Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi nhattam
blue2
NT kính đảnh lễ Tổ, Thầy!

Sau khi đọc qua loạt bài được trích trong quyển chiến tranh tiền tệ và có nói đến gia tộc tài phiệt Rothschild, một gia tộc tài phiệt có ảnh hưởng rất lớn ở Mỹ, Châu Âu và thậm chí cả thế giới về kinh tế chính trị, tài chính trong suốt nhiều thập kỷ qua. NT xin có ý kiến về Gia tộc tài phiệt có phải là người nắm thiên mệnh, làm việc cho thiên cơ hay không? Hay là người chống Trời? như sau:

Gia tộc tài phiệt Rothschiuld tuy có tiềm lực về kinh tế, tài chính hầu như chi phối toàn thế giới, từ đó chi phối đến chính trị và việc tạo lập chính phủ ở các quốc gia. Hầu hết người đứng đầu chính phủ ở Mỹ cũng như các nước khác đều có liên quan hay nằm trong tập đoàn tài chính Rothschild cũng như được tập đoàn này hậu thuẫn.

Tuy nhiên theo NT gia tộc tài phiệt này không phải là người nắm thiên mệnh làm việc cho thiên cơ và họ cũng không phải là người chống trời. Mà gia tộc tài phiệt này là một trong những công cụ để Thượng Đế và các cấp Thần linh sử dụng và thông qua họ tạo lập nên trật tự của thế giới cũng như thưởng phạt nhân loại.

Cụ thể Thượng Đế và Thần linh đã thông qua họ để tạo lập nên các chính phủ trên khắp thế giới. Nếu chính phủ ở nước đó đang đi sai đường và điều hành đất nước không đúng với ý chí của các ngài thì các ngài sẽ thông qua các chính phủ ở nước khác để trừng phạt họ thông qua các cuộc chiến tranh, hay các trận đánh về kinh tế để thức tỉnh họ và giúp họ đi đúng hướng mà các Ngài đã định. Khi cần thiết các Ngài có thể xóa bỏ chính phủ của một quốc gia và tạo lập một chính phủ mới như tình hình diễn ra gần đây ở Iraq hay Lybia…

Nếu thấy sức răn đe nhân loại chưa đủ mạnh và họ chưa thức tỉnh tu hành thì Thượng Đế và Thần linh sẽ dùng các công cụ khác mạnh hơn rất nhiều đó là giáng những trận thiên tai, động đất, sóng thần, núi lửa… thật khủng khiếp mà con người không thể chống đỡ được như những năm gần đây.
Do vậy Thượng Đế và Thần linh mới thật sự là người thống trị thế giới và vũ trụ.

Những việc này Đức Sư Tổ (cư sĩ Triệu Phước) cũng đã dạy rất rõ qua bài Vua Trụ ghẹo Nữ-Oa trong Phong thần và huyền bí học như sau:
Quan niệm Thượng-Đế cai quản bách Thần, còn Thần linh thì gồm nhiều đẳng trật vẫn còn tồn tại qua các thế hệ khác nhau của nhiều dân tộc. Người ta tin rằng phàm sức mạnh, vật hay người nào, nếu có ảnh hưởng nhiều đến cuộc nhân sinh của một dân tộc hay nhân loại đều là Thần linh cả. Từ thời cổ xưa, ta đã thấy có nhiều ngạch trật Thần linh như sau: Thiên-thần (Dyaus), Thần-Thái-Dương (Surgasavitri, Pusan), Thần-Ban-Mai hay Hiễu-Hồng (Usas), Thần-Sấm hay Lôi-Công (Indra), Thủy-Thần (Apas), Thần-Phong-Ba (Bayu), Thần-Mưa (Parjanya) .v.v… và các linh vật như lân, qui, phụng, hổ, rắn, chim súy-điểu v.v… cũng như đá, cây tùng, đờn tỳ-bà mà bẩm thụ được nhiều thanh khí cũng đều thành Thần được. Người ta tin rằng các vị minh vương đều là những “thiên tử” do trời sai xuống mà cai trị nhân gian và khi qua đời đều trở thành Thánh mà lên ở trên trời làm các bậc phụ cận cho Thượng-Đế, tỷ như vua Phục-Hy, Thần-Nông, Đức-Thánh-Trần v.v… Riêng các vị công thần có nhiều chiến công hiển hách hoặc có công lớn trong một ngành nghề nào đối với dân tộc mình hoặc với nhân loại đều được hiển Thần cả, như bà Nữ-Oa đây là một thí dụ. Mặc dầu ở cõi vô hình, các vị ấy vẫn còn ảnh hưởng đến loài người có khi tiếp nối lo cho dân tộc mình hoặc có khi lãnh nhiệm vụ lớn hơn chi phối toàn thể nhân gian về một phần hành nào đó.


Và trong bài Hồ ly hớp hồn Đắc Kỷ Sư Tổ cũng đã dạy:
Nếu vụ Đắc-Kỷ bị hồ-ly-tinh nhập xác được các nhà tu huyền bí xác nhận là một chuyện thật 100% thì những hệ luận khác được đặt ra. Vô hình có thể ảnh hưởng lên lời nói, hành động và tư tưởng của con người là một chuyện hoàn toàn đúng đắn. Từ đó Thần Thánh có thể được hiểu như có quyền lực điều khiển con người. Và như vậy những quyết định quan trọng của các lãnh tụ quốc gia đều chịu sự chi phối nơi ý muốn của thần linh và do đó bộ máy thiên cơ được suy luận là có thật và do các đấng thần linh đảm nhiệm theo ý muốn của Thượng-Đế.

Có cần một vụ Đắc-Kỷ theo kiểu xưa mới chi phối được các nhà lãnh đạo quốc gia hoặc những người có quyền quyết định vận mạng của một khối quốc gia hay một cuộc thế chiến có ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại không? Có trăm, ngàn cách khác nhau để chi phối đến tư tưởng, lời nói và hành động của một số nhân vật quan trọng mà nếu cần thiết thần linh có thể chiếm xác những cá nhân đó mà thực hiện mọi việc, trong khi đó những người chung quanh không có kinh nghiệm về huyền bí học tưởng rằng chính những người đó tự hành động.

Hiểu được tới đây mới biết rằng bộ máy thiên cơ có thật và đời sống của những dân tộc hoặc nhân loại đều chịu sự chi phối chặt chẽ của Thần linh. Tuy thế nhân loại vẫn còn có quyền tự do trong những công việc phụ thuộc ngoài những biến cố quan trọng đó.


NT kính hết.
Nam mô A Di Đà Phật. ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^ ^:)^
Chưa xemBởi vouu
blue1
Kính lễ Tổ, Thầy
Kính chào tỉ Dieuchi cùng sư huynh tỉ.

CÁC GIA TỘC TÀI PHIỆT ĐANG LÀM VIỆC CHO THIÊN CƠ?

Để biết được các gia tộc tài phiệt có phải là những người đang làm việc cho thiên cơ hay không thì chúng ta cần phải hiểu được đâu là thiên cơ?
Trong bài giảng ngày 10/06/2012 Thầy đã giảng rõ: “Khi chúng sinh vận động và phát triển vượt ra ngoài cái trật tự-mối Đạo của Thánh Thần thì Thánh Thần sẽ giáng họa để cảnh tỉnh chúng sinh quay về con đường Đạo của Thánh Thần. Hình thức tai họa rất đa dạng phong phú từ dịch bệnh, chiến tranh, cho đến các loại tai họa như đất, nước, gió, lửa...v..v…” và khủng hoảng kinh tế cũng là một hình thức giáng họa của thánh thần. Hay nói cách khác, khủng hoảng kinh tế là một bài học của thánh thần giúp cảnh tỉnh nhân loại đang chìm đắm trong giấc mộng kim tiền.

Rõ ràng chiến tranh, khủng hoảng kinh tế... chính là thiên cơ. Vậy những người, những nhóm người gây ra các cuộc chiến tranh, khủng hoảng kinh tế trên thế giới này chính là những người đang làm việc cho thiên cơ. Các gia tộc tài phiệt, đứng đầu là gia tộc Rothschild - Họ là những tội đồ dưới con mắt của nhân loại nhưng với thánh thần họ là những công thần vì họ đã làm việc cho thiên cơ.

Lịch sử chính là quyển sách ghi chép lại thiên cơ. Do đó, lịch sử của thế giới, lịch sử của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc... luôn ẩn tàng trong đó nhiều bài học và lý đạo của thánh thần. Lịch sử là tài liệu không thể thiếu cho người nào muốn nghiên cứu tìm hiểu về thiên cơ, về đạo của trời.

Và chỉ cần hiểu được “chiến tranh và khủng hoảng tiền tệ đều là những bài học của thánh thần” là chúng ta có thể nắm được cốt lõi của tiến trình lịch sử thế giới trung cận đại, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta có thể nắm bắt được thiên cơ của giai đoạn lịch sử này. Thậm chí chúng ta có thể dự đoán phần nào được cả thiên cơ tương lai!

THIÊN CƠ VỀ ĐỒNG USD VÀ HỆ THỐNG TIỀN TỆ PHÁP ĐỊNH

Chế độ bản vị vàng/bạc

Đồng tiền trong chế độ bản vị vàng/bạc là đồng tiền mạnh vì nó có giá trị thực, nó được bảo chứng bằng một lượng vàng/bạc nhất định trong quốc khố. Và chính vì nó được bảo chứng bằng vàng/bạc thật nên có tính ổn định cao và không có khái niệm lạm phát tiền tệ trong chế độ bản vị vàng/bạc.

Chế độ tiền pháp định

Đồng tiền không được bảo chứng bằng vàng/bạc thật mà được sử dụng dưới sự cưỡng chế của pháp luật, nó là loại tiền tệ quy ước chứ bản thân đồng tiền không có giá trị thực. Nên nó có tính bất ổn cao, và hiện tượng lạm phát xảy ra một dễ dàng và phổ quát trong chế độ tiền pháp định này.

Cơ sở cho sự ra đời của thiên cơ

Công thức chung để gây ra khủng hoảng kinh tế trong hơn 100 năm qua chính là: “Lạm phát tiền tệ tức tăng lượng cung tiền, bơm một lượng vốn lớn vào nền kinh tế khiến cho nền kinh tế phát triển như bong bóng. Sau đó, thắt chặc tiền tệ, dòng tiền được rút khỏi nền kinh tế một cách nhanh chóng... thế là bong bóng nổ tung, của cải bị bốc hơi...”.

Từ đó ta thấy lạm phát chính cách hữu hiệu nhất gây ra khủng hoảng tiền tệ. Mà để có lạm phát thì chế độ tiền pháp định là lựa chọn hoàn hảo nhất. Đó chính là cơ sở nền tảng cho sự ra đời của thiên cơ về đồng đô la và tiền pháp định.

Đồng tiền chung của thế giới

Đọc CHIẾN TRANH TIỀN TỆ của Tống Hồng Binh ta nhận thấy một điều rất rõ là sự ra đời và tồn tại của đồng USD (hay FED-Cục dự trữ liên bang) chính là theo thiên ý. Thánh thần thông qua các nhà tài phiệt ngân hàng đã xây dựng đồng đô la thành đồng tiền chung của thế giới. Thực vậy, đồng đô la được ngân hàng trung ương các nước dùng làm tài sản dự trữ chính, hàng hóa thương mại như dầu hỏa được quy ra đô la, các nước có nền kinh tế đang phát triển đều muốn gắn kết đồng tiền của mình với đồng đô la... và đến năm 2000, người ta tin rằng tờ 100 USD lưu hành ở nước Nga nhiều hơn ở Mỹ.

Cũng chính vì FED (đồng đô la) ra đời là do thiên cơ nên ai chống lại FED, chống lại đồng đô la, hay nói cách khác là chống lại các tập đoàn tài phiệt tức là chống lại thiên cơ. Đã có 7 đời tổng thống Hoa Kỳ và nhiều quan chức mất mạng vì chống lại cơ trời.

Điển hình nhất phải kể đến trường hợp của tổng thống Kennedy. Ngày 4/6/1963, Kennedy đã kí sắc lệnh số 11110 cho phép bộ tài chính Mỹ dùng bạc trắng làm cơ sở phát hành “chứng chỉ bạc trắng” (Silver Certificate) và lập tức đưa vào hệ thống lưu thông tiền tệ. Mục đích của Kenedy là giành lại quyền phát hành tiền tệ từ tay FED và từng bước dùng chứng chỉ bạc này loại bỏ đồng đô la của FED. Và kết cục của việc chống lại thiên cơ của Kennedy thì đã rõ.

Tổng thống Mỹ chính là Vua của một nước lớn. Và kết cuộc của 7 ông vua của nước lớn này chống lại cơ trời đều giống nhau! Điều đó chứng tỏ rằng nguyên tắc mà thầy VănHiền đã khai thị “vua nước lớn cũng không thể đấu lại với thánh thần (Trời)” là đúng. (Xem bài NGHÈO KHÔNG ĐẤU VỚI GIÀU)

THIÊN CƠ VỀ NGÀY TẬN THẾ - SỰ SỤP ĐỔ ĐỒNG USD

Vậy ta tự hỏi mục đích của thiên cơ về đồng đô la và hệ thống tiền tệ pháp định là gì?

Theo dòng lịch sử, cứ cách một khoảng thời gian thì sẽ có một/một số quốc gia dân tộc nhận được bài học “tiền tài vật chất là phù du hư ảo không nên tham đắm, nó chỉ là phương tiện của linh hồn chứ không phải là mục đích của linh hồn” từ thánh thần.

Ở phương Tây, từ rất sớm, thánh thần đã khai thị bài học đó cho nhân loại, nữa cuối thế kỉ thứ 4 đầu thế kỉ thứ 5, sau một thời gian dài bị khủng hoảng tiền tệ, nền kinh tế hoàn toàn suy kiệt dẫn đến sự sụp đổ của đế quốc La mã. Theo thời gian, nhân loại đã nhận được rất nhiều bài học tương tự. Và trong khoảng 100 năm trở lại đây, các cuộc khủng hoảng kinh tế xảy ra trên thế giới ngày càng nhiều và càng khốc liệt hơn.

Thánh thần đã liên tục gióng lên những hồi chuông để cảnh báo và thức tỉnh cho nhân loại. Nhưng con người thì vẫn dửng dưng, và càng ngày càng bị cuốn sâu vào vòng xoáy của tiền tài danh lợi, bất chấp tất cả, xem tiền tài là thượng đế.

Và để thức tỉnh nhân loại thoát khỏi cơn mê đắm này thánh thần cần phải có một bài học thật ấn tượng-bài học tối hậu giành cho nhân loại-sự sụp đổ của đồng đô la! Đây chính là mục đích của thiên cơ về đồng đô la và hệ thống tiền tệ pháp định.

Đồng đô la giống như cây cột cái của ngôi nhà tiền tệ thế giới. Một khi cây cột cái bị đốn ngã thì tất nhiên cả ngôi nhà sẽ đổ sụp.
Vàng là tử huyệt của đồng đô la, nhưng năm 2004 gia tộc Rothschild đã tuyên bố rút lui khỏi hệ thống định giá vàng London?! Vàng đã hoàn toàn được giải phóng sau 200 năm bị gia tộc Rothschild thống trị! Tại sao gia tộc Rothschild lại làm vậy? Cho dù các chuyên gia kinh tế có giải thích thế nào cũng không thỏa đáng. Điều đó chỉ có thể giải thích là do ý trời! Đó chính là dấu hiệu Thiên cơ đã phát động. Tất cả chúng ta sẽ có cơ hội chứng kiến giờ phút lịch sử của ngày tận thế, ngày tận thế chính là ngày đồng đô la sụp đổ, kéo theo sự sụp đổ của cả hệ thống tiền tệ toàn cầu.

Nhân loại sẽ được nếm mùi-như lời khai thị của Sư Tổ trong bài THIÊN CƠ (Cư sĩ Đức Quí): “Mọi người từ nghèo đến giàu đều có cơ hội ngủ qua một đêm thức dậy thấy mình trắng tay và phải sống đời sống hẩm hiu trong cảnh màn trời chiếu đất, mọi sở hữu vật chất của mình đều sẽ bị gỡ tay trong phút chốc. Có lên voi xuống chó như vậy thì con người mới ý thức được cách sống chạy theo của tiền, bon chen làm mọi điều ác để tranh đoạt danh lợi chỉ như dã tràng xe cát biển Đông vô ích và vô nghĩa”.

Để: “con người không còn lý do gì bỏ hết tâm trí của mình trong việc mưu cầu những chuyện tham dục của cá nhân nữa”.

Và: “Đó là cách Thần linh bắt buộc con người phải đi theo quy luật đạo đức của thánh thần, đi vào chiều hướng của thời thượng ngươn thánh đức.”

THIÊN CƠ VỀ CHÂN SƯ XUẤT HIỆN-MỞ RA THỜI KÌ THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC

Sau khi đồng đô la sụp đổ kéo theo sự sụp đổ của cả hệ thống tiền tệ thế giới, liệu nhân loại có thức tỉnh được chăng? Cứ lấy bản thân mình mà suy, nếu không được vào học đạo ở Vũ trụ huyền bí, không được Tổ Thầy khai tâm mở trí thì đứng trước các cuộc khủng hoảng kinh tế, chúng ta cũng không tài nào mà hiểu được đó chính là thiên ý và bài học ẩn sau các hiện tượng đó là gì.

Cho nên cứ theo lý mà suy thì sau cuộc đại khủng hoảng trên toàn cầu, nhân loại cực kì hoang mang, ngơ ngác, mất phương hướng và náo loạn, đến lúc đó cần phải có một người đứng ra dẫn dắt nhân loại thoát khỏi bể mê-CHÂN SƯ xuất hiện! Vị chân sư đó với đầy đủ huyền năng, trí tuệ và đức độ đã hướng nhân loại trở về với đời sống tâm linh, thuận theo thiên ý. Mở ra thời kì thượng ngươn thánh đức.

Cơ trời đã định cưỡng làm chi
Đạo pháp hưng suy hỏi mấy thì (thời)
Nay cơ trời chuyển âm dương loạn
Thôi! đành chờ vậy đợi đến khi
Thiên cơ phát lộ ta xuất thế
Cứu độ nhân gian chắc đúng thì (thời).


(Mật khải từ thánh thần qua huynh dieungo. Xem trang đạo dieungo)

Và biết đâu chừng, đến lúc đó, những đệ tử của dòng pháp Mật tông thiên đình sẽ là những người mang ánh sáng chánh pháp được trao truyền từ ngọn vô tận đăng của đức Đại Nhật Như Lai đi thắp sáng khắp cõi nhân gian này! Mong lắm thay!

Kính hết.
vouu.
Chưa xemBởi Devoted_HM
Con thành kính đảnh lễ tri ân Tổ Thầy đã khai mở cho con về hai gia tộc Rothschild và Rockefeller.
Lạy Tổ Thầy cho phép cho bổ sung thông tin về Giáo Hoàng Nicholas V của Vatican

Năm 1452 giáo hoàng Nicholas V đã ban hành sắc lệnh Dum Diversas “Bằng vào những văn kiện này, chúng tôi [giáo hội Vatican], với quyền hành của các tông đồ, cho các ngươi (Vua Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha) được toàn quyền và tự do xâm lược, lùng sục, bắt giam, và đô hộ dân Sacarens và dân ngoại đạo, và bất cứ kẻ nào không tin Chúa hay kẻ thù nào khác của Chúa Ki Tô bất cứ ở nơi nào, cũng như đất nước, địa phận, hạt, công quốc, và mọi tài sản của chúng và bắt chúng làm nô lệ vĩnh viễn.”

Quyển sách Quân Vương được xuất bản năm 1515, và đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng. Tại Việt Nam, quyển sách Quân Vương được xuất bản bởi NXB Lao động xã hội.

(Nguồn: http://giaodiemonline.com/2007/04/quanvuong.htm )
Chưa xemBởi vouu
blue1
Kính lễ Tổ, Thầy
Kính chào sư huynh tỉ.

Về nguy cơ sụp đổ của đồng đô la, ngoài sách CHIẾN TRANH TIỀN TỆ của Tống Hồng Binh, có thể tham khảo thêm từ cuốn: SỰ SỤP ĐỔ CỦA ĐỒNG ĐÔ LA VÀ PHƯƠNG PHÁP TÌM KIẾM LỢI NHUẬN TỪ NÓ (The Collapse of the Dollar and How to Profit from it) của James Turk & John Robino.

Kính.
vouu.
Chưa xemBởi Devoted_HM
Con xin phép cho bổ sung thông tin về Giáo Hoàng Paul II

(Lược dịch từ 5 quyển sách về Sử liệu Giáo Hoàng, và Chính trị thời kì Phục Hưng Italia:
1. The Borgias: The Hidden History – by G.J. Meyer
2. The Montefeltro Conspiracy – by Marcello
3. The Deadly Sisterhood – Lenie Frieda
4. The Tigress of Forli – by Elizabeth Lev
5. The House of Medici – by Christopher Hibbert
Và tài liệu từ United Society of Free States of Spirits. )

Giáo Hoàng Paul (tên thật: Pietro Barbo) sinh ra tại Venice vào năm 1417, và là con của Giáo Hoàng Eugene IV (1431-1447) từ cuộc tình cận hôn giữa cha và dì của ông ta. Paul II là cháu nội “rơi rớt” của Giáo Hoàng Gregory XII.
Cha ông ta, giáo hoàng Eugene IV đã phong chức Hồng Y cho con ông ta, Paul II, vào năm 1440, khi Paul II chỉ vừa tròn 23 tuổi. Trong nhiệm kì Giáo Hoàng của cha mình, Paul II đã khét tiếng là một thanh niên vô thần và tàn độc, hoang phí tiền bạc của giáo hội vào các cuộc tình đồng tính điên loạn với những nô lệ tình dục trong cung Giáo Hoàng.
Việc Paul II lên ngôi Giáo Hoàng, theo sử sách thời đó ghi lại, là “một điều quá dễ hiểu cho cả những kẻ hành khất và nô lệ thất học. Quá đơn giản vì cha và ông nội của hắn là Giáo Hoàng”

Năm 1464, Paul II lên ngôi Giáo Hoàng, và ngay lập tức đã ra một điều lệ “cha truyền con nối,” không để cho quyền lực Giáo Hoàng lọt vào tay người ngoại tộc. Không những vậy, Paul còn lạm dụng quyền lực của mình để tự lập nên Hồng Y và các điều lệ của Toà Thánh mà không thèm thông qua Hội Đồng Hồng Y Chưởng Quản biểu quyết.
Trong suốt 4 năm từ lúc lên ngôi Giáo Hoàng cho đến ngày 18.09.1467, Paul II đã tự ý phong danh hiệu Hồng Y cho cả thảy 8 người, 5 trong số đó là do sức ép từ quốc vương của năm nước Anh, Hungary, Naples (một vùng đất cảng phía Tây nước Ý, tên tiếng Ý là Nopoli) Pháp và cộng hoà Cyprus (một vùng đất thuộc đảo Síp), và một Giáo sĩ là toàn quyền của Hội Thánh Franscis, hai người còn lại là thầy giáo của Paul II và cháu trai cả của ông ta. Hai người cháu trai nữa cũng được phong Hồng Y vào ngày 21.11.1468.

Năm 1466, Paul II tổ chức một lễ hội hoành tráng “vô tiền khoáng hậu” tại Rome, bao gồm tất cả các hoạt động truỵ lạc và những trò giải trí man rợ nhất thời bấy giờ.

Giáo Hoàng Paul II được sách sử của thời kì Phục Hưng nhắc đến như là "quỷ Satan đầu thai, là Giáo Hoàng tệ mạc và tàn độc nhất từ lúc khai lập Vatican tới giờ." Hắn ta chết vì một cơn đau tim trong lúc đang hoan lạc với người tình đồng tính của hắn. Paul II cũng là người tiếp bước các thế hệ Giáo Hoàng đi trước, củng cố bộ luật cho phép Vatican biến thành "nhà thổ" để chứa các nô lệ tình dục (cả nam lẫn nữ) nhằm thoả mãn dục vọng của Giáo sĩ, phục vụ cho các buổi làm tiệc làm tình tập thể của Giáo Hội, làm các “máy đẻ” để sản xuất các các đồng nam, đồng nữ cho những buổi lễ tế của Nhà Thờ. Không những vậy, Paul II còn ban hành các đạo luật như “Phải dâng lên Chúa tài sản quý giá nhất của các ngươi để Chúa sẽ xoá tội, giảm nghiệp cho các ngươi” nhằm giải quyết các vấn đề tài chính của Giáo hội và cung cấp tiền cho các buổi tiệc xa hoa của ông ta.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Hoàng Mẫn
blue2_yellow1
Con kính xin đảnh lễ Tổ Thầy,
Em kính lễ anh Đông Quân,

Thưa Thầy, chư vị đã hé mở cho con về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị, con xin được kính báo lên Tổ Thầy: Kinh tế tạo ra chính trị, chính trị giúp kinh tế phát triển. Ai nắm thiên mệnh thì dùng kinh tế hoặc chính trị hoặc cả hai để làm việc cho Trời, làm đúng thì được thưởng, làm sai thì bị phạt thiên tai, nhân hoạ, bạo loạn. Trời dùng kinh tế để khảo đảo người dân thường lâm vào địa ngục trần gian, mất mát vật chất chứ không mất mạng, để biết đến Đạo mà tu giữ mình; dùng chính trị để khảo đảo người nắm Thiên mệnh và cả một quốc gia, dân tộc; dùng Thiên tai để nhắc nhở những người nắm Thiên mệnh đang đi sai đường.

Con lạy Tổ Thầy đã cho con hưởng nhờ ân phước của Tổ Thầy để được biết đến Pháp quý.
Em kính cảm ơn anh Quân đã luôn hướng dẫn em.
Chưa xemBởi Devoted_HM
Hong Kong khủng hoảng tài phiệt

Hong Kong (Trung Quốc) có rất nhiều ngành công nghiệp đang bùng nổ và là trung tâm thương mại trong khu vực. Nhưng thực tế, thành phố 7,2 triệu dân này đang bị thống trị bởi một nhóm tài phiệt kiểm soát mọi thứ, từ siêu thị đến bất động sản.

Người giàu nhất châu Á - Li Ka-shing là ví dụ điển hình. Với tài sản 33 tỷ USD, tỷ phú 86 tuổi này sở hữu vài chuỗi siêu thị lớn nhất Hong Kong, tham gia kinh doanh viễn thông, cảng biển, vận tải biển, thậm chí là cả năng lượng và điện-nước sinh hoạt.

Các tài phiệt khác như Lui Chee-woo (85 tuổi) và Cheng Yu-tung (89) cũng thống trị rất nhiều ngành công nghiệp, gồm xây dựng, casino, bán lẻ hàng xa xỉ, cơ sở hạ tầng và giao thông. Gần như mọi chi phí cho các hoạt động thường ngày tại Hong Kong, từ mua tạp phẩm, thắp sáng đèn đến lái xe bus, đều sẽ rơi vào túi các tài phiệt này.

Theo CNN, dù họ đều là những tấm gương tay trắng làm giàu điển hình, việc gây ảnh hưởng cả lên kinh tế và chính trị cũng không phải điều tốt. Họ bị cho là nguyên nhân khiến giá nhà tại Hong Kong bị đẩy lên cao ngất ngưởng và chênh lệch giàu nghèo ngày càng tăng.

"Hong Kong là một trong những xã hội chênh lệch nhất thế giới. Ngoài động cơ chính trị, cuộc biểu tình tại Hong Kong hiện tại còn do sự bất mãn về bất bình đẳng thu nhập và ít cơ hội thăng tiến cho sinh viên mới tốt nghiệp", Willy Lam - Giáo sư tại Đại học Trung văn Hương Cảng (CUHK) nhận xét.

Các tài phiệt được cho là đang làm trầm trọng hơn các vấn đề này, khi kiểm soát nhiều ngành công nghiệp. "Hàng chục tài phiệt được xem là đang độc quyền thị trường. Cạnh tranh ở Hong Kong không thực sự được tự do", Lam cho biết.

Rất nhiều tài phiệt nước này được cho là đang lái sân chơi theo hướng có lợi cho họ. Bất động sản là lĩnh vực thể hiện rõ nhất sự thiếu cạnh tranh tại Hong Kong, khi 72% thị trường nhà ở nằm trong tay 3 công ty, theo hãng nghiên cứu CLSA. Giá nhà tại đây đã tăng gấp đôi trong thập kỷ qua, trong khi lương nhân công vẫn ì ạch.

Chính quyền thành phố có vẻ cũng không mấy mặn mà với việc thay đổi tình trạng này. Ma Ngok - Giáo sư tại CUHK cho biết giới doanh nhân chiếm tới 700 ghế trong Hội đồng Lập pháp 1.200 thành viên có nhiệm vụ chọn ra người đứng đầu Hong Kong.

Trung Quốc cũng muốn duy trì việc này. Họ có thể gây ảnh hưởng lên Hong Kong thông qua các tài phiệt, do các tỷ phú này đều có những khoản đầu tư nhiều tỷ USD tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, hầu hết tỷ phú giàu nhất Hong Kong đều đang ở độ tuổi trên 80. Vì vậy, khi người kế nghiệp của họ được đẩy lên, tình hình có thể sẽ thay đổi. Nhưng còn hiện tại, họ sẽ vẫn là "những mảng màu trong văn hóa Hong Kong", Ben Cavender tại Viện nghiên cứu thị trường Trung Quốc cho biết, "bạn không thể lờ họ đi, vì họ luôn ở đó, trên bản tin, hoặc trên mọi thương hiệu bạn dùng hàng ngày".

Nguồn: http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/ ... 01853.html
Chưa xemBởi Devoted_HM
Trong năm qua, chính phủ Ukraine đã tranh thủ được sự giúp đỡ của các giới tài phiệt chính trị đầy quyền lực trong cuộc chiến chống lại lực lượng đòi độc lập ở miền đông. Nhưng tuần trước, một cuộc chiến mới đã nổ ra, khiến chính phủ Ukraine rơi vào thế đối đầu với giới tài phiệt hàng đầu của nước này.

Cụ thể, ngày 25/3, lực lượng cảnh sát Ukraine đã tiến hành bắt giữ 2 quan chức cấp cao thuộc cơ quan tình trạng khẩn cấp ngay tại một cuộc họp chính phủ được phát sóng trực tiếp trên truyền hình do tình nghi dính líu tới hoạt động tham nhũng cấp cao. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã cách chức Tỉnh trưởng tỉnh Dnipropetrovsk ở miền Đông nước này, ông Ihor Kolomoysky – một ông trùm kinh doanh - sau một cuộc tranh cãi gay gắt giữa nhà tỷ phú với chính phủ. Ông Kolomoisky đã tài trợ cho các tiểu đoàn tiễu phạt của Kiev và đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn sự mở rộng của lực lượng đòi ly khai ở miền đông. Tuy nhiên, sau khi ông Kolomoisky triển khai lực lượng quân sự riêng của mình ở Kiev nhằm ngăn chặn việc chính phủ điều tiết lợi ích kinh doanh của mình, Tổng thống Ukraine đã không có sự lựa chọn, buộc phải sa thải ông.

Sự kiện trên là một cuộc xung đột lớn chưa từng có giữa chính phủ và các tập đoàn đầu sỏ chính trị tại Ukraine. Nó có thể là mặt trận quan trọng nhất trong cuộc đấu tranh cho tương lai của Ukraine. Sergii Leshchenko, một cựu nhà báo điều tra và hiện là một thành viên theo chủ nghĩa cải cách của Quốc hội nước này, gọi đó là giai đoạn hai của phong trào Maidan: "Maidan đã loại bỏ [cựu tổng thống Viktor] Yanukovych, nhưng chưa loại bỏ được hệ thống đầu sỏ chính trị". Điều này có thể đồng nghĩa với việc cuộc chiến với giới đầu sỏ chính trị diễn ra tại một thời điểm khi Ukraine khó có thể xảy ra tình trạng bất ổn.

Giới đầu sỏ chính trị của Ukraine đã tích lũy được khối tài sản của họ thông qua các hợp đồng tư nhân “mờ ám” trong những năm 1990. Ông Kolomoisky nắm giữ lĩnh vực dầu khí, hàng không, ngân hàng, và các phương tiện truyền thông. Năm ngoái, ông này bắt đầu tài trợ cho các tiểu đoàn tình nguyện viên để bổ sung cho đội quân vốn đang rệu rã của Ukraine. Nhờ đó, ông Kolomoisky tiếp tục duy trì được đế chế kinh doanh của mình. Ngân hàng PrivatBank của ông ta đã treo thưởng 10.000 USD nếu bắt được tay súng ly khai và trang bị một số xe thiết giáp cho quân đội Ukraine sử dụng. Vào tháng 3 năm ngoái, ông này được bổ nhiệm làm tỉnh trưởng tỉnh Dnipropetrovsk.

Những tỷ phú khác về mặt chính thức có vai trò ít hơn ông Kolomoisky trong chính phủ Ukraine, nhưng họ vẫn có ảnh hưởng lớn đối với giới lãnh đạo của đất nước. Việc sở hữu phương tiện truyền thông cho phép họ có vai trò chi phối trong việc bổ nhiệm những chức vụ quan trọng. Một hệ thống bầu cử đại diện tỷ lệ theo danh sách đảng khép kín cho phép người của họ có thể lọt vào quốc hội mà không bị thách thức. Kết quả là, doanh nghiệp và chính phủ không chỉ đơn thuần là cùng tồn tại, họ thường liên kết rất chặt chẽ với nhau.

Tuy nhiên, một thách thức trong mối quan hệ cộng sinh này đã xuất hiện, dẫn đến sự giận dữ từ ông Kolomoisky, liên quan đến cổ phần của ông này trong công ty dầu khí nhà nước UkrNafta. Mọi việc bắt đầu khi Hội đồng Ban Giám sát của công ty dầu khí Ukrtransnafta bãi miễn "tay chân" của ông Koloimoisy là Alexander Lazorenko khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị trong khi Quốc hội Ukraine thông qua dự thảo luật về các công ty cổ phần ngày 19/3, từ đó hạn chế dần quyền kiểm soát của tài phiệt này đối với công ty xăng dầu lớn nhất Ukraine là Ukrnafta. Vài ngày sau một nhóm người có vũ trang, dường như là những người trung thành với ông Kolomoisky, trên một chiếc xe quân sự không biển số, đến và thiết lập rào chắn kim loại xung quanh trụ sở của UkrNafta.

Các nhà cải cách của Ukraine đã muốn loại bỏ giới tài phiệt chính trị kể từ khi phong trào Maidan nổ ra, nhưng thành công rất hạn chế. Các nhà hoạt động chống tham nhũng cho biết mức độ hối lộ trong đấu thầu của chính phủ đã giảm từ khoảng 40% xuống 10%. Tuy nhiên, đằng sau vẻ bề ngoài của các chương trình cải cách, tham nhũng vẫn tiếp tục diễn ra. Mức độ tham nhũng chỉ giảm đi ở những lĩnh vực mà phương Tây gây áp lực. Ví dụ, năm ngoái, Mỹ đã gửi một tín hiệu bằng cách cáo buộc ông Dmitry Firtash, một nhà tài phiệt người Ukraine nhận hối lộ.

Bà Viktoriya Voytsitska, một thành viên mới trong Quốc hội Ukraine ủng hộ dự luật về các công ty cổ phần cho rằng thay đổi thực sự chỉ diễn ra khi có một "sự cài đặt lại hệ thống, nếu không chúng tôi sẽ chỉ nuôi dưỡng cuộc chiến của những nhà tài phiệt”. Giới tài phiệt đầu sỏ chính trị tại Ukraine không ngừng cạnh tranh với nhau để giành cổ phần trong “chiếc bánh” kinh tế. Ông Pinchuk và ông Kolomoisky hiện đang tranh tụng nhau tại một tòa án ở London (Anh). Tổng thống Poroshenko, cũng là một nhà tài phiệt, đã bổ nhiệm những đối tác kinh doanh và bạn bè của mình vào các vị trí trong chính phủ. Ông cũng đã không giữ lời hứa trong một chiến dịch vận động tranh cử rằng sẽ bán công ty bánh kẹo Roshen của mình.

Rõ ràng là trường hợp diễn ra tại Ukrtransnafta chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của cuộc chiến giữa các nhà tài phiệt chính trị tại Ukraine. Ông Kolomoisky gọi nỗ lực của chính phủ nhằm thay thế người quản lý trung thành của mình tại công ty trên là một "cuộc tấn công đột kích". Nhà quản lý mới của công ty, một cựu sĩ quan trong lực lượng an ninh Ukraine, được bổ nhiệm thay thế mà không có một cuộc cạnh tranh công khai nào. Ông này có mối quan hệ với một thành viên của quốc hội vốn là một trong những đối thủ cạnh tranh kinh doanh của ông Kolomoisky.

Theo Yulia Mostovaya, biên tập viên của tờ Zerkalo Nedeli, có lẽ ông Kolomoisky đã được bồi thường một cách bí mật và các thỏa thuận ngầm có thể bao gồm một suất tái cấp vốn cho ngân hàng PrivatBank hoặc cam kết có sự quản lý trung lập tại UkrNafta và Ukrtransnafta. Nếu Kolomoisky không nhận bất kỳ lợi ích nào, thỏa thuận hòa bình với tổng thống Poroshenko có thể bị phá vỡ và ông ta sẽ tìm cách “phản công”.

Tuy nhiên, theo ông Volodymyr Fesenko thuộc một nhóm chuyên gia cố vấn có trụ sở tại Kiev, quá trình “loại bỏ giới tài phiệt” ở Ukraine sẽ “phức tạp và đau đớn”, nhưng ít nhất nó đã bắt đầu diễn ra.

thegioi.baotintuc.vn
Chưa xemBởi Cafe_den
blue1
"Vì họ là những người siêu giàu. Họ chi phối các hoạt động của vũ trụ này...
Nhưng nói như vậy không có nghĩa là họ sẽ không bị xử phạt. Công ra công, tội ra tội. Trời Phật rất phân minh chứ không giống như người thế gian các con đâu. Có công sẽ được ban thưởng. Ban thưởng ở đây là sự tồn tại lâu dài của gia tộc. Còn làm sai sẽ chịu phạt. Tùy vào mức độ nặng nhẹ mà sẽ bị xử phạt khác nhau. Nặng thì sẽ bị chết, còn nhẹ thì khủng hoảng kinh tế.


Caphe den xin phép được nói lên cái hiểu của mình: Họ tuy siêu giàu nhưng quyền lực đó chỉ ảnh hưởng tại trái đất, chứ không bao quát cả vũ trụ. Và như trong phong thần và huyền bí học có nói là nếu như cần thiết, Thánh Thần có thể kiềm giữ họ không quá đà hoặc 'chiếm xác' họ để thực hiện Thiên ý chứ không phải họ muốn làm gì thì làm. Quyền lực cũng được chia ra, không có gia tộc nào độc chiếm chi phối thế giới này mãi mãi.

LDĐ:Tài phiệt có công tội bù trừ ra sao là chuyện chắc chắn, và đó cũng là quy luật thưởng phạt rất công bằng (tuy có khi khó hiểu) của Thánh thần đối với tất cả mọi sinh linh trên trái đất chứ không riêng cho các tài phiệt.

Tham khảo:
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Cô Phong Đỉnh
blue1
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy.
CPĐ xin chào các huynh, tỷ.

Con xin phép được trình bày vài dòng suy nghĩ về đề tài "Tài phiệt thế giới" ạ.

Qua các bài viết thì con đã hiểu được: Tài phiệt là ai? Tài phiệt là những người siêu giàu, họ chi phối, điều khiển, thao túng các chính phủ, tổ chức bằng sức mạnh về tiềm lực kinh tế của mình.

Trong lịch sử thế giới cận đại đã có nhiều gia tộc tài phiệt, nhưng lớn mạnh nhất là gia tộc Rothschild. Người đời nhìn họ cho rằng họ giàu có nhờ những âm mưu, thủ đoạn trong việc làm kinh tế và từ đó chi phối về chính trị. Nhưng nhờ đâu họ lại nắm được nhiều cơ hội, đầu óc tính toán tài giỏi như vậy? Đó là vì họ được Thánh Thần giúp đỡ, bởi "giỏi dở do Thánh Thần", họ giỏi và may mắn như vậy là nhờ có Thánh Thần hộ độ. Vậy câu hỏi đặt ra nữa là tại sao họ lại được hộ độ trong khi việc họ kiếm tiền có vẻ tham lam, thậm chí còn gây hại cho rất rất nhiều người. Vậy thì chỉ có cách giải thích đó là họ đã được giao nhiệm vụ và đang làm đúng nhiệm vụ ấy. Người giao cho họ nhiệm vụ chính là Thượng Đế nên họ mới được chi phối đại cục của hệ thống chính phủ thế gian và thực hiện những nhiệm vụ theo ý muốn của Thượng Đế: ban hành đồng đô la để chi phối hệ thống tiền tệ thế giới, tạo ra khủng hoảng kinh tế để trừng phạt con người khi con người mê đắm vào vật chất. Họ có thiên mệnh là thế nhưng với những việc họ làm sai ngoài thiên mệnh như giết người thì cũng sẽ có tội, nhưng nhiệm vụ chính họ vẫn đang làm tốt thì Thượng Đế cũng xem xét công minh. Giống như ông giám đốc công an giao cho lính làm nhiệm vụ bí mật, anh lính đã và đang làm tốt nhiệm vụ đó nhưng quá trình làm nhiệm vụ cũng có vi phạm về pháp luật, nhưng vì mục tiêu nhiệm vụ quan trọng hơn nên ông giám đốc sẽ phân xét cho hợp lý.

Thượng Đế đã cử nhiều người và giao cho họ những nhiệm vụ riêng; có người chịu trách nhiệm truyền bá, giảng dạy đạo pháp cho người hữu duyên (Sư Tổ, Thầy) có người có nhiệm vụ phát minh các sản phẩm vật chất cũng như tinh thần phục vụ cho loài người (các nhà khoa học, nghệ sĩ lớn), có người nhận nhiệm vụ dẫn dắt bộ phận người (các vị lãnh tụ, thủ lĩnh), và cũng sẽ có người lãnh những nhiệm vụ có vẻ nhẫn tâm (kẻ chinh phạt, nhà tài phiệt). Các nhà tài phiệt là những thế lực đứng đằng sau nhiều cuộc chiến tranh, khủng hoảng kinh tế bởi nó mang lại cho họ lợi nhuận lớn cũng như quyền lực; nhưng xét sâu vào thì đây là nhiệm vụ mà Thượng Đế giao cho họ.

Chiến tranh nằm trong thiên cơ, bởi "đau khổ là điều kiện của hạnh phúc, chiến tranh là điều kiện của hoà bình": ở trong hoàn cảnh đất nước có chiến tranh hay bị chiến tranh đe doạ, dân tộc sẽ có tinh thần đoàn kết, những mâu thuẫn xã hội được giảm bớt, con người hướng về tâm linh hơn; phải có chiến tranh, khủng hoảng, mất mát thì con người mới biết thế nào là hoà bình, đủ đầy, quý trọng những gì mình có, đạo đức tốt đẹp.

Và chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, thiên tai... cũng là những đòn trừng phạt của Thượng Đế dành cho con người, nhưng Thượng đế sẽ không dùng năng lực của mình trực tiếp giáng xuống như trong phim thần thoại mà sẽ để nó xảy ra 1 cách tự nhiên, có quy luật để mà cảnh tỉnh con người từ từ, ai nhận ra và thay đổi thì được cứu vớt. Ví dụ như Thượng Đế thông qua các nhà tài phiệt để gây khủng hoảng kinh tế nhằm trừng phạt cũng như cảnh tỉnh con người vì quá mê đắm vật chất mà "không sợ trời, không sợ đất"; đây cũng chính là cơ huỷ diệt mà Thượng Đế đang vận hành: huỷ diệt về vật chất.
Bài học sâu sắc con rút ra được là:
- Cần phải bình an đón nhận những tình hình xảy ra trên thế giới cũng như trong xã hội; không bị hoang mang, dao động khi thấy những sự kiện xấu như chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, thiên tai... xảy ra.
- Hiểu được 1 phần thiên cơ thì sẽ không làm trái với thiên cơ, sống và làm việc đúng với bổn phận của mình, không tranh danh đoạt lợi.
- Nhiệm vụ của con thì con chưa thể biết được, nhưng con biết trước mắt là con phải ra sức trau dồi lý đạo, tu sửa bản thân, giới thiệu người hữu duyên đến với pháp quý, làm tốt công việc hiện tại của mình, sống hợp lòng trời và người.
Con xin hết ạ.