Chưa xemBởi Thiện_Nguyện
blue1
Con kính đảnh lễ Tổ Thầy

Con làm bài tập trắc nghiệm MTPGTHYL và được huynh dauphin gửi đáp án tự chấm ạ
Phần 1: 85/100 điểm
Phần 2: 83/100 điểm


TN con xin phép được báo cáo ạ ^:)^ ^:)^
Học trò Thiện Nguyện
Chưa xemBởi Tenryu
blue1
Con kính xin đảnh lễ Tổ, Thầy
Kính chào tỷ Diệu chi, Vanessa Luong và các bạn đạo.

Xin cảm ơn tỷ Diệu Chi gửi đáp án, Tenryu xin báo cáo lên Tổ, Thầy kết quả làm bài trắc nghiệm của con như sau:
PT&HBH :
Phần 1: 92/100
Phần 2: 89/100
Phần 3: 79/90

MTPGTHYL:
Phần 1: 94/100
Phần 2 con chưa làm xong, con xin báo cáo sau ạ

Hoc trò Tenryu kính báo cáo.
Chưa xemBởi Hỉ Tâm
Con kính đảnh lễ Tổ, Thày

Con xin báo điểm sau khi tự chấm ạ:
MTPGTHYL
- Phần 1: 86/100
- Phần 2: 83/100
ĐTTNBVK:
75/90
Con sẽ học và làm lại các bài trắc nghiệm để điểm tốt hơn ạ.
Con Hỉ Tâm
Chưa xemBởi PhucDuyenGia
blue1
Con PhucDuyenGia xin kính đảnh lễ Tổ, Thầy
Xin chào các huynh, tỷ

Xin cảm ơn chị Hạnh Như đã gửi đáp án trắc nghiệm kinh sách cho PDG.

Con xin báo cáo kết quả:

- MTPGTHYL.

Phần 1: 92/100
Phần 2: 91/100

- PTNT & HBH.

- Phần 1: 93/100
- Phần 2: 85/90
- Phần 3: 86/90

- DTTNBVK.
Đạt: 82/90

Con cần phải học nhiều, nắm lý đạo của Tổ, Thầy để khi hành đạo được tốt hơn.

Con thành kính
PhucDuyenGia.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Hải Âu
blue1
Con kính lễ Tổ, Thầy!
Đệ chào các huynh, tỷ!

Sau đây là kết quả con làm trắc nghiệm:

* Về MTTHYL:
- Phần I: 95/100
- Phần II: 84/100

* Về PT&HBH:
- Phần I: 94/100
- Phần II: 91/100
- Phần III: 78/90

^:)^ ^:)^ ^:)^
Chưa xemBởi HueBat
blue1
Con xin đảnh kễ Tổ, Thầy,
Đệ xin kính lễ tỷ Kylin,

Con xin báo cáo điểm tự chấm bài trắc nghiệm PTHBH:

P1. 93/100
P2. 91/100
P3. 81/90

Con hiện mới hoàn thành xong 1 bài, còn các bài MTTHYL và DTTNBVK con sẽ bắt đầu làm và báo cáo điểm số sau ạ.

Con xin kính báo,
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Hải Âu
blue1
dongnuocla đã viết:Con kính lễ Tổ, Thầy!
Đệ chào các huynh, tỷ!

Sau đây là kết quả con làm trắc nghiệm:

* Về MTTHYL:
- Phần I: 95/100
- Phần II: 84/100

* Về PT&HBH:
- Phần I: 94/100
- Phần II: 91/100
- Phần III: 78/90

^:)^ ^:)^ ^:)^


Con xin bổ sung:
* Về ĐTTNBVK: 88/90
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi duynguyen
Con cung kính đảnh lễ Tổ Thầy.
Con kính báo cáo điểm trắc nghiệm kinh sách của con như sau:
ĐTTNBVK: 78/90

PTHBH
Phần1:86/100
Phần2:79/100
Phần3:66/90

Bản thân con biết mình làm chưa tốt, dù PTHBH con rất tâm đắc đọc và nghe Youtube của các huynh tỷ nhiều lần, con không mở sách kể cả những phần được cho tham khảo, nhưng thực sự con không hài lòng với kết quả này. Con sẽ cố gắng trau dồi, và làm lại bài tập thêm nhiều lần để đạt điểm tối đa.
Duynguyen con kính.
Chưa xemBởi Tenryu
blue1
Con kính xin đảnh lễ Tổ, Thầy,
Kính chào tỷ Diệu chi, Vanessa Luong và các bạn đạo.

Đệ tử xin báo cáo điểm trắc nghiệm MTPGTHYL Phần 2: 92/100

Hoc trò Tenryu kính báo cáo.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Hà nghĩa
Con cung kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
Sau đây là kết quả của phần thi PT&HBH do tỷ Minhthanh gửi để con tự chấm ạ.
P1: 93/100
P2: 89/100
P3: 81/90.
Con Hà nghĩa kính báo