Báo cáo điểm đạo, cúng dường, thành tích tu học
Chưa xemBởi aladanh
blue1
Con kính đảnh lễ Đức Sư Tổ Triệu Phước,
Con kính đảnh lễ Đức Thầy Triệu Nghiêm,
Em kính chào sư huynh oneway, huynh thachanhtrang, các huynh, tỷ và các bạn đạo.

Con kính thưa Đức Tổ, Thầy. Sau khi, con nhận được lá Thiên Thơ gốc và kinh sách của Tổ, Thầy ban thưởng từ huynh thachanhtrang, con có làm lễ thỉnh vào ngày 10/10/2017 ạ.
Con cũng xin báo cáo lên Tổ, Thầy việc làm đạo của con.

17. Diệp Anh, 1996, nữ, sinh viên, Hà Nội. Niệm "Quan Thế Âm Bồ Tát". Ấn chứng: thấy ánh sáng hồng sáng rực lên, tắt dần rồi lại sáng rực lên.

18. Cô Yến, 1961, nữ, đã về hưu, Hà Nội. Niệm "Đức Phật Di Lạc". Ấn chứng: thấy luồng ánh sáng trắng mờ bay xoáy vòng từ xa lại gần, xoáy trước mặt một lúc rồi hết.

19. Linh, 1995, nữ, giáo viên, Hoà Bình. Niệm "Quan Thế Âm Bồ Tát". Ấn chứng: thấy hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát màu trắng mờ, đằng sau gáy cảm thấy nóng, lúc 2 tay chắp lâu mỏi thì một lúc sau cảm thấy nhẹ không có cảm giác trong vài giây, cảm thấy muốn khóc.

20. Duyên, 1997, nữ, sinh viên, Nam Định. Niệm "A Di Đà Phật". Ấn chứng: nhức đầu.

21. Dương, 1980, nữ, thiết kế, Hà Nội. Niệm "A Di Đà Phật". Ấn chứng: thấy một con đường phía trước có nhiều sương mù xám xịt, cứ muốn đi về phía trước nhưng thấy nặng và khó đi.

22. Lệ, 1980, nữ, buôn bán tự do, Đức. Niệm "Quan Thế Âm Bồ Tát". Ấn chứng: đang đau và khó chịu ở bụng thì hết, cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Trừ số 20, còn lại ra con đã trao Ngũ Bộ Chú cho các trường hợp khác và có hướng dẫn mọi người lên diễn đàn vũ trụ huyền bí để đọc bài ạ.
Ngoài ra, con có điểm đạo cho 2 người nữa nhưng không có ấn chứng ạ.

Con: aladanh xin kính báo.