Thơ Thần linh ban
84 Chủ đề
168 Bài viết
gửi bởi Bạn đạo
Thứ 2 Tháng 10 14, 2019 8:45 pm
 Quỷ hắc bạch vô thường
gửi bởi Bạn đạo - Thứ 4 Tháng 10 02, 2019 1:01 am
4 Trả lời
2357 Xem
gửi bởi Bạn đạo
Thứ 5 Tháng 10 10, 2019 11:30 pm
 Vị độ dạy thêm về những câu chuyện của ThầyGià
gửi bởi Bạn đạo - Thứ 6 Tháng 6 07, 2019 1:05 pm
1 Trả lời
1955 Xem
gửi bởi Bạn đạo
Thứ 7 Tháng 6 15, 2019 9:49 pm
 Biết cầu xin để được sống tốt và chết tốt
gửi bởi Bạn đạo - Thứ 7 Tháng 6 01, 2019 2:07 pm
0 Trả lời
1046 Xem
gửi bởi Bạn đạo
Thứ 7 Tháng 6 01, 2019 2:07 pm
 Tổ giữ Phước, Đức Thầy có sự Trang Nghiêm
gửi bởi Bạn đạo - Thứ 6 Tháng 5 31, 2019 8:28 am
0 Trả lời
751 Xem
gửi bởi Bạn đạo
Thứ 6 Tháng 5 31, 2019 8:28 am
 Vị độ dạy thêm về Hội Long Hoa
gửi bởi Helen Nguyen - Thứ 7 Tháng 3 09, 2019 9:20 am
1 Trả lời
1254 Xem
gửi bởi Duệ Minh
Thứ 6 Tháng 5 03, 2019 12:59 pm
 Có Phước mới cầu được Đạo
gửi bởi nta - Thứ 5 Tháng 3 28, 2019 4:29 am
1 Trả lời
1174 Xem
gửi bởi Trầm Hương
Thứ 2 Tháng 4 08, 2019 5:13 pm
 Vị độ dạy về phúc phận
1, 2, 3 gửi bởi Triệu Thông - Thứ 6 Tháng 12 30, 2016 9:14 am
24 Trả lời
19750 Xem
gửi bởi Nguyên Ân
Chủ nhật Tháng 4 07, 2019 10:52 am
 Vị Độ dạy về Năng Lực Thần Thông
gửi bởi nta - Thứ 7 Tháng 3 30, 2019 3:51 am
0 Trả lời
855 Xem
gửi bởi nta
Thứ 7 Tháng 3 30, 2019 3:51 am
 Không tu học như thuyền không lái
gửi bởi nta - Thứ 5 Tháng 3 28, 2019 4:35 am
0 Trả lời
699 Xem
gửi bởi nta
Thứ 5 Tháng 3 28, 2019 4:35 am
 Chân tu và con đường đạo pháp Thiên ý
gửi bởi Thiện Nhi - Thứ 7 Tháng 2 16, 2019 12:23 pm
0 Trả lời
997 Xem
gửi bởi Thiện Nhi
Thứ 7 Tháng 2 16, 2019 12:23 pm
 Vị độ dạy về công ơn Đức Sư Tổ, Đức Thầy
gửi bởi Trọng Đức - Thứ 5 Tháng 2 07, 2019 8:15 am
0 Trả lời
667 Xem
gửi bởi Trọng Đức
Thứ 5 Tháng 2 07, 2019 8:15 am
 Vị độ dạy cách vượt qua nỗi buồn
gửi bởi nta - Thứ 3 Tháng 1 29, 2019 7:20 am
1 Trả lời
1450 Xem
gửi bởi Trầm Hương
Thứ 6 Tháng 2 01, 2019 3:48 pm
 Vị độ dạy về câu nói: "Y Pháp bất y Nhân"
gửi bởi nta - Thứ 3 Tháng 1 29, 2019 7:38 am
0 Trả lời
984 Xem
gửi bởi nta
Thứ 3 Tháng 1 29, 2019 7:38 am
 Thông điệp từ Thánh thần
gửi bởi nta - Chủ nhật Tháng 1 27, 2019 10:57 pm
0 Trả lời
1302 Xem
gửi bởi nta
Chủ nhật Tháng 1 27, 2019 10:57 pm
 Vị độ ban thơ nhắc nhở học đạo
gửi bởi Nguyên Thanh - Thứ 4 Tháng 1 02, 2019 9:16 pm
0 Trả lời
696 Xem
gửi bởi Nguyên Thanh
Thứ 4 Tháng 1 02, 2019 9:16 pm
 Quyền năng của bổn phái
1, 2 gửi bởi Tiểu Long Nữ - Thứ 6 Tháng 1 13, 2017 5:17 am
10 Trả lời
9325 Xem
gửi bởi Thienluong
Thứ 7 Tháng 12 22, 2018 3:20 pm
 Được vị độ dạy
gửi bởi thienthanh - Thứ 3 Tháng 12 11, 2018 11:20 am
0 Trả lời
730 Xem
gửi bởi thienthanh
Thứ 3 Tháng 12 11, 2018 11:20 am
 Bị phạt vì mê chơi game
1, 2, 3, 4 gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 3 Tháng 11 28, 2017 11:56 pm
32 Trả lời
13399 Xem
gửi bởi Nam_Liberty
Thứ 3 Tháng 11 06, 2018 2:53 am
 Vị độ dạy Triệu Thông
1, 2 gửi bởi Triệu Thông - Thứ 6 Tháng 8 18, 2017 10:53 am
17 Trả lời
9308 Xem
gửi bởi tambinhan
Thứ 6 Tháng 8 17, 2018 10:33 pm
 Vị độ dạy về Mật Pháp Thiên Đình
gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 4 Tháng 8 01, 2018 5:07 am
2 Trả lời
3417 Xem
gửi bởi Ennho
Thứ 6 Tháng 8 03, 2018 10:54 am
 Vị độ dạy về Cờ bạc
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 3 Tháng 12 27, 2016 11:49 pm
5 Trả lời
2140 Xem
gửi bởi Thiện Nhẫn
Thứ 3 Tháng 7 31, 2018 1:38 pm
 Bài học hình ảnh: Sự may mắn?
gửi bởi NhienNhien - Thứ 5 Tháng 6 07, 2018 9:19 am
2 Trả lời
2365 Xem
gửi bởi caotuan
Thứ 4 Tháng 7 11, 2018 5:53 pm
 Đường Đạo
gửi bởi NhienNhien - Thứ 6 Tháng 6 29, 2018 4:00 pm
0 Trả lời
995 Xem
gửi bởi NhienNhien
Thứ 6 Tháng 6 29, 2018 4:00 pm
 ::: Vô tận đăng của Đức Sư tổ Triệu Phước
1, 2 gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 4 Tháng 11 15, 2017 2:00 pm
12 Trả lời
10370 Xem
gửi bởi Dieuphap
Thứ 3 Tháng 5 15, 2018 3:24 pm
 Vị độ dạy về Lá Thiên Thơ
gửi bởi hello89 - Thứ 7 Tháng 4 07, 2018 7:41 am
1 Trả lời
2857 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Chủ nhật Tháng 4 08, 2018 5:54 am
 Bài học về "Mật Tông Thiên Đình"
gửi bởi Triệu Lạc - Thứ 5 Tháng 3 22, 2018 7:04 am
2 Trả lời
3474 Xem
gửi bởi linhmy
Thứ 5 Tháng 4 05, 2018 9:14 am
 Ngọn Hải đăng giữa biển
gửi bởi linhmy - Thứ 5 Tháng 3 29, 2018 3:46 pm
0 Trả lời
838 Xem
gửi bởi linhmy
Thứ 5 Tháng 3 29, 2018 3:46 pm
 Vị độ dạy Hoang_godalat
1, 2, 3 gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 4 Tháng 11 23, 2016 10:11 pm
26 Trả lời
12173 Xem
gửi bởi Hoang_godalat
Chủ nhật Tháng 2 25, 2018 11:42 pm
 Con người sinh ra là một chiến binh
gửi bởi Triệu Lạc - Thứ 4 Tháng 1 31, 2018 1:45 pm
7 Trả lời
5880 Xem
gửi bởi Vanbaby84
Thứ 5 Tháng 2 15, 2018 12:53 pm
 Cách thờ kính Thượng Đế cao nhất
gửi bởi Triệu Lạc - Thứ 5 Tháng 2 08, 2018 12:44 pm
0 Trả lời
1907 Xem
gửi bởi Triệu Lạc
Thứ 5 Tháng 2 08, 2018 12:44 pm
 Vị độ dạy cúng ông Táo
gửi bởi Khiết Tâm - Thứ 5 Tháng 2 08, 2018 5:34 am
0 Trả lời
1813 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Thứ 5 Tháng 2 08, 2018 5:34 am
 :::Vị độ dạy về linh hồn
gửi bởi SenNganCanh - Thứ 2 Tháng 12 18, 2017 10:55 pm
2 Trả lời
3498 Xem
gửi bởi Mack
Thứ 6 Tháng 1 12, 2018 4:57 pm
 Vị độ vô hình dạy maysang qua ấn tâm
gửi bởi maysang - Thứ 5 Tháng 1 11, 2018 1:23 pm
0 Trả lời
1114 Xem
gửi bởi maysang
Thứ 5 Tháng 1 11, 2018 1:23 pm
 Chư vị mở quá khứ kiếp động viên những lúc gặp khó khăn
gửi bởi dieuthong50 - Thứ 3 Tháng 1 09, 2018 7:52 am
0 Trả lời
1376 Xem
gửi bởi dieuthong50
Thứ 3 Tháng 1 09, 2018 7:52 am
 Vị độ dạy Tuệ San và Chấn Nhi
gửi bởi Tuệ San - Thứ 3 Tháng 12 26, 2017 3:24 pm
0 Trả lời
1105 Xem
gửi bởi Tuệ San
Thứ 3 Tháng 12 26, 2017 3:24 pm
 Bài học chư vị độ cho câu chú
gửi bởi Khiết Tâm - Thứ 3 Tháng 12 19, 2017 2:13 pm
1 Trả lời
2486 Xem
gửi bởi Thiện Nhẫn
Thứ 6 Tháng 12 22, 2017 11:37 am
 Vị độ dạy Thiện Nhi
gửi bởi Thiện Nhi - Thứ 6 Tháng 9 29, 2017 11:10 am
2 Trả lời
2650 Xem
gửi bởi Thiện Nhi
Thứ 6 Tháng 12 15, 2017 9:56 pm
 Bài học nguyên tắc thi ân
gửi bởi Khiết Tâm - Thứ 3 Tháng 12 05, 2017 12:40 am
1 Trả lời
2484 Xem
gửi bởi Phù-Dung
Chủ nhật Tháng 12 10, 2017 5:01 pm
 Bài học từ Chư vị độ
gửi bởi conmeoden - Thứ 5 Tháng 12 07, 2017 6:55 pm
0 Trả lời
1164 Xem
gửi bởi conmeoden
Thứ 5 Tháng 12 07, 2017 6:55 pm
 Của cải đổi Phước Đức
1, 2 gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 5 Tháng 1 26, 2017 8:18 am
17 Trả lời
12032 Xem
gửi bởi pumpkin
Thứ 5 Tháng 12 07, 2017 1:01 pm
 Được nhắc nhở tu học tự giác, chuyên cần
gửi bởi Hasu - Thứ 5 Tháng 11 30, 2017 2:25 pm
1 Trả lời
1555 Xem
gửi bởi Cô Phong Đỉnh
Thứ 3 Tháng 12 05, 2017 2:50 pm
 Được vị độ dạy
gửi bởi Hải Âu - Thứ 5 Tháng 11 23, 2017 9:23 am
0 Trả lời
1132 Xem
gửi bởi Hải Âu
Thứ 5 Tháng 11 23, 2017 9:23 am
 Vị độ dạy bài khấn
gửi bởi hello89 - Chủ nhật Tháng 10 15, 2017 2:21 pm
3 Trả lời
3396 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Thứ 3 Tháng 10 31, 2017 8:41 pm
 Thánh thần có vô số hoá thân
gửi bởi Hoang_godalat - Thứ 7 Tháng 12 31, 2016 11:22 pm
2 Trả lời
1718 Xem
gửi bởi Tỉnh Ngộ
Chủ nhật Tháng 10 22, 2017 4:33 am
 Thầy dạy về sự vận hành của vũ trụ-chương U Minh thế giới
gửi bởi Bạch Hạc - Thứ 3 Tháng 3 14, 2017 9:13 pm
4 Trả lời
7346 Xem
gửi bởi Tỉnh Ngộ
Thứ 5 Tháng 10 19, 2017 3:16 pm
 Bài học kinh sách của cổ nhân từ vị độ vô hình *
1, 2 gửi bởi Triệu Hiếu - Thứ 3 Tháng 9 19, 2017 1:34 pm
18 Trả lời
10782 Xem
gửi bởi Ennho
Thứ 5 Tháng 10 12, 2017 10:51 pm
 Vị độ dạy thêm về nguyên tắc công bằng
gửi bởi Khiết Tâm - Chủ nhật Tháng 9 17, 2017 7:27 am
0 Trả lời
2035 Xem
gửi bởi Khiết Tâm
Chủ nhật Tháng 9 17, 2017 7:27 am
 Nghiệp "Tiền" đi với "Phá hoại"
1, 2 gửi bởi Triệu Thông - Chủ nhật Tháng 6 18, 2017 1:14 pm
18 Trả lời
12979 Xem
gửi bởi Nampt
Thứ 4 Tháng 9 13, 2017 6:41 pm
 Vị độ dạy Khiết Tâm
1, 2, 3, 4 gửi bởi Khiết Tâm - Thứ 3 Tháng 8 16, 2016 11:20 pm
33 Trả lời
8036 Xem
gửi bởi Sơn Ca
Thứ 4 Tháng 9 13, 2017 1:03 pm
 Giấc mơ vị độ nhắc cúng dường
gửi bởi băng nguyễn - Thứ 5 Tháng 8 17, 2017 9:57 am
1 Trả lời
1976 Xem
gửi bởi silvia
Thứ 7 Tháng 8 19, 2017 3:28 am