Ngũ Bộ Chú hộ mạng
1 ... 5, 6, 7 gửi bởi Triệu Thông - Chủ nhật Tháng 11 30, 2008 12:42 pm
68 Trả lời
86141 Xem
gửi bởi Tâm Tịnh
Thứ 4 Tháng 8 15, 2018 3:36 pm
 :::Ân phước của thánh thần
1, 2, 3, 4 gửi bởi Triệu Ân - Thứ 3 Tháng 9 08, 2009 11:49 am
35 Trả lời
33188 Xem
gửi bởi Nhu Nhiên
Thứ 5 Tháng 8 02, 2018 1:31 pm
 ÂN PHƯỚC KHI KHẤN NIỆM DANH HIỆU TỔ, THẦY
gửi bởi duynguyen - Thứ 7 Tháng 10 14, 2017 11:06 am
1 Trả lời
1680 Xem
gửi bởi PhucDuyenGia
Chủ nhật Tháng 12 09, 2018 2:04 am
 Ân phước khi tu Mật Pháp
gửi bởi Hà nghĩa - Thứ 6 Tháng 8 03, 2018 9:34 pm
1 Trả lời
616 Xem
gửi bởi Hướng Tâm
Thứ 6 Tháng 12 07, 2018 9:33 am
 Niềm vui được ân phước của MPTĐ
gửi bởi GiangTrinh - Thứ 6 Tháng 11 23, 2018 2:08 pm
1 Trả lời
501 Xem
gửi bởi GiangTrinh
Thứ 7 Tháng 12 01, 2018 12:02 pm
 Thánh Thần gia ân và linh ảnh Ngài Bao Công vui vẻ
gửi bởi Người Tầm Đạo - Thứ 6 Tháng 11 30, 2018 3:48 pm
0 Trả lời
248 Xem
gửi bởi Người Tầm Đạo
Thứ 6 Tháng 11 30, 2018 3:48 pm
 Ân phước khi điểm Đạo: Từ thai nghịch thành thuận thai!
gửi bởi Gieohatbode - Thứ 2 Tháng 11 19, 2018 11:48 am
1 Trả lời
638 Xem
gửi bởi Boikhuonganh
Thứ 2 Tháng 11 19, 2018 1:39 pm
 Được Vị độ giúp chữa bệnh cho chồng
gửi bởi hanhphuc - Thứ 4 Tháng 10 10, 2018 4:44 pm
0 Trả lời
395 Xem
gửi bởi hanhphuc
Thứ 4 Tháng 10 10, 2018 4:44 pm
 Ân phước của Thánh Thần
gửi bởi Thái Bình Dương - Thứ 2 Tháng 9 10, 2018 8:12 pm
1 Trả lời
703 Xem
gửi bởi Diệu Tâm
Thứ 3 Tháng 9 11, 2018 7:46 pm
 Thập tử nhất sinh - Thánh Thần cứu mạng
gửi bởi Tuệ Mẫn - Chủ nhật Tháng 8 26, 2018 1:50 pm
0 Trả lời
499 Xem
gửi bởi Tuệ Mẫn
Chủ nhật Tháng 8 26, 2018 1:50 pm
 Được Thánh Thần cứu mạng
gửi bởi bluesky - Thứ 5 Tháng 8 23, 2018 2:19 pm
0 Trả lời
416 Xem
gửi bởi bluesky
Thứ 5 Tháng 8 23, 2018 2:19 pm
 Hết bệnh cao huyết áp sau khi điểm đạo
gửi bởi DThanh - Thứ 6 Tháng 8 17, 2018 2:29 pm
0 Trả lời
589 Xem
gửi bởi DThanh
Thứ 6 Tháng 8 17, 2018 2:29 pm
 ::: Ân phước được chữa bệnh
gửi bởi Như Ca - Thứ 6 Tháng 8 03, 2018 10:49 am
1 Trả lời
590 Xem
gửi bởi brightmoon
Thứ 5 Tháng 8 16, 2018 7:50 pm
 Được Vị độ giúp đỡ
gửi bởi Lá Xanh - Thứ 3 Tháng 6 19, 2018 9:44 pm
0 Trả lời
484 Xem
gửi bởi Lá Xanh
Thứ 3 Tháng 6 19, 2018 9:44 pm
 Ân phước khi niệm Ngũ bộ chú
gửi bởi Thái Bình Dương - Chủ nhật Tháng 6 03, 2018 6:33 pm
0 Trả lời
587 Xem
gửi bởi Thái Bình Dương
Chủ nhật Tháng 6 03, 2018 6:33 pm
 Thai nhi được khỏi dị tật bẩm sinh (down) nhờ tu học
gửi bởi An Phong - Thứ 6 Tháng 6 01, 2018 11:37 am
0 Trả lời
787 Xem
gửi bởi An Phong
Thứ 6 Tháng 6 01, 2018 11:37 am
 Được sửa lại tướng mặt
1, 2 gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 2 Tháng 1 02, 2017 11:17 pm
11 Trả lời
7924 Xem
gửi bởi dandelion
Thứ 5 Tháng 5 17, 2018 11:52 am
 Oai lực của Ngũ Bộ Chú
gửi bởi Khiêm Nhường - Thứ 2 Tháng 4 09, 2018 3:58 pm
2 Trả lời
2328 Xem
gửi bởi Thiện Mỹ
Thứ 4 Tháng 4 11, 2018 12:50 am
 Mật Pháp diệu kỳ
gửi bởi Hà nghĩa - Chủ nhật Tháng 4 01, 2018 7:53 pm
0 Trả lời
1166 Xem
gửi bởi Hà nghĩa
Chủ nhật Tháng 4 01, 2018 7:53 pm
 Tết bình an nhờ tu học MTTĐ
gửi bởi DieuChi - Thứ 5 Tháng 2 15, 2018 10:24 am
9 Trả lời
4007 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Thứ 2 Tháng 3 05, 2018 3:09 am
 Vị độ cho biết trước thông tin
gửi bởi thienthanh - Thứ 7 Tháng 6 03, 2017 4:20 pm
6 Trả lời
4351 Xem
gửi bởi Sen Tím
Thứ 3 Tháng 2 13, 2018 11:27 am
 ::: Cứu giúp trong tai nạn ô tô
gửi bởi MillionGratitudes - Thứ 5 Tháng 1 04, 2018 10:59 am
1 Trả lời
1445 Xem
gửi bởi MillionGratitudes
Thứ 2 Tháng 2 12, 2018 10:38 am
 Được Vị độ giúp khi phỏng vấn nhận học bổng
1, 2 gửi bởi Thiện Nhi - Thứ 6 Tháng 1 05, 2018 6:16 pm
16 Trả lời
7182 Xem
gửi bởi Thiện Nhi
Thứ 3 Tháng 2 06, 2018 11:12 am
 Ân phước từ Thánh Thần
1, 2 gửi bởi MinhThanh - Thứ 2 Tháng 6 05, 2017 5:26 pm
10 Trả lời
7405 Xem
gửi bởi Tịnh Duyên
Thứ 7 Tháng 1 20, 2018 10:16 am
 :::Thánh thần chuyển hóa gia đình vô thần
gửi bởi TrieuTichLam - Thứ 3 Tháng 12 21, 2010 2:55 pm
6 Trả lời
8471 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 6 Tháng 10 20, 2017 8:18 pm
 Phép lạ - Bác sĩ Thánh Thần chữa nhiều bệnh nặng
1, 2, 3 gửi bởi DieuChi - Thứ 3 Tháng 11 11, 2008 2:44 pm
24 Trả lời
43621 Xem
gửi bởi Duyên Phúc
Chủ nhật Tháng 9 17, 2017 12:04 am
 Sự mầu nhiệm trong lễ điểm đạo
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 5 Tháng 11 17, 2011 2:34 pm
9 Trả lời
12683 Xem
gửi bởi thachanhhong
Chủ nhật Tháng 8 06, 2017 10:48 am
 Thoát họa cháy nhà!
gửi bởi Thảo Chi - Thứ 7 Tháng 7 29, 2017 10:34 am
4 Trả lời
3061 Xem
gửi bởi Minh Phương
Thứ 5 Tháng 8 03, 2017 6:58 pm
 Mật pháp nhiệm mầu
gửi bởi nhattam - Thứ 6 Tháng 7 21, 2017 5:19 pm
0 Trả lời
1339 Xem
gửi bởi nhattam
Thứ 6 Tháng 7 21, 2017 5:19 pm
 Phép màu MTTD giúp mẹ qua cơn tai biến
gửi bởi thanhnhan - Thứ 5 Tháng 7 13, 2017 10:47 pm
0 Trả lời
635 Xem
gửi bởi thanhnhan
Thứ 5 Tháng 7 13, 2017 10:47 pm
 :::Đại phép lạ
gửi bởi Phù-Dung - Thứ 5 Tháng 12 19, 2013 12:04 pm
3 Trả lời
6983 Xem
gửi bởi Phù-Dung
Thứ 7 Tháng 7 08, 2017 12:59 pm
 Linh ảnh bản thiết kế shop
gửi bởi Vanessa Luong - Chủ nhật Tháng 7 02, 2017 11:39 pm
0 Trả lời
1023 Xem
gửi bởi Vanessa Luong
Chủ nhật Tháng 7 02, 2017 11:39 pm
 Một chuyện linh ứng
gửi bởi Triệu Hảo - Chủ nhật Tháng 5 21, 2017 2:55 pm
0 Trả lời
1802 Xem
gửi bởi Triệu Hảo
Chủ nhật Tháng 5 21, 2017 2:55 pm
 Được chư vị chữa cho hết đau đầu
gửi bởi Mai Hoa - Thứ 7 Tháng 3 25, 2017 12:22 pm
3 Trả lời
2768 Xem
gửi bởi CanhMaiVang
Thứ 6 Tháng 4 28, 2017 6:18 pm
 Thần linh giúp trong việc đầu tư nhà đất
gửi bởi saomai - Thứ 6 Tháng 11 25, 2016 11:51 am
3 Trả lời
3092 Xem
gửi bởi MaiChi
Chủ nhật Tháng 11 27, 2016 12:23 am
 Mầu nhiệm của Mật Tông Thiên Đình
gửi bởi Cafe_den - Thứ 7 Tháng 4 16, 2016 8:30 pm
3 Trả lời
57 Xem
gửi bởi Cafe_den
Thứ 3 Tháng 11 01, 2016 11:26 pm
 Được chư vị dạy võ thuật và Yoga
gửi bởi kimhien - Thứ 7 Tháng 8 29, 2009 12:15 pm
8 Trả lời
8926 Xem
gửi bởi hungduongqt
Thứ 2 Tháng 8 29, 2016 12:53 pm
 Ân Phước cho Bệnh giảm trương cơ lực
gửi bởi MinhThanh - Thứ 5 Tháng 5 19, 2016 4:10 pm
0 Trả lời
1408 Xem
gửi bởi MinhThanh
Thứ 5 Tháng 5 19, 2016 4:10 pm
 Được chư vị che chở
gửi bởi bnna - Thứ 4 Tháng 5 04, 2016 12:16 pm
0 Trả lời
1660 Xem
gửi bởi bnna
Thứ 4 Tháng 5 04, 2016 12:16 pm
 Báo cáo ân phước và Xin thỉnh lá thiên thơ
gửi bởi ốc nhỏ - Thứ 6 Tháng 4 22, 2016 11:28 am
0 Trả lời
1495 Xem
gửi bởi ốc nhỏ
Thứ 6 Tháng 4 22, 2016 11:28 am
 Được thánh thần cho biết trước có bệnh
gửi bởi bnna - Thứ 5 Tháng 4 07, 2016 11:38 am
1 Trả lời
1528 Xem
gửi bởi bnna
Thứ 2 Tháng 4 11, 2016 11:36 am
 Những điều linh ứng
gửi bởi tamsang73 - Thứ 7 Tháng 6 09, 2012 12:11 pm
3 Trả lời
3445 Xem
gửi bởi Hangbao
Thứ 3 Tháng 2 23, 2016 9:17 am
 Được giảm nghiệp sau khi nhận điểm đạo
gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 3 Tháng 1 12, 2016 11:12 pm
1 Trả lời
2151 Xem
gửi bởi Triệu Hiếu
Thứ 5 Tháng 2 04, 2016 2:43 pm
 Đổi đời sau lễ điểm đạo
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 6 Tháng 9 04, 2015 12:17 pm
1 Trả lời
2426 Xem
gửi bởi TranTrungHieu
Thứ 2 Tháng 10 19, 2015 10:49 pm
 :::Lá thiên thơ giúp giải bớt nghiệp căn
gửi bởi An Huệ - Thứ 7 Tháng 5 15, 2010 10:21 pm
5 Trả lời
10929 Xem
gửi bởi titoay
Thứ 5 Tháng 8 20, 2015 3:38 pm
 :::Thai nhi có bệnh thận đa nang và hở van tim
gửi bởi thachanhtrang - Thứ 4 Tháng 12 12, 2012 7:11 pm
1 Trả lời
4777 Xem
gửi bởi thachanhtrang
Thứ 4 Tháng 6 03, 2015 12:55 am
 Ân phước khi được điểm đạo
gửi bởi Hoàng Mẫn - Thứ 3 Tháng 4 07, 2015 7:35 pm
2 Trả lời
371 Xem
gửi bởi Hoàng Mẫn
Thứ 6 Tháng 4 10, 2015 12:00 pm
 Thi viết bằng lái xe California
gửi bởi Triệu Thông - Thứ 3 Tháng 12 16, 2014 3:11 am
1 Trả lời
1742 Xem
gửi bởi Triệu Thông
Thứ 7 Tháng 1 10, 2015 6:15 am
 Shopping với vị độ
gửi bởi Peace - Thứ 6 Tháng 12 19, 2014 11:24 am
0 Trả lời
1369 Xem
gửi bởi Peace
Thứ 6 Tháng 12 19, 2014 11:24 am
 Chư vị độ cho linh ứng trong công việc
gửi bởi thachanhhong - Thứ 2 Tháng 11 05, 2012 12:01 pm
3 Trả lời
3929 Xem
gửi bởi DThanh
Thứ 5 Tháng 12 04, 2014 11:09 am