Chưa xemBởi Hướng Tâm
Con thành tâm kính lễ Đức Sư Tổ,
Con thành tâm kính lễ Đức Thầy.

Con xin báo cáo điểm làm bài trắc nghiệm ạ.
PT- HBH
P1: 89/100 điểm
P2: 92/100 điểm
P3: 84 /90điểm
MTPGTHYL
P1: 92/100 điểm
P2: 91/100 điểm
Con mong được Sư Tổ, Đức Thầy dạy dỗ bảo ban con để con tu học tiến bộ ạ.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Bảo Di
blue1
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Bảo Di xin chào tất cả sư huynh, sư tỷ cùng các bạn đạo.

Con xin được báo cáo điểm trắc nghiệm MTPGTHYL ạ!
Phần I: 94 điểm.
Phần II: 86 điểm.

Con xin được báo cáo điểm trắc nghiệm ĐTTNBVK của con là 81 điểm ạ!

Con kính báo,
Bảo Di.
Chưa xemBởi Ngôn Hạnh
Con kính lễ Sư Tổ,
Con kính lễ Đức Thầy!

Con đã làm xong bài trắc nghiệm được giao. Con kính mong Tổ, Thầy, thương con, chỉ bảo dạy dỗ con trên con đường đạo mà con rất may mắn, được biết đến để tu học.
Đây là kết quả làm bài của con ạ:

PT và huyền bí học
P1:95đ/100đ.
P2:95đ/100đ.
P3:95đ/100đ.

MTPGTHYL
90đ/100đ

Đại thừa trang nghiêm bảo vương kinh
90đ/100đ.
Con Ngôn Hạnh kính báo ạ
Chưa xemBởi marblebubbles
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Con xin được báo cáo điểm trắc nghiệm kinh sách của con ạ.

Kết quả đáp án PT&HBH:
Phần 1: 96/100
Phần 2: 88/100
Phần 3: 86/90
Kết quả đáp án MTPGTHYL:
Phần 1: 89/100
Phần 2: 93/100.
Con marblebubbles kính báo cáo ạ.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Bảo Di
blue1
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
BD xin chào tất cả các sư huynh, sư tỷ cùng các bạn đạo.

Con xin báo cáo điểm trắc nghiệm PT & HBH
phần I: 94đ
phần II: 80đ
phần III: 71đ
Tự luận: 23đ

Con kính báo,
Bảo Di.
Chưa xemBởi Vu Nam
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con xin báo cáo kết quả lần 2 phần thi trắc nghiệm của con ạ
I - Phần PT&HB
1. Kết quả phần 1: Đạt 89/100 điểm
2. Kết quả phần 2: Đạt 83/100 điểm
3. Kết quả phần 3: Đạt 83/90 điểm

II - Phần Mật tông Phật giáo THYL
1. Kết quả phần 1: Đạt 97/100 điểm
2. Kết quả phần 2: Đạt 65/100 điểm

Con Vu Nam kính báo
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Thanh Nhi
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Con xin báo cáo về kết quả làm bài trắc nghiệm MTTHYL như sau ạ:
Phần 1: 89/100
Phần 2: 74/100

Xin cảm ơn huynh Hoàng Mẫn đã giúp Thanh Nhi đọc sách, làm trắc nghiệm và chấm bài giúp Thanh Nhi ạ :)
Chưa xemBởi An Đạo
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con xin báo điểm làm trắc nghiệm của con như sau.
TN Mật Tông Phật Giáo THYL
P1: 84/100
P2:88/100
TN Phong Thần v Huyền Bí Học
P1: 95/100
P2: 90/100
P3: 81/90
TN Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương
72/90
Bài thi của con làm tuy có phần mở sách nhưng con làm chưa được tốt lắm ạ [-(
Chưa xemBởi Gia An
blue1
Con dập đầu kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con dập đầu kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con xin báo cáo kết quả phần thi trắc nghiệm của con ạ:

I - Phần MTTHPGYL:
1. Kết quả phần 1: 87/100 điểm
2. Kết quả phần 2: 82/100 điểm

II- Phần PT&HBH:
1. Kết quả phần 1: 87/100 điểm
2. Kết quả phần 2: 94/100 điểm
3. Kết quả phần 3: 76/90 điểm

Con Gia An kính báo
Chưa xemBởi Nhược Lăng
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,

Con xin báo cáo về kết quả làm bài trắc nghiệm PT-HBH như sau ạ:
Phần I: 92/100,
Phần II: 79/100,
Phần III: 75/90,

Con Nhược Lăng kính báo.