Những chuyện vong về gặp người thân
1 ... 5, 6, 7 gửi bởi Bìnhngọc - Thứ 3 Tháng 12 16, 2008 2:13 pm
66 Trả lời
37933 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 7 Tháng 10 20, 2018 2:00 pm
 ::: Người âm dẫn đi bán hàng
gửi bởi Thanhthuong - Thứ 4 Tháng 4 25, 2018 5:57 pm
0 Trả lời
868 Xem
gửi bởi Thanhthuong
Thứ 4 Tháng 4 25, 2018 5:57 pm
 Bà nội hiển linh
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 6 Tháng 12 29, 2017 4:02 pm
6 Trả lời
3287 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 4 Tháng 1 03, 2018 2:17 pm
 Gặp ma trong chùa
gửi bởi DuongNguyen - Thứ 7 Tháng 12 26, 2015 1:51 pm
2 Trả lời
403 Xem
gửi bởi Xêibi
Chủ nhật Tháng 10 08, 2017 10:23 pm
 Ma nhà ông Hội Đồng ở Rạch Giá
gửi bởi linhdan - Chủ nhật Tháng 12 28, 2008 8:51 am
3 Trả lời
3194 Xem
gửi bởi linhdan
Thứ 7 Tháng 6 17, 2017 5:44 pm
 Vong trong bệnh viện
gửi bởi Oanh Tr. - Thứ 3 Tháng 12 22, 2015 12:25 pm
1 Trả lời
2530 Xem
gửi bởi Oanh Tr.
Thứ 4 Tháng 1 20, 2016 3:21 pm
 Bóng ma bà lớn
gửi bởi bichlam - Thứ 4 Tháng 1 20, 2016 2:18 pm
0 Trả lời
1050 Xem
gửi bởi bichlam
Thứ 4 Tháng 1 20, 2016 2:18 pm
 Tiếng ru con trên đảo vắng
gửi bởi Minh Hoàng - Thứ 3 Tháng 1 12, 2016 2:02 pm
0 Trả lời
1182 Xem
gửi bởi Minh Hoàng
Thứ 3 Tháng 1 12, 2016 2:02 pm
 :::Nhiều lần gặp ma - Danielle B.
gửi bởi DungNguyen - Chủ nhật Tháng 4 14, 2013 11:17 am
1 Trả lời
3197 Xem
gửi bởi DungNguyen
Chủ nhật Tháng 4 14, 2013 5:58 pm
 Ma tại nghĩa địa Đô thành
gửi bởi phuongmy - Thứ 2 Tháng 2 21, 2011 3:48 pm
4 Trả lời
1768 Xem
gửi bởi Toi Se La Ai
Thứ 3 Tháng 8 02, 2011 5:46 am
 Nội về
gửi bởi nuhong81 - Chủ nhật Tháng 12 09, 2018 6:38 pm
0 Trả lời
56 Xem
gửi bởi nuhong81
Chủ nhật Tháng 12 09, 2018 6:38 pm
 Vong chủ nhà báo mộng
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 2 Tháng 11 26, 2018 5:46 pm
0 Trả lời
182 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 2 Tháng 11 26, 2018 5:46 pm
 Nguyện vọng của vong linh
gửi bởi nuhong81 - Thứ 4 Tháng 11 21, 2018 8:43 pm
0 Trả lời
116 Xem
gửi bởi nuhong81
Thứ 4 Tháng 11 21, 2018 8:43 pm
 Vong trẻ chăn trâu
gửi bởi nuhong81 - Chủ nhật Tháng 11 18, 2018 8:52 pm
0 Trả lời
306 Xem
gửi bởi nuhong81
Chủ nhật Tháng 11 18, 2018 8:52 pm
 Dưới đám lục bình
gửi bởi Xêibi - Thứ 7 Tháng 11 17, 2018 4:28 pm
0 Trả lời
288 Xem
gửi bởi Xêibi
Thứ 7 Tháng 11 17, 2018 4:28 pm
 Chuyện Bé đỏ
gửi bởi Cỏ bốn lá - Thứ 7 Tháng 12 26, 2015 1:53 pm
5 Trả lời
2968 Xem
gửi bởi nuhong81
Thứ 6 Tháng 11 16, 2018 9:50 pm
 Gặp ma nữ
gửi bởi Mack - Thứ 3 Tháng 10 30, 2018 8:33 pm
0 Trả lời
312 Xem
gửi bởi Mack
Thứ 3 Tháng 10 30, 2018 8:33 pm
 Bị bóng đè
1, 2, 3, 4 gửi bởi IrisPhuong - Chủ nhật Tháng 10 18, 2009 1:07 pm
30 Trả lời
18285 Xem
gửi bởi Bình Lập
Chủ nhật Tháng 10 28, 2018 6:38 pm
 Vong linh người mẹ đã mất
gửi bởi Bình Lập - Chủ nhật Tháng 10 28, 2018 6:04 pm
0 Trả lời
260 Xem
gửi bởi Bình Lập
Chủ nhật Tháng 10 28, 2018 6:04 pm
 Vong báo thù
gửi bởi Tâm Tịnh - Chủ nhật Tháng 10 28, 2018 12:22 am
0 Trả lời
385 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Chủ nhật Tháng 10 28, 2018 12:22 am
 Linh hồn vẫn còn sau khi chết
gửi bởi Bình Lập - Thứ 7 Tháng 10 27, 2018 11:18 am
0 Trả lời
346 Xem
gửi bởi Bình Lập
Thứ 7 Tháng 10 27, 2018 11:18 am
 Ma trong nhà xác
gửi bởi nuhong81 - Thứ 6 Tháng 10 26, 2018 12:17 pm
0 Trả lời
270 Xem
gửi bởi nuhong81
Thứ 6 Tháng 10 26, 2018 12:17 pm
 Ma không đầu
gửi bởi nuhong81 - Thứ 6 Tháng 10 26, 2018 12:10 pm
0 Trả lời
216 Xem
gửi bởi nuhong81
Thứ 6 Tháng 10 26, 2018 12:10 pm
 Gặp ma lúc nửa đêm
gửi bởi nuhong81 - Thứ 2 Tháng 10 15, 2018 8:30 pm
0 Trả lời
306 Xem
gửi bởi nuhong81
Thứ 2 Tháng 10 15, 2018 8:30 pm
 Vong ông ngoại về trong ngày giỗ
gửi bởi dovu88 - Thứ 5 Tháng 10 11, 2018 11:08 pm
0 Trả lời
361 Xem
gửi bởi dovu88
Thứ 5 Tháng 10 11, 2018 11:08 pm
 Ma trong công ty
gửi bởi dovu88 - Thứ 4 Tháng 10 10, 2018 9:28 pm
0 Trả lời
217 Xem
gửi bởi dovu88
Thứ 4 Tháng 10 10, 2018 9:28 pm
 Được vong Bà cho biết chó cắn
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 6 Tháng 9 28, 2018 4:01 pm
0 Trả lời
347 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 6 Tháng 9 28, 2018 4:01 pm
 Bàn tay dưới nước
gửi bởi TPT - Thứ 3 Tháng 9 25, 2018 1:36 pm
0 Trả lời
263 Xem
gửi bởi TPT
Thứ 3 Tháng 9 25, 2018 1:36 pm
 Gửi răng cho mẹ
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 6 Tháng 9 21, 2018 6:14 pm
0 Trả lời
253 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 6 Tháng 9 21, 2018 6:14 pm
 Bị vong kéo hồn
gửi bởi Bảo Di - Thứ 3 Tháng 9 18, 2018 5:02 pm
0 Trả lời
410 Xem
gửi bởi Bảo Di
Thứ 3 Tháng 9 18, 2018 5:02 pm
 Được vong của mẹ cho số đề
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 3 Tháng 9 18, 2018 4:11 pm
0 Trả lời
202 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 3 Tháng 9 18, 2018 4:11 pm
 Nắm bàn tay ma
gửi bởi Thienluong - Thứ 6 Tháng 9 14, 2018 8:17 am
0 Trả lời
193 Xem
gửi bởi Thienluong
Thứ 6 Tháng 9 14, 2018 8:17 am
 Ma trong biệt thự mới xây
gửi bởi Thanhthuong - Thứ 3 Tháng 9 11, 2018 1:30 am
0 Trả lời
380 Xem
gửi bởi Thanhthuong
Thứ 3 Tháng 9 11, 2018 1:30 am
 Được vong tha thứ
gửi bởi Tâm Tịnh - Chủ nhật Tháng 9 09, 2018 5:24 pm
0 Trả lời
270 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Chủ nhật Tháng 9 09, 2018 5:24 pm
 Chuyện ma của cô Hoa
gửi bởi Tuệ Phúc - Thứ 2 Tháng 9 03, 2018 9:10 am
0 Trả lời
354 Xem
gửi bởi Tuệ Phúc
Thứ 2 Tháng 9 03, 2018 9:10 am
 Linh mục thấy ma
gửi bởi Triệu Minh - Thứ 6 Tháng 8 31, 2018 8:58 pm
0 Trả lời
339 Xem
gửi bởi Triệu Minh
Thứ 6 Tháng 8 31, 2018 8:58 pm
 Vong con trai không cho mẹ bán hàng
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 4 Tháng 8 29, 2018 5:56 pm
0 Trả lời
209 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 4 Tháng 8 29, 2018 5:56 pm
 Để anh nuôi con
gửi bởi Tam_Tu_Bi - Thứ 2 Tháng 8 27, 2018 1:40 pm
0 Trả lời
307 Xem
gửi bởi Tam_Tu_Bi
Thứ 2 Tháng 8 27, 2018 1:40 pm
 Bị "vong" bẻ chân
gửi bởi Tâm Tịnh - Chủ nhật Tháng 8 26, 2018 7:22 pm
0 Trả lời
288 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Chủ nhật Tháng 8 26, 2018 7:22 pm
 Bị ma nhát
1, 2, 3 gửi bởi thanhlinhpt - Thứ 6 Tháng 8 12, 2011 11:21 pm
22 Trả lời
4837 Xem
gửi bởi Triệu Thông
Thứ 5 Tháng 8 23, 2018 12:46 pm
 Bị ma trêu trên đèo ở tỉnh Sơn La
gửi bởi Tuệ Phúc - Thứ 7 Tháng 8 18, 2018 9:24 am
0 Trả lời
313 Xem
gửi bởi Tuệ Phúc
Thứ 7 Tháng 8 18, 2018 9:24 am
 Bị đẩy xuống đầm nước
gửi bởi SenNganCanh - Thứ 2 Tháng 1 25, 2016 7:38 am
3 Trả lời
2453 Xem
gửi bởi Tuệ Phúc
Thứ 7 Tháng 8 18, 2018 8:29 am
 Ma chết cháy
gửi bởi Phúc Lâm - Thứ 2 Tháng 8 13, 2018 3:22 pm
0 Trả lời
381 Xem
gửi bởi Phúc Lâm
Thứ 2 Tháng 8 13, 2018 3:22 pm
 Chuyện ma ở Gò công
gửi bởi jerry - Thứ 3 Tháng 7 31, 2018 11:27 am
0 Trả lời
353 Xem
gửi bởi jerry
Thứ 3 Tháng 7 31, 2018 11:27 am
 Những lần chạm trán với người âm
gửi bởi uyên linh - Thứ 2 Tháng 7 30, 2018 5:28 pm
0 Trả lời
305 Xem
gửi bởi uyên linh
Thứ 2 Tháng 7 30, 2018 5:28 pm
 Chuyện ma có thật
gửi bởi uyên linh - Thứ 2 Tháng 7 23, 2018 4:20 pm
0 Trả lời
183 Xem
gửi bởi uyên linh
Thứ 2 Tháng 7 23, 2018 4:20 pm
 Vong Mẹ chồng phạt
gửi bởi Tâm Tịnh - Thứ 5 Tháng 7 12, 2018 4:30 pm
0 Trả lời
362 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 5 Tháng 7 12, 2018 4:30 pm
 Tiếng gọi đêm thanh vắng
gửi bởi MinhThanh - Thứ 2 Tháng 7 02, 2018 10:14 am
0 Trả lời
270 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 2 Tháng 7 02, 2018 10:14 am
 Những lần thấy ma của Thảo Tâm
gửi bởi Thảo Tâm - Thứ 6 Tháng 6 22, 2018 5:13 pm
0 Trả lời
345 Xem
gửi bởi Thảo Tâm
Thứ 6 Tháng 6 22, 2018 5:13 pm
 Bóng người trong mưa ở Tà Năng
gửi bởi ruby38 - Thứ 5 Tháng 6 21, 2018 5:33 pm
0 Trả lời
357 Xem
gửi bởi ruby38
Thứ 5 Tháng 6 21, 2018 5:33 pm