Chưa xemBởi Hướng Tâm
Con thành tâm kính lễ Đức Sư Tổ,
Con thành tâm kính lễ Đức Thầy.

Con xin báo cáo điểm làm bài trắc nghiệm ạ.
PT- HBH
P1: 89/100 điểm
P2: 92/100 điểm
P3: 84 /90điểm
MTPGTHYL
P1: 92/100 điểm
P2: 91/100 điểm
Con mong được Sư Tổ, Đức Thầy dạy dỗ bảo ban con để con tu học tiến bộ ạ.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Bảo Di
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Bảo Di xin chào tất cả sư huynh, sư tỷ cùng các bạn đạo.

Con xin được báo cáo điểm trắc nghiệm MTPGTHYL ạ!
Phần I: 94 điểm.
Phần II: 86 điểm.

Con xin được báo cáo điểm trắc nghiệm ĐTTNBVK của con là 81 điểm ạ!

Con kính báo,
Bảo Di.
Chưa xemBởi Ngôn Hạnh
Con kính lễ Sư Tổ,
Con kính lễ Đức Thầy!

Con đã làm xong bài trắc nghiệm được giao. Con kính mong Tổ, Thầy, thương con, chỉ bảo dạy dỗ con trên con đường đạo mà con rất may mắn, được biết đến để tu học.
Đây là kết quả làm bài của con ạ:

PT và huyền bí học
P1:95đ/100đ.
P2:95đ/100đ.
P3:95đ/100đ.

MTPGTHYL
90đ/100đ

Đại thừa trang nghiêm bảo vương kinh
90đ/100đ.
Con Ngôn Hạnh kính báo ạ
Chưa xemBởi marblebubbles
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Con xin được báo cáo điểm trắc nghiệm kinh sách của con ạ.

Kết quả đáp án PT&HBH:
Phần 1: 96/100
Phần 2: 88/100
Phần 3: 86/90
Kết quả đáp án MTPGTHYL:
Phần 1: 89/100
Phần 2: 93/100.
Con marblebubbles kính báo cáo ạ.