả lời
551 Xem
gửi bởi Yên Đan
Thứ 5 Tháng 12 14, 2017 6:21 pm
 Giường có vong
gửi bởi Tịnh Duyên - Thứ 4 Tháng 12 13, 2017 2:54 pm
2 Trả lời
973 Xem
gửi bởi Nhược Lăng
Thứ 5 Tháng 12 14, 2017 6:26 am
 Vong người đàn bà chết trôi
gửi bởi Thiện Nhẫn - Thứ 6 Tháng 12 08, 2017 11:27 am
0 Trả lời
604 Xem
gửi bởi Thiện Nhẫn
Thứ 6 Tháng 12 08, 2017 11:27 am
 Vong đòi nợ
gửi bởi Thiện Nhẫn - Thứ 6 Tháng 12 08, 2017 10:49 am
0 Trả lời
598 Xem
gửi bởi Thiện Nhẫn
Thứ 6 Tháng 12 08, 2017 10:49 am
 Người đàn ông đeo cà vạt đỏ mặt đầy sương khói
gửi bởi thachanhhong - Thứ 3 Tháng 12 05, 2017 11:35 am
0 Trả lời
622 Xem
gửi bởi thachanhhong
Thứ 3 Tháng 12 05, 2017 11:35 am
 Vong thèm ăn bưởi
gửi bởi Thiện Nhẫn - Thứ 6 Tháng 12 01, 2017 3:56 pm
0 Trả lời
551 Xem
gửi bởi Thiện Nhẫn
Thứ 6 Tháng 12 01, 2017 3:56 pm
 Gặp ma trong căn nhà mới xây
gửi bởi thanhlinhpt - Thứ 3 Tháng 11 28, 2017 11:39 pm
0 Trả lời
676 Xem
gửi bởi thanhlinhpt
Thứ 3 Tháng 11 28, 2017 11:39 pm
 Chuyện của Cúc
gửi bởi Mack - Thứ 3 Tháng 11 28, 2017 2:13 pm
0 Trả lời
552 Xem
gửi bởi Mack
Thứ 3 Tháng 11 28, 2017 2:13 pm
 Người chết nhắc nhở đốt vàng mã
gửi bởi thanhlinhpt - Chủ nhật Tháng 11 26, 2017 3:59 pm
1 Trả lời
107 Xem
gửi bởi Sen Tím
Thứ 2 Tháng 11 27, 2017 3:42 pm
 Khu đất nghĩa địa
gửi bởi Mack - Chủ nhật Tháng 11 26, 2017 2:44 pm
0 Trả lời
107 Xem
gửi bởi Mack
Chủ nhật Tháng 11 26, 2017 2:44 pm
 Gặp ma nhí
gửi bởi Boikhuonganh - Thứ 7 Tháng 11 25, 2017 8:53 pm
0 Trả lời
84 Xem
gửi bởi Boikhuonganh
Thứ 7 Tháng 11 25, 2017 8:53 pm
 Vong xin vào chùa tu
gửi bởi muathu - Thứ 5 Tháng 11 23, 2017 11:23 pm
0 Trả lời
91 Xem
gửi bởi muathu
Thứ 5 Tháng 11 23, 2017 11:23 pm
 Thế chỗ
gửi bởi Phúc Lâm - Thứ 3 Tháng 10 31, 2017 9:18 am
6 Trả lời
2792 Xem
gửi bởi muathu
Thứ 7 Tháng 11 04, 2017 3:33 pm
 Ma cây mít
gửi bởi Dã Yên Thảo - Thứ 4 Tháng 10 18, 2017 8:44 am
0 Trả lời
1060 Xem
gửi bởi Dã Yên Thảo
Thứ 4 Tháng 10 18, 2017 8:44 am
 Cái tát từ bàn tay vô hình
gửi bởi phuongha - Thứ 6 Tháng 11 14, 2014 10:08 pm
1 Trả lời
2158 Xem
gửi bởi yenminhtinh
Thứ 5 Tháng 10 12, 2017 10:42 pm
 Gặp ma trong chùa
gửi bởi DuongNguyen - Thứ 7 Tháng 12 26, 2015 1:51 pm
2 Trả lời
472 Xem
gửi bởi Xêibi
Chủ nhật Tháng 10 08, 2017 10:23 pm
 Ma đòi đất Miếu
gửi bởi Pháp Tâm - Thứ 7 Tháng 10 07, 2017 7:42 pm
0 Trả lời
599 Xem
gửi bởi Pháp Tâm
Thứ 7 Tháng 10 07, 2017 7:42 pm
 Căn tiệm có ma
gửi bởi SenNganCanh - Thứ 3 Tháng 8 22, 2017 1:29 am
1 Trả lời
816 Xem
gửi bởi SenNganCanh
Thứ 5 Tháng 10 05, 2017 11:31 pm
 Ma đòi chia tiền
gửi bởi Duyên Ngộ - Thứ 6 Tháng 9 29, 2017 11:05 am
0 Trả lời
565 Xem
gửi bởi Duyên Ngộ
Thứ 6 Tháng 9 29, 2017 11:05 am
 Ma trong phòng trọ
gửi bởi Mai Hoa - Thứ 2 Tháng 9 18, 2017 3:32 pm
0 Trả lời
629 Xem
gửi bởi Mai Hoa
Thứ 2 Tháng 9 18, 2017 3:32 pm
 Ma phòng bảo vệ
gửi bởi conmeoden - Thứ 6 Tháng 9 15, 2017 9:16 pm
1 Trả lời
550 Xem
gửi bởi uyên linh
Chủ nhật Tháng 9 17, 2017 1:44 pm
 Ma trong khách sạn
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 5 Tháng 9 14, 2017 11:23 pm
2 Trả lời
738 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Thứ 5 Tháng 9 14, 2017 11:49 pm
 Người ngoại quốc gặp ma
gửi bởi MinhThanh - Thứ 7 Tháng 9 09, 2017 11:47 am
0 Trả lời
677 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 7 Tháng 9 09, 2017 11:47 am
 Hai lần gặp ma
gửi bởi thanhnhan - Thứ 6 Tháng 9 08, 2017 12:57 pm
0 Trả lời
643 Xem
gửi bởi thanhnhan
Thứ 6 Tháng 9 08, 2017 12:57 pm
 Công ty Nhật bị ma ám
gửi bởi Thiện Nhẫn - Thứ 6 Tháng 9 08, 2017 12:36 pm
0 Trả lời
836 Xem
gửi bởi Thiện Nhẫn
Thứ 6 Tháng 9 08, 2017 12:36 pm
 Chuyện ma trong trường nội trú
gửi bởi HueBat - Thứ 6 Tháng 9 01, 2017 11:09 pm
2 Trả lời
811 Xem
gửi bởi HueBat
Thứ 4 Tháng 9 06, 2017 2:22 pm
 Những chuyện ma của Phương
gửi bởi conmeoden - Thứ 3 Tháng 9 05, 2017 2:00 pm
2 Trả lời
730 Xem
gửi bởi conmeoden
Thứ 3 Tháng 9 05, 2017 2:05 pm
 Bóng ma bên giếng nước.
gửi bởi uyên linh - Thứ 6 Tháng 9 01, 2017 10:48 am
0 Trả lời
592 Xem
gửi bởi uyên linh
Thứ 6 Tháng 9 01, 2017 10:48 am
 Cõng ma
gửi bởi Vithuctam - Thứ 6 Tháng 9 01, 2017 7:41 am
0 Trả lời
618 Xem
gửi bởi Vithuctam
Thứ 6 Tháng 9 01, 2017 7:41 am
 Tiếng xe đề lúc nửa đêm
gửi bởi nhattam - Thứ 3 Tháng 8 15, 2017 1:52 pm
1 Trả lời
1108 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Thứ 5 Tháng 8 31, 2017 12:36 pm
 Gặp ma
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 3 Tháng 8 29, 2017 11:01 pm
0 Trả lời
574 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 3 Tháng 8 29, 2017 11:01 pm
 Gặp ma sau ca trực
gửi bởi Huệ Giác Nguyên - Thứ 2 Tháng 8 28, 2017 4:44 pm
0 Trả lời
565 Xem
gửi bởi Huệ Giác Nguyên
Thứ 2 Tháng 8 28, 2017 4:44 pm
 Gặp ma giữa đêm trăng
gửi bởi Huệ Giác Nguyên - Thứ 2 Tháng 8 28, 2017 1:29 pm
0 Trả lời
477 Xem
gửi bởi Huệ Giác Nguyên
Thứ 2 Tháng 8 28, 2017 1:29 pm
 Đoàn múa lân ma
gửi bởi Người Tầm Đạo - Thứ 6 Tháng 8 25, 2017 1:16 pm
0 Trả lời
785 Xem
gửi bởi Người Tầm Đạo
Thứ 6 Tháng 8 25, 2017 1:16 pm
 Ma từ bi
gửi bởi SenNganCanh - Thứ 6 Tháng 8 25, 2017 1:30 am
0 Trả lời
928 Xem
gửi bởi SenNganCanh
Thứ 6 Tháng 8 25, 2017 1:30 am
 Bóng người dưới trăng
gửi bởi Phúc Lâm - Thứ 4 Tháng 12 30, 2015 3:24 pm
1 Trả lời
715 Xem
gửi bởi miền trung
Thứ 5 Tháng 8 24, 2017 12:04 pm
 Đánh nhau với ma
gửi bởi Vithuctam - Thứ 3 Tháng 8 22, 2017 4:03 pm
1 Trả lời
1078 Xem
gửi bởi Vithuctam
Thứ 4 Tháng 8 23, 2017 3:06 pm