Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Admin
Kể từ hôm nay VTHB không còn điểm đạo và cấp phát lá Thiên Thơ cho những người mới.

Những người muốn học đạo miễn phí có thể tham khảo diễn đàn, theo phương cách tự điểm đạo và học hỏi các bản kinh Mật tông và các kinh nghiệm huyền bí của những người đi trước để tự tu học.

Còn những ai muốn được Vũ Trụ Huyền Bí điểm đạo, muốn xin lá Thiên Thơ để thực hành điểm đạo cho người khác lập công đức, phải qua những nghi thức cúng dường cầu đạo. Có nghĩa là phải trả một khoản lệ phí cho những việc học đạo và làm đạo dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Tổ, Thầy trên diễn đàn.

Riêng những đệ tử Mật tông đã được điểm đạo vẫn có thể tiếp tục điểm đạo miễn phí cho những người quen biết hay có duyên gặp gỡ (tùy thích).
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Admin
Chào các bạn đạo,
Bài tham khảo thu học phí trước khi nhập học,

Từ ngày 7/7/2016, những đệ tử của Mật giáo sau đây: tỳ kheo trieuan, Ngọc Hảo, dieuthong50, Kylin, oneway, Triệu Thông, Đông Quân, An Huệ, DieuChi, ngxtinh, ngoclam, Thuanthien, Thiện Nhi sẽ đại diện cho vutruhuyenbi.com thu học phí cho việc điểm đạo và hướng dẫn tu học theo tôn chỉ của Tổ, Thầy.

Những bạn đạo khác đã thỉnh lá Thiên Thơ và có báo cáo làm đạo về diễn đàn: Thachanhtrang, Thachanhhong, Dauphin, ngocban85, ngocxuan, Duyên Ngộ, Kiemmadocco, whoami, Nhattam, Phúc Lâm, Hạnh Như, Triệu Hiếu, MinhThanh, Yenminhtinh, truongducngoc, hoasenxanh, SenNgancanh, hoangthuyanh68, khachtrangian, thanhlinhpt, DThanh, yoga, Mẫn Hy Vương, Lê Tấn Châu, Hoàng Mẫn, Triệu Minh, Đá Ngũ Sắc, v.v... có thể tùy nghi, không bắt buộc phải thu học phí khi điểm đạo cho người khác.

Các bạn đạo muốn tu học Mật tông nếu không muốn đóng học phí thì có thể tự điểm đạo hay nhờ bạn đạo khác đã được thỉnh lá Thiên Thơ từ Vũ Trũ Huyền Bí điểm đạo miễn phí và sau đó tham khảo bài viết trên diễn đàn để tự tu học.