Báo cáo điểm đạo, cúng dường, thành tích tu học
Chưa xemBởi Nhuận Trọng
Con Nhuận Trọng Kính Đảnh Lể Sư Tổ, Thầy.
Xin chào Huynh Triệu Minh cùng Các Sư Huynh, Sư Tỷ, Bạn Đồng đạo.

Con xin báo cáo điểm đạo và chia sẽ một số giấc mơ sau thời gian Thỉnh Lá Thiên Thơ như sau:

1. Con điểm đạo cho Mẹ ruột sn 1955, tên HTS, làm y tá quân ý, đã nghỉ hưu. Mẹ trì niệm Quan Thế Âm Bồ Tát
Ấn chứng : thấy Đức Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát màu trắng, trang nghiêm, tư thế ngồi ở trên cao nhìn xuống Mẹ con.

Con Nhuận Trọng Kính Lễ.