Những chuyện vong về gặp người thân
1 ... 5, 6, 7 gửi bởi Bìnhngọc - Thứ 3 Tháng 12 16, 2008 2:13 pm
68 Trả lời
38691 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 5 Tháng 1 31, 2019 7:32 am
 ::: Người âm dẫn đi bán hàng
gửi bởi Thanhthuong - Thứ 4 Tháng 4 25, 2018 5:57 pm
0 Trả lời
897 Xem
gửi bởi Thanhthuong
Thứ 4 Tháng 4 25, 2018 5:57 pm
 Bà nội hiển linh
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 6 Tháng 12 29, 2017 4:02 pm
6 Trả lời
3383 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 4 Tháng 1 03, 2018 2:17 pm
 Gặp ma trong chùa
gửi bởi DuongNguyen - Thứ 7 Tháng 12 26, 2015 1:51 pm
2 Trả lời
453 Xem
gửi bởi Xêibi
Chủ nhật Tháng 10 08, 2017 10:23 pm
 Ma nhà ông Hội Đồng ở Rạch Giá
gửi bởi linhdan - Chủ nhật Tháng 12 28, 2008 8:51 am
3 Trả lời
3222 Xem
gửi bởi linhdan
Thứ 7 Tháng 6 17, 2017 5:44 pm
 Vong trong bệnh viện
gửi bởi Oanh Tr. - Thứ 3 Tháng 12 22, 2015 12:25 pm
1 Trả lời
2555 Xem
gửi bởi Oanh Tr.
Thứ 4 Tháng 1 20, 2016 3:21 pm
 Bóng ma bà lớn
gửi bởi bichlam - Thứ 4 Tháng 1 20, 2016 2:18 pm
0 Trả lời
1069 Xem
gửi bởi bichlam
Thứ 4 Tháng 1 20, 2016 2:18 pm
 Tiếng ru con trên đảo vắng
gửi bởi Minh Hoàng - Thứ 3 Tháng 1 12, 2016 2:02 pm
0 Trả lời
1202 Xem
gửi bởi Minh Hoàng
Thứ 3 Tháng 1 12, 2016 2:02 pm
 :::Nhiều lần gặp ma - Danielle B.
gửi bởi DungNguyen - Chủ nhật Tháng 4 14, 2013 11:17 am
1 Trả lời
3209 Xem
gửi bởi DungNguyen
Chủ nhật Tháng 4 14, 2013 5:58 pm
 Ma tại nghĩa địa Đô thành
gửi bởi phuongmy - Thứ 2 Tháng 2 21, 2011 3:48 pm
4 Trả lời
1806 Xem
gửi bởi Toi Se La Ai
Thứ 3 Tháng 8 02, 2011 5:46 am
 Tiếng dép ma
gửi bởi Quy Tâm - Chủ nhật Tháng 2 17, 2019 8:44 am
0 Trả lời
68 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Chủ nhật Tháng 2 17, 2019 8:44 am
 Được Vong cứu mạng
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 7 Tháng 2 16, 2019 6:28 pm
0 Trả lời
26 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 7 Tháng 2 16, 2019 6:28 pm
 Tấm bia mộ bí ẩn
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 4 Tháng 2 13, 2019 9:35 am
0 Trả lời
137 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 4 Tháng 2 13, 2019 9:35 am
 Ma cây trứng gà
gửi bởi Thiên Lam - Thứ 3 Tháng 2 12, 2019 9:31 pm
0 Trả lời
82 Xem
gửi bởi Thiên Lam
Thứ 3 Tháng 2 12, 2019 9:31 pm
 Vong hồn bà Hai
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 4 Tháng 1 10, 2018 2:48 pm
1 Trả lời
481 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 3 Tháng 2 12, 2019 7:47 pm
 Chuyện ma trong xưởng giày
gửi bởi happybaozi - Chủ nhật Tháng 2 10, 2019 2:34 pm
0 Trả lời
78 Xem
gửi bởi happybaozi
Chủ nhật Tháng 2 10, 2019 2:34 pm
 Vong bà già
gửi bởi happybaozi - Thứ 7 Tháng 2 09, 2019 4:45 pm
0 Trả lời
93 Xem
gửi bởi happybaozi
Thứ 7 Tháng 2 09, 2019 4:45 pm
 Thấy ma trong đơn vị
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 6 Tháng 2 08, 2019 12:00 pm
0 Trả lời
89 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 6 Tháng 2 08, 2019 12:00 pm
 :::Pháp sư gặp ma
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 5 Tháng 2 07, 2019 5:14 pm
0 Trả lời
124 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 5 Tháng 2 07, 2019 5:14 pm
 Cái đầu ma
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 7 Tháng 2 02, 2019 3:45 pm
0 Trả lời
76 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 7 Tháng 2 02, 2019 3:45 pm
 Thôi chết, gặp ma rồi!
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 7 Tháng 2 02, 2019 7:49 am
0 Trả lời
96 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 7 Tháng 2 02, 2019 7:49 am
 Chuyện ma trong công ty cũ của Đức Nhân
gửi bởi Đức Nhân - Thứ 3 Tháng 1 29, 2019 10:09 am
2 Trả lời
247 Xem
gửi bởi Đức Nhân
Thứ 6 Tháng 2 01, 2019 11:50 pm
 Phòng khám có ma
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 4 Tháng 1 30, 2019 10:40 am
0 Trả lời
123 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 4 Tháng 1 30, 2019 10:40 am
 Khuôn mặt ma
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 3 Tháng 1 29, 2019 3:56 pm
0 Trả lời
79 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 3 Tháng 1 29, 2019 3:56 pm
 Thầy cúng gặp ma
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 3 Tháng 1 29, 2019 7:48 am
0 Trả lời
106 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 3 Tháng 1 29, 2019 7:48 am
 Ma nhát bên cửa sổ
gửi bởi Quy Tâm - Chủ nhật Tháng 1 27, 2019 6:05 pm
0 Trả lời
81 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Chủ nhật Tháng 1 27, 2019 6:05 pm
 Làm bạn với ma
gửi bởi Quy Tâm - Chủ nhật Tháng 1 27, 2019 9:23 am
0 Trả lời
114 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Chủ nhật Tháng 1 27, 2019 9:23 am
 Gửi lại giấy tiền vàng bạc cho con
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 7 Tháng 1 26, 2019 7:51 am
0 Trả lời
92 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 7 Tháng 1 26, 2019 7:51 am
 Bị bóng đè
1, 2, 3, 4 gửi bởi IrisPhuong - Chủ nhật Tháng 10 18, 2009 1:07 pm
33 Trả lời
18851 Xem
gửi bởi Đức Nhân
Thứ 6 Tháng 1 25, 2019 11:49 am
 Chết không phải là hết
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 3 Tháng 1 22, 2019 8:04 pm
0 Trả lời
120 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 3 Tháng 1 22, 2019 8:04 pm
 Vong Bố về báo mộng
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 3 Tháng 1 22, 2019 3:32 pm
0 Trả lời
93 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 3 Tháng 1 22, 2019 3:32 pm
 Gặp ma
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 2 Tháng 1 21, 2019 6:02 pm
0 Trả lời
111 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 2 Tháng 1 21, 2019 6:02 pm
 Bóng đen bí ẩn
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 2 Tháng 1 21, 2019 9:45 am
0 Trả lời
75 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 2 Tháng 1 21, 2019 9:45 am
 Chuyện về vong bà nội tôi
gửi bởi Quế An - Chủ nhật Tháng 1 20, 2019 1:40 pm
0 Trả lời
161 Xem
gửi bởi Quế An
Chủ nhật Tháng 1 20, 2019 1:40 pm
 Ma nhập từ nghĩa địa
gửi bởi Wangmo - Thứ 7 Tháng 1 19, 2019 12:10 pm
0 Trả lời
149 Xem
gửi bởi Wangmo
Thứ 7 Tháng 1 19, 2019 12:10 pm
 Vong ông Mỹ lai
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 6 Tháng 1 18, 2019 5:00 pm
0 Trả lời
112 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 6 Tháng 1 18, 2019 5:00 pm
 Cung đường ma ám
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 4 Tháng 1 09, 2019 10:28 am
1 Trả lời
204 Xem
gửi bởi luatthanh69
Thứ 6 Tháng 1 18, 2019 10:51 am
 Vong người lính xin nước
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 6 Tháng 1 18, 2019 9:48 am
0 Trả lời
102 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 6 Tháng 1 18, 2019 9:48 am
 Ma! Có Ma, cứu tôi với bà con ơi!
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 5 Tháng 1 17, 2019 10:23 am
0 Trả lời
152 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 5 Tháng 1 17, 2019 10:23 am
 Bị Ma giấu
gửi bởi Quy Tâm - Chủ nhật Tháng 1 13, 2019 5:08 pm
2 Trả lời
180 Xem
gửi bởi Mack
Thứ 4 Tháng 1 16, 2019 8:27 pm
 Vong ba tôi
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 4 Tháng 1 16, 2019 4:52 pm
0 Trả lời
86 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 4 Tháng 1 16, 2019 4:52 pm
 Quan tài rung lắc
gửi bởi happybaozi - Thứ 4 Tháng 1 16, 2019 1:27 pm
0 Trả lời
114 Xem
gửi bởi happybaozi
Thứ 4 Tháng 1 16, 2019 1:27 pm
 Dậy đi! Cút ra khỏi giường tao
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 3 Tháng 1 15, 2019 4:13 pm
0 Trả lời
99 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 3 Tháng 1 15, 2019 4:13 pm
 Chơi Ma lon
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 2 Tháng 1 14, 2019 10:30 pm
1 Trả lời
190 Xem
gửi bởi Bảo Di
Thứ 3 Tháng 1 15, 2019 10:26 am
 Tiếng khóc của trẻ sơ sinh
gửi bởi Phúc Minh - Chủ nhật Tháng 1 06, 2019 2:32 pm
2 Trả lời
314 Xem
gửi bởi Phúc Minh
Thứ 2 Tháng 1 14, 2019 9:45 am
 Bảo vệ công ty gặp ma
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 7 Tháng 1 12, 2019 10:24 am
0 Trả lời
101 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 7 Tháng 1 12, 2019 10:24 am
 Ma rằm tháng bảy
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 5 Tháng 1 10, 2019 4:41 pm
0 Trả lời
78 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 5 Tháng 1 10, 2019 4:41 pm
 Gặp ma giữa ban ngày
gửi bởi Quy Tâm - Thứ 5 Tháng 1 10, 2019 11:12 am
0 Trả lời
101 Xem
gửi bởi Quy Tâm
Thứ 5 Tháng 1 10, 2019 11:12 am
 Ma đi xe máy và ma trong webcam
gửi bởi Kiên - Thứ 3 Tháng 1 08, 2019 8:48 pm
0 Trả lời
110 Xem
gửi bởi Kiên
Thứ 3 Tháng 1 08, 2019 8:48 pm
 Ma trong camera
gửi bởi Công Anh - Thứ 3 Tháng 1 08, 2019 8:08 pm
0 Trả lời
71 Xem
gửi bởi Công Anh
Thứ 3 Tháng 1 08, 2019 8:08 pm