Chưa xemBởi vothuongdao
Tieu Dao đã viết:Lý đời là như vậy thì lý đạo cũng không khác. Người chiêm bái tượng Phật, lạy xá lợi của Phật thì cũng chẳng thể có phước đức gì được. Bởi vì ngay cả gia quyến của Phật ngày xưa hằng ngày kề cận bên Phật, luôn được thấy và nghe Phật thuyết pháp cũng không tránh khỏi cái họa bị diệt vong khi bị đổ nghiệp. Là gia quyến của Phật khi Phật còn sống mà còn bị tai họa như vậy thì huống chi mình là người xa lạ, mấy ngàn năm sau đi chiêm bái cái tượng và những xương cốt được cho là của Phật mà mong Phật ban phước vô lượng cho mình!

Đời và đạo có quy luật rõ ràng. Đó là ở hiền gặp lành, ai tu nấy đắc, không ai độ nguyện gì cho ai được, ngay cả Phật. Người có nghiệp nặng hay tội nhân phạm tội ác dù có thật sự gặp và chiêm bái Phật hay một vị Tổng thống thì vẫn phải ở tù đến hết hạn, vì Phật hay Tổng thống không thể cải sửa luật trời hay luật đời để ân xá cho tội nhân ngay lập tức. Muốn được trời phật hay luật pháp giảm án cho thì tội nhân cần phải có những biểu hiện đặc biệt tốt trong thời gian ngồi tù và phải có lập công trạng mới mong được giảm án phần nào


Huynh Tiêu Dao bình luận đoạn này thật là đúng với suy nghĩ của VTD.
Dù đức Phật Thích Ca đã thuyết giảng rất nhiều trong các bộ kinh điển (Tiểu thừa và Đại Thừa) là chớ lấy âm thanh và hình ảnh để cầu Ngài, nhưng phật tử đời sau càng quỵ lụy nhiều vào Hữu tướng: Chùa to, Tượng lớn, Chuông khổng lồ....
Ngay từ lúc đạo Phật khởi đầu, các đệ tử lúc đó của Phật vẫn không quên Ngài là con người của trần gian và đều biết rỏ cách sinh hoạt hàng ngày của Phật. Tuy là bậc đã giải thoát, là bậc siêu tuyệt nhưng sắc thân Phật cũng có hạn chế nhất định. Đó là Thân Phật tuy to lớn nhưng cũng có hạn lượng nhất định. Thọ mệnh của Phật lâu dài nhưng cũng có biên tế nhất định. 32 vẽ đẹp, 80 tướng tốt của Phật đôi khi lại khởi phiền nảo cho người khác, như trường hợp một dâm nữ thấy thân hình Phật lại khởi lòng ham muốn...vv.
Còn theo các bộ kinh Đại Thừa Phật giáo thì sự xuất hiện trên cõi đời này của Phật chẳng qua là sự giả hiện vì cứu độ chúng sinh. Chứ thật sự thì Phật vốn ở cõi Trời Đâu Suất, việc đản sinh, thuyết pháp... chỉ là thì hiện ra chứ không phải là thật có ở Ta Bà này.
Tóm lại thì nếu đã học Phật Pháp thâm sâu, phật tử cũng phải hiểu là chính bản thân Phật cũng không thật có, là sự duyên hợp của Tứ Đại. Vậy làm sao mà cứ quỳ lạy và cầu xin ở thân Phật giả (bằng xi măng, bằng đất, bằng Ngọc...) mà quên đi sự tu học chân chính ở Chân tâm của mình.
Đôi khi hành giả tu Mật đã thấy Linh ảnh Phật rỏ ràng mà còn chưa được độ thoát nếu sanh tâm Ngã mạn, nói gì đến các tượng Phật trong đình chùa. Rồi phát sinh thêm chuyện Khai quang- điểm nhãn cho các tôn tượng này. Con người trần gian, phàm tục mà đòi khai quang cho các chư Phật, Bồ tát, thỉnh các vị nhập Tượng...vv thì thật là mê tín và dị đoan quá sức.
Làm ngược lời Phật dạy mà cứ nghĩ là hành Phật Đạo.
Chưa xemBởi guardians
Phàm là thánh nhân, cao nhân có cách thức của cao nhân. Như Tổ sư Đan Hà của Thiền tông ngày xưa chẻ tượng Phật làm củi nhóm lửa để sưởi ấm. Hành động này cốt ý là dạy cho môn sinh đừng bám chấp vào hình tượng; Kinh Kim Cang cũng nói cầu Phật bằng hình danh sắc tướng (hình sắc, âm thanh) là tà đạo. Điều này không phải ko có lý, cái lý ở chỗ nếu như chỉ chấp mê hình tướng thì đến khi nào việc tu tập mới đắc quả. Để đạt cảnh giới cao của tu hành hay hành đạo là ở chử tâm, khi ngộ được trong tâm thì hình tướng khi chỉ là phù du, như trong Ma ha bát nhã ba la mật Tâm kinh có câu “Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc”. Ấy thế nói được như vậy chỉ có thể đối với những vị có đức, đạo pháp tu hành cao.
Còn phàm nhân chúng ta thì sao?
Một chữ “ngộ” đơn giản, viết được nhưng hiểu được và làm được thì có khi cả đời mấy ai làm được. Nếu không có hình tướng thì làm sao chúng ta có thể hình thành được một sự tín ngưỡng trong tâm. Tượng Phật hay những hình tướng của Phật, trước hết là thể hiện lòng thành kính của những nghệ nhân tạc tượng hay đúc tượng với Phật, thể hiện của mức độ nghệ thuật của các nền văn hóa từ xa xưa cho đến giờ, sau nữa là tượng và những hình tướng của Phật cho thấy mức độ tín ngưỡng cũng như sự trường tồn theo bao nhiêu thời gian và không gian. Nếu không có một hình tướng rõ ràng chúng ta đâu biết được rằng Phật, chư Phật chư Bồ Tát, Thánh Thần có tồn tại hay không và đã bao lâu khi mà những lời kể và những lời thuyết giáo của người trên truyền qua nhiều đời “tam sao thất bản” cho đến khi chúng ta nghe đến chỉ còn truyền thuyết ngày xa xưa ấy. Và một điều nữa nếu có một người trên nói về một điều gì đó và chúng ta cần hoài nghi và kiểm chứng. Thì tượng và những hình tướng của Phật là những minh chứng trước thời gian mà không cần hoài nghi. Chúng ta có bao giờ tự hỏi nếu chúng ta cần cầu xin chư Phật, Bồ Tát, thần thánh thì tượng và biến tướng của Phật là sự hiện hữu để chúng ta có sự an lành trong tâm rằng có thể Phật, Bồ Tát, Thần thánh sẽ lắng nghe lời cầu xin. Ở đây chúng ta không xét đến mức độ linh nghiệm của tượng hay các biến tướng khác, mà chỉ ở khía cạnh tinh thần bản thể cá nhân. Và một điều cần nói nữa là nếu như tượng và những biến tướng của Phật (như xá lợi tử) chẳng hạn, nếu nó không có một ý nghĩ gì đó đối với chúng ta số ít, với con người thì tự thân nó, hay là tự thân con người sẽ loại bỏ đi, như những lịch sử ghi nhận lại.
Một điều nữa chúng ta nên tự hỏi, có ai trong chúng ta đi đến chùa mà không vào lễ Phật trước tượng Phật?
Bàn về 2 pho tượng Phật khổng lồ bị Taliban bắn phá, chưa xét về mức độ tâm linh mà ở tinh thần và tín ngưỡng. Taliban theo đạo hồi giáo, và luôn cực đoạn, nên việc bắn phá cũng như dẹp bỏ các tôn giáo khác cũng là đều không lạ. Mà vật thể hữu hình khi bị phá bởi bàn tay con người hữu hình thì chắc chắn sẽ chẳng còn gì. Xét trên mức độ tâm linh, rõ ràng tượng có mức độ linh ứng nên con người mới tạc tượng Phật khổng lồ như vậy, và một minh chứng rằng 2 bức tượng đã tồn tại hơn 1500 năm qua theo thời gian, có thể nó là trường tồn đối với 1 đời người. Khi bị Taliban bắn phá, có lẽ tượng Phật đã đến lúc đi vào lịch sử và trong tâm trí của những người tín ngưỡng Phật giáo như chúng ta. Và như chúng ta biết đó, sau khi bắn phá 2 pho tượng Phật khổng lồ thì đến nay Taliban đã bị trừng phạt (bị Mỹ dẹp loạn) giờ chỉ còn là 1 nhóm nhỏ so với thời hùng mạnh trước kia, đó là 1 sự trừng phạt vì tội bán bổ thần thánh. Nếu như linh ứng thì mình nghĩ là hoàn toàn có.
Quan điểm của mình, mình đã được điểm đạo theo tu học với chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị Thánh Thần, lúc nào trong tâm mình cũng luôn có Phật có các vị bề trên, hàng ngày mình luôn trì chú. Nhưng mình vẫn đi chùa lễ Phật khi có dịp, vẫn lễ những tượng Phật và vẫn niệm Phật đúng như “thân, khẩu, ý” luôn luôn hướng về chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Thần.
Chưa xemBởi Chie
Ai cũng hiểu việc tạc tượng Phật, tượng Chúa, Đức Mẹ v.v... là để tỏ lòng kính ngưỡng, và để nhớ đến đạo. Việc này không có gì để chê bai, hay đề cao vì nó cần thiết cho những người sơ cơ, chưa đủ trí tuệ để hiểu nội dung cao sâu của đạo.

Có thể ví những người còn cần đi chùa, bái sám, tọa thiền, tụng kinh, còn thích những hình danh sắc tướng, âm thanh như hương hoa, đèn nến, và các đạo cụ linh tinh khác như những em nhỏ lớp mẫu giáo, học gì cũng cần phải có hình ảnh để minh họa, phải ê a lớn tiếng để thuộc bài mà không hiểu ý nghĩa, và phải vừa học vừa chơi, phải được ăn bánh kẹo, được khen thưởng thì mới thích vào lớp học.
Còn sinh viên đại học, trình độ hiểu biết đã vượt xa con nít, ý thức được lợi ích của việc học nên vào lớp ít, mà tự học thì nhiều, sinh viên thì không cần đồng phục cũng không phải xếp hàng, ngoài giờ học tự mình vào thư viện tham khảo thêm sách vở, ở nhà thì đi, đứng, nằm, ngồi đều đọc sách được.

Sinh viên cao học muốn đậu Tiến sĩ phải đọc cả trăm cuốn sách để nghiên cứu về một đề tài và viết ra một cuốn sách khác trong đó đúc kết những tinh hoa từ những sách đã đọc, những phê bình hay dở và phải đưa ra những quan điểm hoàn toàn mới; người đạt đạo thì đọc cả trăm cuốn kinh để phê phán chỗ đúng sai và đưa ra những tư tưởng mới và hay hơn, họ còn thực nghiệm về siêu hình và khám phá ra những quy luật mới có ích lợi cho tâm linh.
Do hiểu đạo và đã giao tiếp được với Thánh thần trong cõi siêu hình thì tất cả những tượng Phật, kinh sách, đền hay chùa đều không còn quan trọng nữa, họ thờ Phật ở trong tâm bởi vì không nhìn thấy tượng Phật cũng vẫn biết là có Phật.

Khi nhà Phật nói người tu chiêm bái tượng Phật hay tụng kinh... là có phước lớn, đó chỉ là một cách nói để dẫn dụ người sơ cơ vào đạo, chứ không phải làm như vậy là có phước lớn thật. Khi nào vào học đạo có trí tuệ để hiểu được ý nghĩa của kinh sách và áp dụng vào đời được thành công mới có phước lớn. Người tu cũng giống như sinh viên đi học, phải học cho đến khi tốt nghiệp ra trường, đi làm việc có tiền và từ từ mới có thể giàu.

Có những tu sĩ suốt đời tu không đắc chỉ vì không hiểu đạo là gì, không phân biệt được đâu là phương tiện và đâu là cứu cánh, tu hành chỉ làm theo hình thức bề ngoài của đạo mà không biết nội dung của đạo. Như câu chuyện kể vị thiền sư kia nghe nói tụng kinh Pháp hoa có phước lớn thì ngồi tụng và chép bộ kinh đó cả trăm lần, trong lòng thiền sư tự hãnh diện mình là người chuyên cần tinh tấn trong đạo. Về sau vị mới ngộ ra việc làm đó chỉ là phương tiện chứ không phải là đạo nên đem kinh đó đốt bỏ.

Cứu cánh của giáo dục và tu học là để khai mở trí tuệ; tín ngưỡng và hình thức bên ngoài là những bước đầu tiên vào đạo, sau khi đã biết được về đạo một chút, khi đó sẽ được dạy: qua sông phải bỏ thuyền, ý nghĩa giống như con nít biết đi rồi thì phải bỏ chiếc xe dùng lúc tập đi, người tu hiểu kinh sách rồi thì phải bỏ kinh sách, cũng như sinh viên lên đại học thì không ôm theo những sách của những lớp dưới bên mình chi cho mệt.

Khoa học ngày nay tiến bộ vượt bực vì khoa học gia không ngừng học hỏi để phát minh ra cái mới. Từ động cơ nổ cơ bản từ hai thế kỷ trước mà ngày nay có những tàu ngầm, phi thuyền, hỏa tiễn…, từ cái điện thoại di động to như cục gạch của hai mươi mấy năm trước nay nhỏ gọn trong lòng bàn tay với rất nhiều chức năng khác. Trong khi đó thì tôn giáo vẫn dậm chân tại chỗ, không chịu tiến bộ, mà còn thụt lùi vào thời bán khai, chỉ vì các tu sĩ vẫn ôm chấp những tư tưởng văn hóa cổ xưa từ mấy ngàn năm về trước, vẫn còn ê a tụng kinh, bái sám, lạy tượng để cầu phước, và vẫn làm toàn những hình thức mê tín, không chịu tiến bộ mà cho đó là cao, họ chẳng khác nào là người đi chiếc xe bò mà chê người đi xe hơi, đi máy bay, hay người sống trong bộ lạc còn ở trần vận khố mà tự cho mình là đàn anh của nhân loại.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi khachtrangian
yellow1
Kính chào tất cả các đạo hữu,

Trong các nghi lễ tôn giáo khi thiếu vắng sự linh hiển thì người ta thường khỏa lấp nó đi bằng những hình thức bên ngoài thật rườm ra bắt mắt, vui tai nhằm lôi kéo sự chú ý của mọi người theo hướng khác. Những điều như thế dần dà lâu ngày đã hình thành một thói quen đến nỗi nếu không có các hình thức như thế thì sẽ là một sự bất kính thất lễ với tín ngưỡng và thần thánh của mình.
Sự im lặng của thế giới thần linh đối với những cúng kiến lễ bái của con người ngày nay chỉ có thể được an ủi phần nào qua những chỉ dạy, truyền bá của các vị chủ trì nghi lễ để biết rằng nghe sao thì hiểu vậy vì nếu nghi ngờ hoặc cật vấn thì biết căn cứ vào đâu, đó là chưa nói có thể mang tội báng bổ phạm thượng.
Nhưng nếu thật sự khát khao sự hiểu biết về cõi giới của thần linh thì người ta không thể hài lòng với những giàu có hình thức bên ngoài trong khi tâm thức thì vẫn ù lỳ nghèo nàn tăm tối như cũ. Người ta dường như quên rằng các vị giáo chủ của các tôn giáo thưở khai sinh khi muốn liên lạc với cõi tinh thần thường không bằng các nghi lễ vật chất. Chúa Giê su khi muốn liên lạc với Chúa Cha ngài đã đi bộ vào sa mạc một thân một mình và ở đó trong 40 ngày. Đức phật Thích ca trong những giờ phút chứng nghiệm sâu xa cũng không có lễ bái trống kèn hình tượng chung quanh. Tổ Bồ đề Đạt ma chỉ đơn độc 9 năm diện bích trong một hang động hoang sơ lạnh lẽo để thiền định. Và biết bao sự hiển linh của đức Mẹ Maria chỉ thể hiện riêng trên núi cao hẻo lánh với các mục đồng chăn chiên chứ không phải trong các thánh đường uy nghi vàng son lộng lẫy...đã chẳng phải là một minh chứng cách thức để giao tiếp với cõi thần linh không như con người ngày nay vẫn quan niệm tín ngưỡng, tôn sùng và truyền bá.
Câu :"Đừng lấy vải thưa mà che mắt Thánh" người ta chỉ nói cho vui thôi chứ vẫn đem đủ thứ hình tượng, nghi thức lễ bái xanh đỏ rộn ràng để làm vui lòng tín đồ và ban tổ chức bất kể là có hay không sự linh ứng của thần linh. Sự việc như thế đã thành một nếp quen không ai dám thắc mắc nghi ngờ để nghĩ rằng sự im lặng của thần linh đồng nghĩa với sự chấp thuận với hình danh sắc tướng của con người dâng cúng...
Chỉ mãi cho đến lúc này đây, Ktg mới dám nghĩ rằng âu là đến lúc hừng đông lại hé lộ bừng soi lại những chỗ thâm nghiêm nhưng u tối do tạo tác của thời gian và con người lạc lối

Hảy chuẩn bị và chờ xem

Ktg xin kính chào
Chưa xemBởi PhươngDuyên
@tutru: Khi chưa biết Phật trong tâm thì cứ lạy tượng cốt, khi chưa có chùa trong tâm thì cứ đi chùa, việc này là bình thường, không ai trách. Như con nít chưa biết đi thì phải vịn, nhưng cha mẹ sợ con nít vịn thành thói quen, sợ mai sau không tự đi được một mình, nên có lúc phải la nó, không cho nó vịn để nó té một vài lần rồi sau đó nó biết tập đi một mình. :)
Chưa xemBởi Cafe_den
blue1
Sáng 5/7 lễ khởi công tôn tạc tượng Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông trên khối ngọc bích trọng lượng 4.450 tấn đã diễn ra tại khuôn viên chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, TP HCM.

Đại diện Thành hội Phật giáo TP HCM và hàng trăm tăng, ni, Phật tử tham dự lễ khởi công.
Phát biểu tại lễ khởi công, bà Nguyễn Tường Vân, đại diện Công ty Buda - một thành viên trong nhóm tạc tượng, cho biết việc tôn tạo pho tượng đức Phật hoàng Trần Nhân Tông nhằm khơi dậy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc Việt Nam.

Dự kiến thực hiện trong 4 tháng, khối ngọc Nephrite trọng lượng 4.450 kg nhập từ Canada sẽ được các nghệ nhân tạc theo tư thế Phật ngồi. Tượng cao khoảng 1,6 mét, trọng lượng trên 2 tấn. Phần đài sen làm bằng cẩm thạch trắng.
Sau khi hoàn thành, tượng sẽ được lưu chuyển đặt tại một số ngôi chùa lớn trong nước để tăng, ni Phật tử chiêm bái.
Đây là tượng Phật hoàng bằng ngọc bích đầu tiên ở Việt Nam có kích thước kỷ lục. Ngoài Tôn tượng, công ty Buda sẽ lựa chọn ngọc thừa lại có chất liệu đẹp nhất để phục chế Ấn tổ của nhà Trần theo nguyên bản ấn cổ để bán đấu giá gây Quỹ vì người nghèo.

Cao Lâm (yahoo.com)

[*] Xem bình luận: Công án thiền: Phật là gì?
Chưa xemBởi vanhoasaigon
Con kính đảnh lễ TỔ, THẦY.
Kính thưa Sư Huynh ONEWAY, và Các Sư Huynh, Sư Tỷ.
Con được nghe, Tượng PHẬT chỉ là biểu trưng của Chư Phật chứ không phải Pháp Thân Chư Phật. Pháp Thân Chư Phật là ở trong Tâm chúng ta, nếu chỉ biết chiêm bái tượng mà quên đi Chánh Pháp Chư Phật, quên tu tâm dưỡng tánh thì dù chiêm bái, thờ cúng tượng kia bao năm cũng chẳng ích gì.
Vài lời thô thiển con cúi đầu xin TỔ, THẦY chỉ dạy cho con.
Kính xin Các Sư Huynh, Sư Tỷ giúp đỡ.
Nay kính.
Chưa xemBởi huynd90
blue1
Con xin kính đảnh lễ Đức Tổ, Thầy!
Con thấy ở đây chúng ta muốn phê phán lên án, chính là sự lường gạt của giới kinh doanh, phàm tăng vì lợi dụng sự mộ đạo của người dân, phật tử chưa hiểu biết, mà bày vẽ hình thức lạy phật ngọc để kiếm lời, dạy điều mê tín cho quần chúng, hình thức này cũng không khác gì với hình thức buôn thần bán thánh của giới giang hồ, thuật sĩ ". Việc lạy tượng phật thì hoàn toàn không hề có công đức vô lượng gì cả. Con nghĩ là Phật thì không dạy phật tử lạy ngài hay lạy tượng của ngài để có công đức.
Chưa xemBởi Mphuong
Kính Tổ, Thầy,
Chào Chị An Huệ,

Sau những bài học đạo, quả tình ngày trước mphuong còn chấp vào hình danh, sắc tướng rất nhiều. Cứ tầm gần tết là phải mang lễ vào chùa gần nhà, cúng tam bảo, sau đó xin bài văn khấn giao thừa, mồng 1, hóa vàng....Kiểu gì cũng phải đi bằng được, nếu ko đi thì cứ thấy làm sao ấy. Mà cứ đi thế, theo phong trào của mọi người thôi, cũng chẳng hiểu biết gì. Ngày vía đức Chúa Ông thì kiểu gì cũng phải mất 1 buổi sáng mồng 4 tết để theo lễ trong chùa, trong khi ở nhà con thì nhỏ, bận đầy việc...
Từ ngày biết MTTĐ, và qua bài dạy này, mphuong thêm an tâm với việc tu tại gia, tu dưỡng tính tình của mình, chăm sóc tốt cho gia đình, con cái. Gia đình có ổn định, thì mình mới nghĩ đến chuyện khác được.

Mphuong xin gửi lời chúc sức khỏe đến Tổ, Thầy.
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi muathu
blue2
Con kính đảnh lễ Tổ, Thầy!
Em chào các sư huynh tỷ.
Đây là chủ để con cảm thấy rất hay và có ý nghĩa. Theo con nghĩ, ngồi lạy và chiêm bái tượng phật cũng là một hình thức công phu giống như ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, trì chú... đó cũng là một phương tiện để hành giả hướng tâm về đạo, miễn sao đừng dụng công quá sức như ngồi lạy hoài đến nỗi đầu đổ máu, hay quỳ đến nỗi đầu gối sưng to đứng dậy không được, hay chiêm bái hoài đến nỗi cận thị là được. Hành giả có quyền lựa chọn bất cứ hình thức nào nếu muốn, nhưng tại sao lại chọn một hình thức khó khăn trong khi có rất nhiều hình thức khác với cùng một nội dung mà dễ dàng thực hiện hơn nhiều như niệm phật, trì chú... đi đâu cũng có thể làm được, lại ít mỏi chân, ít đâu lưng hơn và thậm chí mình có thể đọc lúc đi làm.

Sự kính trọng chư Phật thể hiện một phần qua việc lạy và chiêm bái cũng dễ hiểu, nó sẽ càng cao hơn nếu bên cạnh việc đó, chúng ta biết tu rèn tâm tánh, làm việc lợi mình lợi người thì ắt hẳn chư Phật trên cao soi xét sẽ chứng giám và ban cho chúng ta một ít ân phước, ở đây chẳng dám nói là phước đức vô lượng gì cả, vì ở đời muốn có thứ gì lớn lao thì phải tổn hao biết bao tâm sức, phải hy sinh thật nhiều, đó là quy luật như ở đời muốn làm bác sĩ phải học 6 đến 7 năm, muốn thành kỹ sư phải học 5 năm trời, rồi còn đi làm để tích lũy kinh nghiệm, có kinh nghiệm lại đi chỉ dạy lại cho người khác coi như để đạt phước vô lượng thì ắt hẳn phải có công lao sâu dày, phải có cống hiến cho đạo vô cùng lớn như muốn thành Phật thì các vị xưa kia có vị nào ngồi một chỗ mà có công đức lớn vậy đâu, ai ban đầu cũng trải qua quá trình khổ luyện, sau rồi mới đi hành đạo tạo lập công đức, dần dần mới đạt được công đức như vậy. Trong kinh sách chúng ta hay nghe tụng câu thần chú này, bài kinh này có công đức vô lượng, chúng ta tin vì đức Phật nói mà, nhưng nếu thật vậy thì ngày xưa Phật Thích Ca đâu cần đi dạy đạo làm gì mà thực tế ngài trải qua 49 năm đi dạy đạo, cứ bảo người tu thấy Phật cứ lạy là xong.

Nhớ lại khi xưa, chúng ta mới ra đời ba mẹ chúng ta cảm thấy vui mừng biết bao nhiêu khi chúng ta gọi hai tiếng ba ba ma ma, khi lớn lên muốn làm cho cha mẹ vui lòng, chúng ta hẳn vẫn luôn gọi ba, gọi mẹ, nhưng để ba mẹ vui lòng chúng ta phải luôn luôn cố gắng sống để trở thành một con người tốt, có ích cho mình, cho gia đình và cho xã hội. Cuối cùng thì xin để lại câu trả lời chiêm bái tượng Phật nên hay không nên, phước vô lượng hay không cho mỗi người tự suy ngẫm và tìm ra câu trả lời cho riêng mình? "Thay đổi một quan điểm còn khó hơn cả chẻ đôi một nguyên tử"