Tất cả bài viết được đăng trên vutruhuyenbi đều thuộc quyền sở hữu của trang nhà. Ban Ðiều Hành có toàn quyền sửa, xóa, kiểm duyệt, hay khóa tài khoản mà không cần giải thích nếu nội dung bài gởi không phù hợp với Nội Quy Diễn Ðàn. Xin vui lòng ghi lại xuất xứ từ www.vutruhuyenbi.com khi quý vị đăng lại, trích dẫn hay dịch thuật những bài viết nhằm phổ biến vô vụ lợi. Nếu có câu hỏi liên quan đến kỹ thuật xin liên hệ: admin@vutruhuyenbi.com . Mọi vấn đề khác xin liên lạc: matgiao@yahoo.com


:::MẬT TÔNG TỪ THIÊN ĐÌNH*

ImageImageImageImageImage

:::MẬT TÔNG TỪ THIÊN ĐÌNH*

Unread postby hoatam on Sun Mar 08, 2009 10:02 am


Nền đạo giáo của Tây Tạng đã suy thoái từ trước thế chiến thứ II, giờ đây chỉ còn lại hư danh do các bộ máy tuyên truyền của Lạt ma Tây Tạng vẫn còn hoạt động mạnh mẽ, phóng đại cho rằng Mật tông Tây Tạng cao hơn Mật tông của các xứ Nhật Bản, Trung Hoa, Ấn Độ, Thái Lan, Lào, Cao Miên v.v…, và chỉ có sự truyền thừa của Lạt ma Tây Tạng mới là chánh tông, cũng như các Lạt ma Tây Tạng đều là hóa thân của các vị Phật, Bồ tát, hay Phật sống. Tuy vậy, cách nói khoa trương và mờ ảo đó đã không gạt được người Mỹ có tinh thần khoa học, bởi họ xưa nay vẫn không hề thật sự coi trọng Mật Tông Tây Tạng.

Sự truyền thừa của Mật tông (Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật Bản, Ấn Độ…) từ trước đến nay là bí truyền. Các sư tuy xưng danh là Mật tông nhưng họ không thể phổ truyền tâm ấn vì không được Thiên đình cho phép. Những buổi lễ của lạt ma cũng gọi là điểm đạo truyền tâm ấn, thực chất chỉ là buổi lễ quy y theo Hiển giáo, người được truyền chỉ nhận được những vật hữu hình như sợi chỉ, tấm khăn, hay được rưới nước trên đảnh mà không hề nhận được thần lực gia trì của chư Phật, hay bất cứ sự mầu nhiệm nào cho bản thân. Cho nên - tiếng là tu Mật tông nhưng thực tế chỉ là tu theo kinh sách hữu tự, chứ không được học đạo với chư Phật, chư Bồ tát siêu hình.

Các kinh sách hữu tự (Thủ Lăng Nghiêm, Đại Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa v.v...) và ngay cả những kinh sách Mật tông: Kim Cang Đảnh, Đại Nhật v.v... tuy gọi là kinh nhưng trong đó không phải là chân lý mà là những lý thuyết mơ hồ xa thực tế. Các tác giả của các kinh đó, đều ca tụng quyển kinh của họ là Vua của các kinh, là chân lý tối cao nhất v.v... vì vậy nếu không phải là người nghiên cứu kinh sách, chỉ đọc được có một quyển kinh Phật thì sẽ lầm tưởng kinh đó là đệ nhất kinh và bám chấp vào đó. Muốn hiểu thực chất của kinh sách phải nghiên cứu so chiếu ít nhất 100 quyển kinh, mới thấy được những mạo nhận, những ngã mạn tự xưng kiểu sư nói sư phải, vãi nói vãi hay của những người viết kinh thời đó; họ đều là những phàm phu không hề có thực chứng về siêu hình cũng như bản thân không có liên hệ với Thiên Đình nên mới thi nhau hý luận, vẽ vời thêu dệt ra một đạo Phật theo tưởng tượng của họ.

Vì sao gọi là Mật tông thiên Đình:
Thầy Già đã tập trung Mật tông của thế giới qua ngã Nam Tông (Thái Lan, Lào, Cao Miên, Miến Điện) và Bắc Tông (qua kinh sách từ nơi hòa thượng Thích Viên Đức, bản thân Hoà thượng cũng chỉ được phép bí truyền) và được sắc lệnh của Thiên Đình từ Đức Đại Nhật Như Lai để truyền bá Mật tông thế giới cho đại chúng, chứ không phải do sự truyền thừa từ những hệ phái mật tông của thế gian (Ấn độ, Tây tạng, Trung Hoa, Nhật bản v.v.)

Và chính vì Mật tông do Thầy Già truyền bá xuất phát từ Thượng Đế nên bao gồm Mật tông của tất cả các tôn giáo. Bằng chứng Mật tông Thiên Đình đã điểm đạo cho rất nhiều người thuộc Thiên chúa giáo, Tin lành, Hồi giáo, Ấn giáo, Do thái giáo và các đạo khác và họ đều nhận được ấn chứng mầu nhiệm trong buổi lễ. Sau khi có tâm ấn của Mật tông, mọi người tu tập theo nghi thức của tôn giáo mình, người Thiên Chúa Giáo đọc kinh Lạy Cha, người theo Phật giáo niệm Phật v.v... vẫn được linh ứng, chứ không bắt buộc trì thần chú. Chỉ cần tu trì một thời gian ngắn, hành giả đều có năng lực nhiệm mầu từ chư Phật để điểm đạo cho người khác. Việc này đã và đang được các đệ tử thực hành rất dễ dàng qua Internet hay qua điện thoại.

Qua 30 năm đã có trên 10,000 người được điểm đạo vào Mật tông mà đại đa số là do đệ tử của Thầy Già, do đó người ta chỉ biết tiếng của Thầy Già chứ không hề gặp mặt.

Những ấn chứng nhiệm mầu xảy ra trong buổi lễ điểm đạo truyền tâm ấn của Mât tông Thiên Đình là những chứng minh cho thấy có một sự phối hợp rõ ràng của đạo sư dưới đất và chư Phật mười phương trên Trời.

Ý nghĩa của điểm đạo truyền tâm ấn của Mật tông Thiên Đình:
Khi hành giả được điểm đạo và có ấn chứng siêu hình là đã được quy y với Trời Phật, có nghĩa là được ghi danh nhập đạo và được học đạo, học kinh Vô Tự là những thần khải về nguyên lý siêu hình với chư Phật và thánh thần của Thiên đình.

Có thể ví Thiên Đình là Bộ Giáo Dục, chư Phật mười phương là các Giáo sư trực thuộc Bộ giáo dục. Hành giả được điểm đạo sẽ có một vị Phật của Thiên Đình chịu trách nhiệm chăm lo cho mình về đời và đạo. Vị Phật đó sẽ tùy theo duyên căn của hành giả mà gởi các Thánh, Thần đi theo để độ hộ và dạy dỗ đến khi đạt thành Phật quả (tốt nghiệp ra trường, hay đắc đạo), giống như học trò trong trường có một vị thầy chủ nhiệm và nhiều giáo sư khác dạy đủ các môn.

Điểm đạo chỉ là buổi lễ nhập môn vào lớp học, từ đó đệ tử phải nỗ lực học đạo thì mới đắc quả chứ không thể ỷ lại có Phật độ cho mình thì không cần học. Ai cũng phải đi học mới có thể tốt nghiệp ra trường.

HoaTâm
(update – 04/15/2014)

Bài xem thêm:
- Lý luận về Mật tông thiên đình
- Lễ điểm đạo của Lạt ma Tây tạng
- Thần khải về Nam Quốc Sơn Hà
hoatam
 
Posts: 9
Joined: Sat May 09, 2009 8:03 am
Location: San Bernardino, USA
Given: 48 thanks
Received: 1042 thanks

The following 333 users would like to thank hoatam for his or her post:
nhulong, bnglam86, Tuệ Minh, vothuongdao, Kylin, oneway, whoami, PHUC LAI, MinhThien, TamAn, hanthuynguyet, trieuan, TROTRE, Appiela(10-07-09), dieuthong50(12-07-09), vuhanp(16-07-09), Thanh An(19-07-09), Thanhhung(21-07-09), tmc12345(22-07-09), huongdao(26-07-09), banana(29-07-09), lytrac(03-08-09), mystery(06-08-09), Ngọc hảo(07-08-09), DieuLien(10-08-09), hailong(10-08-09), thanhlinhpt(18-08-09), kimhien(23-08-09), dieu vi(26-08-09), daiphat(01-09-09), DieuChi(06-09-09), osmvirus(06-09-09), dieukim(14-09-09), quang505(23-09-09), vohinhvn(11-10-09), h.anh(26-10-09), hoangvan_vl(30-10-09), hoalanvang(02-11-09), tuanemhp(27-11-09), dungtam(07-12-09), Liêu Hoài Phong(04-01-10), ngoctai0374(04-01-10), legiang(15-01-10), ConThanTanVien(23-01-10), Ruby Nguyen(23-01-10), Hue Bat(27-01-10), ducchi(28-01-10), tuetho(04-02-10), hoavangmaydo(12-02-10), VuHaiNinh(20-02-10), donga(22-02-10), cuiyang07(23-02-10), tuanpcmc(20-03-10), yogaaum(27-04-10), zacky1(20-05-10), nhattam 311209(06-06-10), NguyenDat(09-06-10), okiyo(18-06-10), NgocHa(18-06-10), quocthanh(26-06-10), chilang(30-06-10), phapsuminhquang(11-07-10), Hyrayu(26-07-10), trongbinh_htp(02-08-10), ngocxuan(02-08-10), vohawaii(02-08-10), dhtl0402(02-08-10), Nhơn(04-08-10), hongtran(04-08-10), dangvuong(07-08-10), T.NGUYEN(09-08-10), TAMHUONGTHIEN(14-08-10), chungchinh(16-08-10), dieungo(17-08-10), DThanh(22-08-10), maithanhlong169(23-08-10), khachtrangian(26-08-10), thedoctor(27-08-10), ocean(28-08-10), hoanguyen(05-09-10), linhhoa(06-09-10), minhbk1982(08-09-10), b0ngk00l(09-09-10), mt nguyen tang(09-09-10), hanhgia(21-09-10), thanhtc(22-09-10), Tiểu Huỳnh(22-09-10), Dung-2B(23-09-10), dinhthuy(28-09-10), tumattong(28-09-10), yappito(30-09-10), betifle(30-09-10), mrtne(04-10-10), VANTUEDUONG(07-10-10), huongthien(11-10-10), trantan(11-10-10), phaolon(12-10-10), guardians(24-10-10), ruby(31-10-10), V_vv4n(31-10-10), hienthuong(04-11-10), tamtan(05-11-10), hhhum(06-11-10), bùi thanh(06-11-10), bluesky(06-11-10), Parisnguyen(10-11-10), Blue(19-11-10), tieuphong(21-11-10), Cafe_den(27-11-10), phantrongdan(27-11-10), trangle(22-12-10), lannhi(29-12-10), chinguyen(07-01-11), vouu(24-01-11), Pham Le Nga(27-01-11), nthachthao(11-02-11), odico(13-02-11), linh_hcl(16-02-11), bichlam(16-02-11), Mr.ALI(17-02-11), hangldldbp(21-02-11), danko(08-03-11), nguyenanhvu(03-04-11), ThuanThien(03-04-11), XuanYen(05-04-11), hoamai(16-04-11), hanhbk(21-04-11), pt.minhtam(06-05-11), Huyendieu70(07-05-11), leminh306(25-05-11), thachanhhong(28-05-11), elyza(03-06-11), An.Nhien(10-06-11), minhkhai007(16-06-11), Viễn Ảnh(19-06-11), minhhung(21-06-11), yogaviet123(29-06-11), vo minh cau dao(03-07-11), tamdao(07-07-11), yoga(15-07-11), sunanda(22-07-11), Pearly_snow(25-07-11), kita(26-07-11), Toi Se La Ai(28-07-11), tutru(01-08-11), TRQHOCDAO(25-08-11), thotv(26-08-11), dieuhuong(04-09-11), Triệu Đức(13-09-11), kiemmadocco(15-09-11), vulong(06-10-11), Nhấttâm(09-10-11), ngovinhevertech(10-10-11), VietEternity(11-10-11), becoi20184(13-10-11), quocviet(13-10-11), bấtsanh_bấtdiệt(15-10-11), lovinghoa1(22-10-11), NhuThuan(28-10-11), Người Tầm Đạo(02-11-11), quochung_ngoctra(15-11-11), Dieuthinh(24-11-11), ducthuan2121(27-11-11), kimphong(29-11-11), thiennhancusi(29-11-11), klinh1990(08-12-11), hongthuong(10-12-11), cuongnguyen(18-12-11), segaraku(19-12-11), SonNguyen(31-12-11), hello89(13-01-12), AnTam(15-01-12), N.Trung.Sam(02-02-12), Se se tau(04-02-12), DieuThien1956(05-02-12), Tuệ Phúc(07-02-12), Hiền Trí(08-02-12), Minh Hoang(13-02-12), Diệu Lương(23-02-12), Thinhlv(28-02-12), phantan_hoa(01-03-12), ruanshicao(04-03-12), nguyenyen(08-03-12), sonngheo56(14-03-12), duongvuson(17-03-12), Dở Hơi(18-03-12), thanhson(18-03-12), LCD(24-03-12), thachanhtrang(27-03-12), tâm_lạc(06-04-12), nhandien(13-04-12), TrucMai(14-04-12), tonsach147(20-04-12), ngochuy1005(24-04-12), hoa nhan ai(26-04-12), Thiện Phúc(27-04-12), Thai(30-04-12), Nhu Duy(03-05-12), trongsaotruc(06-05-12), lienminh123(15-05-12), DieuThao1973(19-05-12), ngocan(30-05-12), Gaonep-huong(30-05-12), huyendt(31-05-12), Boikhuonganh(02-06-12), ngoclam(04-06-12), phuonghoanglll(07-06-12), moon68(11-06-12), Duyen_ngo(11-06-12), nhutien(18-06-12), MA_Y_VO_TUONG(19-06-12), phuongvy(20-06-12), demtuyetroi111(21-06-12), Đào Thị Trang Nhung(24-06-12), daohuuduyen(28-06-12), .Bé Mưa.(28-06-12), Sen Hồng(29-06-12), ngonluarecca(05-07-12), Bukhakhiva(10-07-12), nhunguyet(13-07-12), DanTayTang(17-07-12), minimiami(19-07-12), Viet_Linh(19-07-12), An Vũ(28-07-12), Trân_301(30-07-12), connhaphat(16-08-12), doanbadon(18-08-12), chuc binh(24-08-12), Khánh Thiện(27-08-12), nguyenluonghoa(02-09-12), huyeniq(08-09-12), Tam_Tu_Bi(19-09-12), somveque(20-09-12), dauphin(22-09-12), muadongh2(01-10-12), truongducngoc(06-10-12), thlinh(07-10-12), hungbee27(21-10-12), ngocban85(25-10-12), huyenngoc1009(15-11-12), phantrang(22-11-12), chuotbach(23-11-12), tanqnv(23-11-12), ngxtinh(25-11-12), haphuonganh(26-11-12), ngoc.duyen(07-12-12), lovestone(19-12-12), maysang(25-12-12), halanvi(04-01-13), ĐứcTâmDuyên(08-01-13), Petitlion(16-01-13), Mphuong(21-01-13), nguoiluhanh86(25-01-13), vinhvous(26-01-13), ducchinh(05-02-13), ngoisaomayman(13-02-13), huynd90(17-02-13), Moonlight(20-02-13), thienduyen(21-02-13), Silly92(12-03-13), Liên Hoa(13-03-13), quanghoa(14-03-13), Lan_Thang(16-03-13), Lan_Thang(16-03-13), baothien(18-03-13), doduyentuyduyen(31-03-13), khiemha(09-04-13), tuanphuong2010(22-04-13), Hoàng Mẫn(01-05-13), Ennho(08-05-13), MaiQuyen(13-05-13), nguyenhuong(13-05-13), thonggas2000(17-05-13), duynam_caudao88(21-05-13), Nguyên Bình(21-05-13), Thiện Nhi(27-05-13), Trieuhien(01-06-13), tieubao_caudao(20-06-13), yenminhtinh(25-06-13), thientran(10-07-13), Đông Quân(13-07-13), hoangthuyanh68(15-07-13), chontam(27-07-13), Diệu Hiền(15-08-13), Hoàng Tùng(16-08-13), Dòng suối nhỏ(21-08-13), conchauhoangtoc(04-09-13), Hoàng Phúc(04-09-13), Diệu Hoa 11(06-09-13), ThinhTGM(06-09-13), nxcong(15-09-13), thanhnhan(16-09-13), lisa3n(26-09-13), 5thanhcuchi(07-10-13), vanthang_92(08-10-13), hoasenxanh(27-10-13), CTN(28-10-13), VuBui(09-11-13), Hoang_godalat(19-11-13), Phúc Thắng(06-12-13), linhvn(09-12-13), diepvien007(31-12-13), khacthong(02-01-14), ThichDucTam(02-01-14), Thiện_Nguyện(11-01-14), Nemo(12-01-14), tâm không(22-01-14), HongTham(27-01-14), ThanhBinh(04-02-14), hoahongnhung1967(05-02-14), HoangHuu(09-02-14), Tĩnhlặng(12-02-14), hoabantrang(13-02-14), b steven(14-02-14), Huyenlinh(19-02-14), thaitran(23-02-14), mtrainier2011(24-02-14), dinhtam(24-02-14), hienminh(24-02-14), silvia(24-02-14), canhdoan(10-03-14), Bích Phương Trần(17-03-14), minhha(18-03-14), trongduc60(25-03-14), Diệu Gấm Hương(28-03-14), lamvu126(31-03-14), Nguyệt Thiện(03-04-14), minhmapsg(03-04-14), HungVuTrang(08-04-14), Kindness(09-04-14), taomeo2702(11-04-14), NgocDung(11-04-14), bachlien(19-04-14)

Re: :::MẬT TÔNG CỦA THIÊN ĐÌNH

Unread postby trongbinh_htp on Mon Aug 02, 2010 5:00 pm

Chân thành cảm ơn bài viết của Tiền Bối hoatam. Bài viết giúp cho tiểu bối mở rộng được tầm nhìn và có cách nhìn thật tế và thiết thật trong quá trình học học Mậtgiáo. Xin chân thành cảm ơn
trongbinh_htp
 
Posts: 17
Joined: Tue Jul 20, 2010 10:44 am
Given: 1057 thanks
Received: 1100 thanks
Sex: Male

The following 155 users would like to thank trongbinh_htp for his or her post:
nhulong(02-08-10), chilang(02-08-10), donga(02-08-10), cuiyang07(02-08-10), vothuongdao(02-08-10), lytrac(03-08-10), whoami(03-08-10), Nhơn(04-08-10), hongtran(04-08-10), trieuan(05-08-10), thanhlinhpt(06-08-10), Hue Bat(07-08-10), dhtl0402(16-08-10), vuhanp(16-08-10), dangvuong(17-08-10), dieungo(17-08-10), Huong Sen(17-08-10), DThanh(22-08-10), khachtrangian(26-08-10), ocean(28-08-10), hoanguyen(05-09-10), linhhoa(06-09-10), mt nguyen tang(09-09-10), okiyo(20-09-10), hanhgia(21-09-10), Dung-2B(23-09-10), dieu vi(25-09-10), dinhthuy(28-09-10), betifle(30-09-10), trantan(11-10-10), guardians(24-10-10), ruby(31-10-10), bùi thanh(06-11-10), mrtne(06-11-10), Parisnguyen(10-11-10), lannhi(29-12-10), trangle(04-01-11), Ngọc hảo(29-01-11), nthachthao(11-02-11), nguyenanhvu(03-04-11), dieukim(14-04-11), hanhbk(21-04-11), vohawaii(01-06-11), elyza(03-06-11), minhhung(21-06-11), yogaviet123(29-06-11), tamdao(07-07-11), yoga(15-07-11), sunanda(22-07-11), kita(26-07-11), Sen Hồng(29-07-11), tutru(01-08-11), TRQHOCDAO(25-08-11), thotv(26-08-11), Toi Se La Ai(27-08-11), kiemmadocco(15-09-11), becoi20184(13-10-11), bấtsanh_bấtdiệt(15-10-11), lovinghoa1(22-10-11), quochung_ngoctra(15-11-11), Dieuthinh(24-11-11), ducthuan2121(27-11-11), thiennhancusi(29-11-11), AnTam(15-01-12), Se se tau(04-02-12), Minh Hoang(13-02-12), Diệu Lương(23-02-12), ThuanThien(25-02-12), Thinhlv(28-02-12), phantan_hoa(01-03-12), ngoclam(01-03-12), ruanshicao(04-03-12), hanthuynguyet(20-03-12), thachanhtrang(27-03-12), segaraku(02-04-12), nhandien(13-04-12), TrucMai(14-04-12), tuanpcmc(17-04-12), hoa nhan ai(26-04-12), LCD(30-04-12), phantrongdan(01-05-12), lienminh123(15-05-12), DieuThao1973(19-05-12), ngocan(30-05-12), Gaonep-huong(30-05-12), Thai(03-06-12), phuonghoanglll(07-06-12), nhutien(18-06-12), phuongvy(20-06-12), Đào Thị Trang Nhung(24-06-12), nhunguyet(13-07-12), demtuyetroi111(20-07-12), An Vũ(28-07-12), Trân_301(30-07-12), Người Tầm Đạo(12-08-12), Tam_Tu_Bi(19-09-12), somveque(20-09-12), thlinh(07-10-12), dauphin(20-10-12), hungbee27(21-10-12), ngoisaomayman(04-11-12), truongducngoc(12-11-12), chuotbach(23-11-12), ngxtinh(25-11-12), Boikhuonganh(26-11-12), ngoc.duyen(07-12-12), lovestone(19-12-12), maysang(25-12-12), ngocban85(01-01-13), ĐứcTâmDuyên(08-01-13), Petitlion(16-01-13), vinhvous(14-02-13), huynd90(17-02-13), thienduyen(21-02-13), Nhu Duy(11-03-13), Silly92(12-03-13), quanghoa(14-03-13), Lan_Thang(16-03-13), Ennho(08-05-13), nguyenhuong(13-05-13), Hoàng Mẫn(16-05-13), thonggas2000(17-05-13), tuanphuong2010(19-05-13), Thiện Nhi(27-05-13), Thiện Phúc(19-06-13), tieubao_caudao(20-06-13), yenminhtinh(25-06-13), Trieuhien(09-07-13), thientran(08-08-13), Dòng suối nhỏ(21-08-13), Diệu Hoa 11(06-09-13), 5thanhcuchi(07-10-13), VuBui(16-10-13), thachanhhong(01-11-13), linhvn(23-12-13), hoangthuyanh68(26-12-13), diepvien007(31-12-13), Thiện_Nguyện(11-01-14), ThichDucTam(13-01-14), ThanhBinh(04-02-14), Tĩnhlặng(12-02-14), Huyenlinh(19-02-14), thaitran(23-02-14), mtrainier2011(24-02-14), hoasenxanh(24-02-14), vanthang_92(26-02-14), tâm không(02-03-14), minhha(18-03-14), HongTham(23-03-14), trongduc60(25-03-14), Diệu Gấm Hương(28-03-14), taomeo2702(11-04-14), NgocDung(11-04-14), bachlien(19-04-14), .Bé Mưa.(19-04-14)

Re: :::MẬT TÔNG CỦA THIÊN ĐÌNH

Unread postby hienthuong on Thu Nov 04, 2010 3:33 pm

Bài viết của hoatam thật sự đã giải đáp thắc mắc của đệ trong thời gian qua, một lần nữa xin cảm ơn, giúp cho đệ ngày càng vẫn tin vào con đường học đạo Mật Giáo.
hienthuong
 
Posts: 5
Joined: Wed Nov 03, 2010 8:32 am
Location: Bà Rịa Vũng Tàu, Vietnam
Given: 238 thanks
Received: 460 thanks

The following 123 users would like to thank hienthuong for his or her post:
DThanh(05-11-10), nhulong(05-11-10), bùi thanh(06-11-10), betifle(06-11-10), mrtne(06-11-10), hongtran(06-11-10), donga(06-11-10), dangvuong(08-11-10), Parisnguyen(10-11-10), dhtl0402(28-11-10), lannhi(29-12-10), trangle(04-01-11), Ngọc hảo(29-01-11), nthachthao(11-02-11), nguyenanhvu(03-04-11), hoanguyen(09-04-11), dieukim(14-04-11), hanhbk(21-04-11), vohawaii(01-06-11), elyza(03-06-11), yogaviet123(29-06-11), tamdao(07-07-11), yoga(15-07-11), kita(26-07-11), Sen Hồng(29-07-11), tutru(01-08-11), sunanda(07-08-11), TRQHOCDAO(25-08-11), thotv(26-08-11), Toi Se La Ai(27-08-11), Nhơn(10-09-11), kiemmadocco(15-09-11), becoi20184(13-10-11), bấtsanh_bấtdiệt(15-10-11), lovinghoa1(22-10-11), quochung_ngoctra(15-11-11), Dieuthinh(24-11-11), ducthuan2121(27-11-11), SonNguyen(31-12-11), hello89(13-01-12), AnTam(15-01-12), Minh Hoang(13-02-12), Diệu Lương(23-02-12), ThuanThien(25-02-12), Thinhlv(28-02-12), ruanshicao(04-03-12), Se se tau(14-03-12), hanthuynguyet(20-03-12), thachanhtrang(27-03-12), segaraku(02-04-12), nhandien(13-04-12), TrucMai(14-04-12), tuanpcmc(17-04-12), hoa nhan ai(26-04-12), LCD(30-04-12), phantrongdan(01-05-12), lienminh123(15-05-12), DieuThao1973(19-05-12), Gaonep-huong(30-05-12), Thai(03-06-12), phuonghoanglll(07-06-12), nhutien(18-06-12), phuongvy(20-06-12), Đào Thị Trang Nhung(24-06-12), demtuyetroi111(20-07-12), An Vũ(28-07-12), Trân_301(30-07-12), doanbadon(18-08-12), Tam_Tu_Bi(19-09-12), somveque(20-09-12), thlinh(07-10-12), ngocan(18-10-12), dauphin(20-10-12), truongducngoc(12-11-12), chuotbach(23-11-12), khachtrangian(24-11-12), ngxtinh(25-11-12), Boikhuonganh(26-11-12), ngoc.duyen(07-12-12), lovestone(19-12-12), nhunguyet(22-12-12), maysang(25-12-12), ĐứcTâmDuyên(08-01-13), Petitlion(16-01-13), thienduyen(21-02-13), Nhu Duy(11-03-13), Silly92(12-03-13), quanghoa(14-03-13), Lan_Thang(16-03-13), Ennho(08-05-13), nguyenhuong(13-05-13), Hoàng Mẫn(16-05-13), tuanphuong2010(19-05-13), Thiện Nhi(27-05-13), tieubao_caudao(20-06-13), vinhvous(16-07-13), ngocban85(23-07-13), Diệu Hoa 11(06-09-13), thanhnhan(16-09-13), 5thanhcuchi(07-10-13), thientran(15-10-13), Hoang_godalat(19-11-13), ngoclam(08-12-13), linhvn(23-12-13), hoangthuyanh68(26-12-13), diepvien007(31-12-13), Thiện_Nguyện(11-01-14), huynd90(20-01-14), HongTham(27-01-14), ThanhBinh(04-02-14), Tĩnhlặng(12-02-14), thaitran(23-02-14), hoasenxanh(24-02-14), vanthang_92(26-02-14), tâm không(02-03-14), minhha(18-03-14), trongduc60(25-03-14), Diệu Gấm Hương(28-03-14), minhmapsg(03-04-14), taomeo2702(11-04-14), bachlien(19-04-14), .Bé Mưa.(19-04-14), NgocDung(23-04-14)


Return to NHỮNG BÀI CHỌN LỌC

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests