Chưa xemBởi Thiện Đức
Con xin đảnh lễ Đưc Sư Tổ, Đức Thầy.
Thiện Đức xin chào sư huynh Duyên Ngộ và các sư huynh tỷ trên diễn đàn.

Con xin gởi đáp án trắc nghiệm PT&HBH và MTPGTHYL ạ.

PT&HBH :
Phần 1: 78
Phần 2 : 73
Phần 3: 72

MTPGTHYL:
Phần 1: 82
Phần 2: 73

Do con còn ham chơi và tự mãn cho mình là làm được hết các bài trắc nghiệm nên mới làm điểm kém như vậy ạ. Con xin Tổ,Thầy soi sáng tâm trí con cho con bớt ngu muội lại, con xin đội ơn Tổ,Thầy .
Thiện Đức kính bút.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi hikaru
Con xin kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con xin kính đảnh lễ Đức Thầy.

Con xin báo cáo kết quả làm trắc nghiệm như sau ạ.
MTPGTHYL:
Phần 1: 92/100
Phần 2: 87/100
PT&HBH:
Phần 1: 92/100
Phần 2: 89/100
Phần 3: 77/90
ĐTTNBVK: 77/90

Con xin kính báo
Chưa xemBởi Boconganh
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ.
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Em xin chào sư huynh Phúc Lâm và các huynh tỷ!
Con xin báo cáo lên Tổ, Thầy điểm trắc nghiệm PT&HBH, MTTHYL và DTTNBVK ạ
PT&HBH :
Phần 1: 97/100
Phần 2: 92/100
Phần 3: 84/90
MTTHYL:
Phần 1: 95/100
Phần 2: 95/100
DTTNBVK: 84/90

Con kính báo,
Boconganh
Chưa xemBởi Thiện_Nguyện
blue1
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Kính chào các sư huynh tỷ.

TN xin gửi kết quả trắc nghiệm như sau:
1/ MTPGTHYL:
Phần 1: 85/100 điểm
Phần 2: 83/100 điểm
2/ Bảo vương kinh: 77/90
3/ PTHBH P1: 88/100
PTHBH P2: 78/100
PTHBH P3: 79/90

Con kính báo cáo ạ.
Chưa xemBởi Hoa Cúc
blue1
Con kính đảnh lễ Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em kính chào các sư huynh, sư tỉ
Con xin được báo cáo lên Tổ, Thầy kết quả làm trắc nghiệm của con ạ:
Mật tông Phật giáo tinh hoa yếu lược:
Phần 1: 88/100
Phần 2: 88/100
Phong thần và huyền bí học:
Phần 1: 92/100
Phần 2: 89/100
Phần 3: 77/90
Con sẽ cố gắng đọc lại nhiều lần để hiểu thêm nữa ạ.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Phước Quang
Con kính đảnh lễ Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy,
Em kính chào các sư huynh, sư tỉ
Con xin được báo cáo lên Tổ, Thầy kết quả làm trắc nghiệm của con ạ:
Mật tông Phật giáo tinh hoa yếu lược:
Phần 1: 84/100
Phần 2: 84/100
Phong thần và huyền bí học:
Phần 1: 94/100
Phần 2: 77/100
Phần 3: 73/90
Chưa xemBởi Tamanhanh
blue1
Con kính tâm đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính tâm đảnh lễ Đức Thầy
Kính chào huynh Tamtan,

Sau đây là điểm của con ah:
- PT & HBH: phần I: 90/100
Phần II: 87/100
Phần III: 83/90
- ĐT TN BVK: 83/90

Kính thưa Tổ, Thầy, Tamanhanh con hơi buồn vì không đạt được điểm tối đa. Song con thực sự biết ơn Tổ, Thầy, đã cho con giáo án để học bài. Qua đó con đã hiểu rất nhiều về vô hình mà trước đây con hoàn toàn vô thần. Có nhiều thắc mắc thì giờ đây con đã tự tìm được câu trả lời. Con cũng vô cùng cám ơn huynh Tamtan đã hương dẫn cho con rất nhiều trên con đường học đạo!
Con kính đảnh lễ ^:)^
Tamanhanh
Chưa xemBởi Hà An
blue2
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ!
Con kính đảnh lễ Đức Thầy!
Con xin báo cáo về điểm làm bài trắc nghiệm của con ạ.
MTPGTHYL:
Phần I: 91/100
Phần II: 82/100
PTHBH:
Phần I: 89/100
Thưa Tổ, Thầy, con sẽ cố gắng nhiều hơn ạ.

Con kính báo cáo Tổ, Thầy! ^:)^ ^:)^ ^:)^
Chưa xemBởi Minh Trung
Con kính đảnh lễ Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Minh Trung xin chào sư tỷ Ngọc Lam và các sư huynh tỷ trên diễn đàn.

Con xin báo cáo điểm làm bài trắc nghiệm lên Tổ, Thầy như sau ạ:

Mật Tông Tinh Hoa Yếu Lược:
Phần 1: 93/100
Phần 2: 91/100

Phong Thần và Huyền Bí Học:
Phần 1: 92/100
Phần 2: 82/100
Phần 3: 84/90

Đại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương Kinh: 78/90

Con xin kính báo ạ.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Khách Ngộ Đạo
Con xin đảnh lễ Đức Sư Tổ,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy.
Con xin báo cáo kết quả làm trắc nghiệm của mình.
MTPGTHYL
P1: 79/100
P2: 89/100

PT&HBH
P1; 91/100
P2;67/100
P3;85/100

DTTNBVK
75/90

Con sẽ học lại và trau dồi thêm nhiều đạo lý để bản thân có thể tiến bộ hơn.
Con xin kính báo.