Tất cả bài viết được đăng trên vutruhuyenbi đều thuộc quyền sở hữu của trang nhà. Ban Ðiều Hành có toàn quyền sửa, xóa, kiểm duyệt, hay khóa tài khoản mà không cần giải thích nếu nội dung bài gởi không phù hợp với Diễn Ðàn. Xin vui lòng ghi lại xuất xứ từ www.vutruhuyenbi.com khi quý vị đăng lại, trích dẫn hay dịch thuật những bài viết nhằm phổ biến vô vụ lợi. Mọi vấn đề xin liên lạc: matgiao@yahoo.com


:::MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH*

:::MẬT TÔNG THIÊN ĐÌNH*

Unread postby hoatam on Sun Mar 08, 2009 10:02 am


Nền đạo giáo của Tây Tạng đã suy thoái từ trước thế chiến thứ II, giờ đây chỉ còn lại hư danh nhờ hoạt động phóng đại của bộ máy tuyên truyền cho rằng Mật tông Tây Tạng cao hơn Mật tông Nhật Bản, hay Mật tông Trung Hoa, Ấn Độ, Thái Lan, Lào, Cao Miên v.v…, rằng chỉ có sự truyền thừa của Lạt ma Tây Tạng mới là chánh tông, các Lạt ma Tây Tạng đều là phật sống, hay là hóa thân của Phật này, Bồ tát nọ. Nhưng, những quảng cáo khoa trương, kiểu ‘lập lờ đánh lận con đen’ đó không gạt được người Mỹ có tinh thần khoa học, bởi họ xưa nay vẫn không hề thật sự coi trọng Mật Tông Tây Tạng.

Các sư tu Mật tông chỉ là xưng danh như vậy nhưng trong thực tế họ không thể phổ truyền tâm ấn vì không được Thiên đình cho phép. Những buổi lễ gọi là “điểm đạo truyền tâm ấn” của các Lạt ma, thực chất chỉ là buổi lễ quy y theo Hiển giáo, người nhận lễ chỉ nhận được những vật hữu hình như sợi chỉ, tấm khăn, hay được rưới nước trên đảnh... chứ không nhận được thần lực gia trì mầu nhiệm của chư Phật khi được truyền tâm ấn. Đó là vì bản thân các sư chỉ tu theo kinh sách hữu tự, không có tâm ấn nên không được học đạo với chư Phật, chư Bồ tát siêu hình.

Các kinh sách hữu tự (Thủ Lăng Nghiêm, Đại Bát Nhã, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa v.v...) và ngay cả những kinh sách Mật tông: Kim Cang Đảnh, Đại Nhật v.v...) tuy được gọi là kinh nhưng trong đó không phải là chân lý mà chỉ là những lý thuyết mơ hồ, xa thực tế. Ai có nghiên cứu đọc và so chiếu ít nhất là 100 quyển kinh mới thấy được những mạo nhận, những ngã mạn tự xưng kiểu sư nói sư phải của những người viết kinh thời đó. Họ đều là những phàm phu không hề có thực chứng về siêu hình cũng như bản thân họ không có chút liên hệ gì với Thiên Đình nên mới thi nhau hý luận, thêu dệt ra một đạo Phật theo tưởng tượng của họ. Cuốn kinh Phật nào cũng đều được họ ca tụng là Vương Kinh (vua các kinh), hay là đệ nhất kinh, cho nên nếu ai chỉ đọc có duy nhất một quyển kinh Phật thì sẽ tưởng lầm đó là chân lý và bám chấp vào đó.

Vì sao gọi là Mật tông thiên đình:
Thầy Già (cư sĩ Triệu Phước) đã tập trung Mật tông của thế giới qua ngã Nam Tông (Thái Lan, Lào, Cao Miên, Miến Điện) và Bắc Tông (qua kinh sách từ nơi hòa thượng Thích Viên Đức, bản thân Hoà thượng cũng chỉ được phép bí truyền). Thầy Già được sắc lệnh của Thiên Đình từ Đức Đại Nhật Như Lai để truyền bá Mật tông thế giới cho đại chúng, chứ không phải do sự truyền thừa từ những hệ phái mật tông: Ấn Độ, Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật Bản v.v. tại thế gian.

Và chính vì Mật tông do Thầy Già truyền bá xuất phát từ Thượng Đế nên bao gồm Mật tông của tất cả các tôn giáo. Bằng chứng là Mật tông Thiên Đình đã điểm đạo cho rất nhiều người thuộc Thiên chúa giáo, Tin lành, Hồi giáo, Ấn giáo, Do thái giáo và các đạo khác và họ đều nhận được ấn chứng mầu nhiệm trong buổi lễ. Những ấn chứng nhiệm mầu xảy ra trong buổi lễ điểm đạo truyền tâm ấn của Mật tông Thiên Đình là những chứng minh cho thấy có một sự phối hợp rõ ràng của đạo sư dưới đất và chư Phật mười phương trên Trời.

Sau khi có tâm ấn của Mật tông, mọi người không bị bắt buộc phải trì thần chú mà có thể tu tập theo nghi thức của tôn giáo mình, người Thiên Chúa Giáo đọc kinh Lạy Cha, người theo Phật giáo niệm Phật v.v... vẫn được linh ứng. Chỉ cần tu trì một thời gian ngắn, hành giả đều có năng lực nhiệm mầu từ chư Phật để điểm đạo cho người khác, việc này đã và đang được các đệ tử thực hành rất dễ dàng qua Internet hay qua điện thoại.

Qua 30 năm đã có trên 10,000 người được điểm đạo vào Mật tông mà đại đa số là do đệ tử của Thầy Già, do đó người ta chỉ biết tiếng của Thầy Già chứ không hề gặp mặt.

Ý nghĩa của điểm đạo truyền tâm ấn của Mật tông Thiên Đình:
Khi hành giả được điểm đạo và có ấn chứng siêu hình là đã được quy y với Trời Phật, có nghĩa là được ghi danh nhập đạo và được học Đạo với chư Phật và thánh thần của Thiên đình qua những Kinh Vô Tự, là những thần khải về nguyên lý siêu hình.

Có thể ví Thiên Đình là Bộ Giáo Dục, chư Phật mười phương là các Giáo sư trực thuộc Bộ giáo dục. Hành giả được điểm đạo sẽ có một vị Phật của Thiên Đình chịu trách nhiệm chăm lo cho mình về đời và đạo. Vị Phật đó sẽ tùy theo duyên căn của hành giả mà gởi các Thánh, Thần đi theo để độ hộ và dạy dỗ đến khi đạt thành Phật quả (tốt nghiệp ra trường, hay đắc đạo), giống như học trò trong trường có một vị thầy chủ nhiệm và nhiều giáo sư khác dạy đủ các môn.

Điểm đạo chỉ là buổi lễ nhập môn vào lớp học, từ đó đệ tử phải nỗ lực học đạo thì mới đắc quả chứ không thể ỷ lại có Phật độ cho mình thì không cần học. Ai cũng phải đi học mới có thể tốt nghiệp ra trường.

HoaTâm

Bài xem thêm:

Chỉnh sửa 14/6/2016
hoatam
 
Posts: 12
Joined: Sat May 09, 2009 8:03 am
Location: San Bernardino, USA
Given: 48 thanks
Received: 2124 thanks

The following 570 users would like to thank hoatam for his or her post:
nhulong, bnglam86, Tuệ Minh, vothuongdao, Kylin, oneway, whoami, PHUC LAI, TROTRE, Triệu Ân, hanthuynguyet, TamAn, MinhThien, Appiela(10-07-09), dieuthong50(13-07-09), hạngvũ(16-07-09), Thanh An(19-07-09), Thanhhung(21-07-09), tmc12345(22-07-09), huongdao(26-07-09), banana(29-07-09), lytrac(03-08-09), mystery(06-08-09), Ngọc hảo(07-08-09), DieuLien(10-08-09), hailong(10-08-09), thanhlinhpt(18-08-09), kimhien(23-08-09), dieu vi(26-08-09), daiphat(01-09-09), DieuChi(06-09-09), osmvirus(07-09-09), dieukim(14-09-09), quang505(23-09-09), vohinhvn(11-10-09), h.anh(27-10-09), hoangvan_vl(30-10-09), hoalanvang(02-11-09), tuanemhp(27-11-09), dungtam(08-12-09), Liêu Hoài Phong(04-01-10), ngoctai0374(04-01-10), legiang(15-01-10), ConThanTanVien(23-01-10), Ruby Nguyen(24-01-10), HueBat(28-01-10), ducchi(29-01-10), tuetho(04-02-10), hoavangmaydo(12-02-10), VuHaiNinh(20-02-10), donga(22-02-10), cuiyang07(23-02-10), TTMC(20-03-10), yogaaum(27-04-10), zacky1(20-05-10), nhattam(07-06-10), NguyenDat(09-06-10), okiyo(18-06-10), NgocHa(18-06-10), quocthanh(26-06-10), chilang(30-06-10), phapsuminhquang(12-07-10), Hyrayu(26-07-10), minhlong(02-08-10), ngocxuan(02-08-10), vohawaii(03-08-10), dhtl0402(03-08-10), Nhơn(04-08-10), hongtran(04-08-10), dangvuong(07-08-10), T.NGUYEN(10-08-10), TAMHUONGTHIEN(14-08-10), chungchinh(16-08-10), dieungo(17-08-10), DThanh(23-08-10), maithanhlong169(24-08-10), khachtrangian(27-08-10), thedoctor(27-08-10), ocean(29-08-10), hoanguyen(05-09-10), linhhoa(07-09-10), minhbk1982(08-09-10), b0ngk00l(09-09-10), mt nguyen tang(09-09-10), hanhgia(21-09-10), thanhtc(22-09-10), Tiểu Huỳnh(22-09-10), Dung-2B(23-09-10), dinhthuy(28-09-10), tumattong(29-09-10), yappito(30-09-10), betifle(30-09-10), mrtne(04-10-10), VANTUEDUONG(07-10-10), huongthien(11-10-10), trantan(12-10-10), phaolon(12-10-10), guardians(24-10-10), ruby(31-10-10), V_vv4n(01-11-10), hienthuong(04-11-10), tamtan(06-11-10), hhhum(06-11-10), bùi thanh(06-11-10), bluesky(06-11-10), Parisnguyen(10-11-10), Blue(20-11-10), tieuphong(21-11-10), Cafe_den(27-11-10), Cỏ bốn lá(28-11-10), trangle(23-12-10), lannhi(29-12-10), chinguyen(07-01-11), vouu(24-01-11), Pham Le Nga(28-01-11), nthachthao(12-02-11), odico(13-02-11), linh_hcl(16-02-11), bichlam(17-02-11), Mr.ALI(17-02-11), hangldldbp(21-02-11), danko(09-03-11), nguyenanhvu(03-04-11), ThuanThien(03-04-11), XuanYen(05-04-11), hoamai(16-04-11), hanhbk(21-04-11), pt.minhtam(06-05-11), Huyendieu70(07-05-11), leminh306(25-05-11), thachanhhong(28-05-11), elyza(03-06-11), An.Nhien(10-06-11), minhkhai007(17-06-11), Viễn Ảnh(19-06-11), minhhung(21-06-11), yogaviet123(29-06-11), vo minh cau dao(03-07-11), tamdao(07-07-11), yoga(16-07-11), sunanda(22-07-11), Pearly_snow(25-07-11), kita(26-07-11), Toi Se La Ai(29-07-11), VoTru(01-08-11), TRQHOCDAO(25-08-11), thotv(26-08-11), Triệu Đức(13-09-11), kiemmadocco(15-09-11), vulong(06-10-11), Nhấttâm(10-10-11), ngovinhevertech(10-10-11), VietEternity(11-10-11), becoi20184(13-10-11), quocviet(13-10-11), bấtsanh_bấtdiệt(15-10-11), lovinghoa1(23-10-11), NhuThuan(28-10-11), Người Tầm Đạo(02-11-11), quochung_ngoctra(15-11-11), Dieuthinh(24-11-11), ducthuan2121(27-11-11), kimphong(29-11-11), thiennhancusi(30-11-11), klinh1990(08-12-11), hongthuong(10-12-11), Viễn Phương(18-12-11), segaraku(20-12-11), SonNguyen(31-12-11), hello89(14-01-12), AnTam(15-01-12), N.Trung.Sam(02-02-12), Se se tau(05-02-12), DieuThien1956(06-02-12), Tuệ Phúc(07-02-12), Hiền Trí(08-02-12), Minh Hoàng(14-02-12), Diệu Lương(23-02-12), Thinhlv(29-02-12), phantan_hoa(01-03-12), ruanshicao(05-03-12), nguyenyen(08-03-12), sonngheo56(14-03-12), duongvuson(17-03-12), Dở Hơi(19-03-12), thanhson(19-03-12), LCD(24-03-12), thachanhtrang(27-03-12), tâm_lạc(07-04-12), nhandien(13-04-12), TrucMai(14-04-12), tonsach147(21-04-12), ngochuy1005(24-04-12), hoa nhan ai(27-04-12), Thiện Phúc(27-04-12), Thai(30-04-12), trongsaotruc(06-05-12), lienminh123(16-05-12), DieuThao1973(19-05-12), ngocan(30-05-12), Gaonep-huong(30-05-12), huyendt(01-06-12), Boikhuonganh(02-06-12), ngoclam(05-06-12), phuonghoanglll(07-06-12), moon68(11-06-12), Duyên Ngộ(12-06-12), nhutien(18-06-12), MA_Y_VO_TUONG(19-06-12), phuongvy(20-06-12), demtuyetroi(21-06-12), Đào Thị Trang Nhung(25-06-12), daohuuduyen(28-06-12), .Bé Mưa.(28-06-12), Sen Hồng(29-06-12), ngonluarecca(05-07-12), Bukhakhiva(10-07-12), nhunguyet(14-07-12), DanTayTang(18-07-12), minimiami(19-07-12), Viet_Linh(20-07-12), An Vũ(28-07-12), Trân_301(30-07-12), connhaphat(16-08-12), doanbadon(19-08-12), chuc binh(24-08-12), Khánh Thiện(27-08-12), nguyenluonghoa(02-09-12), huyeniq(08-09-12), Tam_Tu_Bi(19-09-12), somveque(21-09-12), dauphin(23-09-12), muadongh2(01-10-12), truongducngoc(06-10-12), thlinh(07-10-12), hungbee27(22-10-12), ngocban85(25-10-12), huyenngoc1009(16-11-12), phantrang(23-11-12), chuotbach(23-11-12), tanqnv(24-11-12), ngxtinh(25-11-12), haphuonganh(26-11-12), ngoc.duyen(07-12-12), lovestone(19-12-12), maysang(25-12-12), halanvi(04-01-13), ĐứcTâmDuyên(09-01-13), Petitlion(16-01-13), Mphuong(21-01-13), nguoiluhanh86(25-01-13), vinhvous(26-01-13), ducchinh(05-02-13), ngoisaomayman(13-02-13), huynd90(18-02-13), Moonlight(21-02-13), thienduyen(21-02-13), Silly92(12-03-13), Liên Hoa(13-03-13), quanghoa(14-03-13), Lan_Thang(16-03-13), Lan_Thang(16-03-13), baothien(18-03-13), doduyentuyduyen(31-03-13), khiemha(10-04-13), tuanphuong2010(23-04-13), Hoàng Mẫn(01-05-13), Ennho(08-05-13), MaiQuyen(13-05-13), nguyenhuong(13-05-13), thonggas2000(17-05-13), duynam_caudao88(22-05-13), Nguyên Bình(22-05-13), Thiện Nhi(28-05-13), Trieuhien(01-06-13), Tiểu Bảo(21-06-13), yenminhtinh(25-06-13), thientran(10-07-13), Đông Quân(13-07-13), hoangthuyanh68(15-07-13), chontam(28-07-13), Diệu Hiền(16-08-13), Hoàng Tùng(17-08-13), Dòng suối nhỏ(21-08-13), HTCC(05-09-13), Hoàng Phúc(05-09-13), Diệu Hoa 11(06-09-13), ThinhTGM(07-09-13), nxcong(16-09-13), thanhnhan(16-09-13), lisa3n(26-09-13), 5thanhcuchi(07-10-13), Phước An(09-10-13), hoasenxanh(28-10-13), CTN(29-10-13), VuBui(09-11-13), Hoang_godalat(20-11-13), Phúc Thắng(06-12-13), linhvn(10-12-13), diepvien007(31-12-13), khacthong(02-01-14), ThichDucTam(03-01-14), Thiện_Nguyện(11-01-14), Nemo(13-01-14), tâm không(22-01-14), HongTham(28-01-14), ThanhBinh(04-02-14), hoahongnhung1967(06-02-14), HoangHuu(10-02-14), Tĩnhlặng(12-02-14), hoabantrang(14-02-14), b steven(14-02-14), Huyenlinh(19-02-14), thaitran(24-02-14), mtrainier2011(24-02-14), dinhtam(24-02-14), hienminh(24-02-14), silvia(24-02-14), canhdoan(10-03-14), Bích Phương Trần(18-03-14), minhha(18-03-14), trongduc60(25-03-14), Diệu Gấm Hương(28-03-14), lamvu126(31-03-14), Nguyệt Thiện(03-04-14), minhmapsg(04-04-14), HungVuTrang(08-04-14), Kindness(09-04-14), taomeo(11-04-14), Nghĩa Dũng(11-04-14), bachlien(19-04-14), nguyenphattri(24-04-14), Thời Sa(05-05-14), luunhung(16-05-14), tuancanqn(17-05-14), jimmy_ca(19-05-14), suzu(28-05-14), Empty(31-05-14), caotuan(31-05-14), ỨngLong(31-05-14), aladanh(02-06-14), Kiều Hoàng Hiến(04-06-14), zarcy(04-06-14), Hienvinh(05-06-14), Nhuận Trọng(09-06-14), Bá Tùng(11-06-14), Như Mộc(11-06-14), suoi.xanh(14-06-14), SenNganCanh(15-06-14), Soul(18-06-14), HongLien(21-06-14), hoanghuu86(02-07-14), Ân Thiện(04-07-14), ThuyDuong(04-07-14), phamdinhtantan(06-07-14), Ngọc Bích(07-07-14), Đồng Thảo(09-07-14), Lacviet205(09-07-14), Thanh Tịnh(11-07-14), Jily Jily(15-07-14), phapman(16-07-14), TuyetLinh(23-07-14), hocdaotkxx_mp(31-07-14), Sen Thu(14-08-14), hoainam1987(17-08-14), Ngọc Tâm(17-08-14), Đình Huấn-BK97(17-08-14), leminhhieu(21-08-14), vanhieu1987(23-08-14), darkness(28-08-14), Mai Hoa(31-08-14), thanhthuypt(06-09-14), NguyenKim(08-09-14), Ngộ Linh(11-09-14), minhhamobile(18-09-14), nguyenthanhtuan(05-10-14), nganvk(07-10-14), Lientri(10-10-14), QuétLá(21-10-14), thunga(25-10-14), Cecilia(30-10-14), Đá Ngũ Sắc(30-10-14), Hoamoclan(08-11-14), Thiện Đức(09-11-14), Thảo Chi(12-11-14), lientam6(14-11-14), dandelion(15-11-14), Baranohana(21-11-14), Giác Ngộ(24-11-14), sleepybaby(27-11-14), ThuyTran(28-11-14), BinhMinhXanh(02-12-14), NhuOanh93(13-12-14), Anhthedo(20-12-14), nuongbongtubi(23-12-14), NangDepMienNam(26-12-14), Vanessa Luong(26-12-14), Gecko994(27-12-14), Alibogao_Lý(06-01-15), bongsenbentre(07-01-15), phuongha(15-01-15), thiện_thọ(17-01-15), Sơn Ngọc(23-01-15), xamac(06-02-15), lahai1963(08-02-15), Thái Sơ Đạo(10-02-15), uyên linh(11-02-15), Khang Tuệ(27-02-15), Vithuctam(28-02-15), Độc Cô 83(28-02-15), e_skorpion(04-03-15), chuctuu(08-03-15), hungquyet(11-03-15), JennyHo(13-03-15), Kiên(16-03-15), huyenthanh178(17-03-15), Phuong Khanh(29-03-15), tu_yen(04-04-15), tâm bình (04-04-15), Congtam(07-04-15), mickeyphan(11-04-15), erichuynh86(13-04-15), TranTrungHieu(17-04-15), Perfume(18-04-15), Triệu Hiếu(20-04-15), VinhTTB(20-04-15), Hải Tâm(21-04-15), dovu88(22-04-15), hoahieu(24-04-15), haimat(02-05-15), Quế An(02-05-15), Thu Huế(03-05-15), ThaoTran(03-05-15), Bảo Thanh(06-05-15), vu hiệp(08-05-15), Huỳnh Minh Hoàng(09-05-15), Đại Việt(10-05-15), khanhhuyen(15-05-15), Tiểu Đạo(19-05-15), Hivong(22-05-15), Mẫn Hy Vương(04-06-15), Khánh Vân(05-06-15), Little Eagle(11-06-15), ngochien(16-06-15), Hoàng Ngân(27-06-15), Hientam(27-06-15), TPT(01-07-15), Hoa Linh Lan(05-07-15), vicongdong(05-07-15), titoay(09-07-15), Jessica79(13-07-15), Pháp Hộ(15-07-15), TueNhan2013(15-07-15), HoaiViet(17-07-15), nguyenviet(19-07-15), MinhThanh(21-07-15), huongluuly(26-07-15), Dạ Lan Hương(28-07-15), dangthuychung(31-07-15), giọt sương(06-08-15), hikaru(12-08-15), Hạnh Như(25-08-15), Nguyen thai Son(06-09-15), Huệ Tâm(14-09-15), Duong Truong(16-09-15), hongan(17-09-15), Gieohatbode(27-09-15), CanhMaiVang(06-10-15), PhucCuong(07-10-15), Ngocminh(09-10-15), Lê Phượng(10-10-15), Nhất Viên(12-10-15), hothitu(03-11-15), ZuLu(12-11-15), Nhất thắng(19-11-15), luatthanh69(22-11-15), KhacTien(22-11-15), hatbui(24-11-15), Tuệ Tâm(03-12-15), Nhật Mẫn(10-12-15), tientoan(10-12-15), dongnuocla(14-12-15), Khiết Tâm(21-12-15), Huyền Trương(26-12-15), Tịnh Lạc(05-01-16), nghilan(19-01-16), Cô Phong Đỉnh(11-02-16), Vansugiaikhong(22-02-16), Đồng Tử(06-03-16), muathu(08-03-16), Duyên Phúc(11-03-16), Khách Ngộ Đạo(16-03-16), tienlachoa(23-03-16), Quang Quí(25-03-16), ThuanAn(29-03-16), thanhhue(29-03-16), lotus(30-03-16), MinhDung89(03-04-16), Dã Yên Thảo(04-04-16), Xuân Anh(05-04-16), lsc(06-04-16), tiểuyến(10-04-16), Sen Tím(11-04-16), Orion(13-04-16), Thuymaydinh(26-04-16), bongsentrang(04-05-16), QuangMy(04-05-16), Thiện Hòa(10-05-16), Quethanhminh(12-05-16), Cindy(17-05-16), Hoa Duc(19-05-16), Tịnh Lê(19-05-16), băng nguyễn(21-05-16), Trần An(28-05-16), dinhwan(08-06-16), sen vang(12-06-16), Hà An(23-06-16), yan le(24-06-16), Quảng Bác(25-06-16), Lục Bình(25-06-16), Lá nhỏ(28-06-16), Hải Thanh(15-07-16), Hoa Sâm(18-07-16), Hạt Dẻ(19-07-16), Nampt(21-07-16), Minh Hiền(23-07-16), duynguyen(25-07-16), Phước Duyên(25-07-16), Sáng Tâm(30-07-16), Shizuka(30-07-16), Duyên Mầm(03-08-16), An Đức(06-08-16), Trọng Đức(09-08-16), Hương Bình(18-08-16), linhmy(22-08-16), Hoaisang(22-08-16), Kiyoko(26-08-16), Boconganh(28-08-16), Hasu(29-08-16), San hô biển(02-09-16), kuro saki(10-09-16), Nguyên Ân(28-09-16), linhtam(19-11-16), ThienChau(30-11-16), Mack(04-12-16), hanguyen(05-12-16), Tâm Thành(15-12-16), huyhuy(28-12-16), mientrung(17-01-17), Pháp Tâm(18-01-17), Sơn Ca(07-02-17), PhucDuyenGia(01-03-17), Hồng Hài Nhi(10-03-17), Đậu Trắng(11-03-17), An Hạnh(12-03-17), kimhoa(19-03-17), Ngọc Ẩn(20-03-17), Thiện Sang(03-04-17), Tugia78(03-04-17), Tâm Minh(05-04-17), Bac-Ai(12-04-17), brightmoon(17-04-17), Helen Nguyen(05-05-17), Triệu Minh(07-05-17), loanminh(11-05-17), Minh Phương(14-05-17), Tâm Như(15-05-17), nuhong81(15-05-17), doilathe321(20-05-17), Tuệ San(23-05-17)

Re: MẬT TÔNG CỦA THIÊN ĐÌNH

Unread postby minhlong on Mon Aug 02, 2010 5:00 pm

Chân thành cảm ơn bài viết của Tiền Bối hoatam. Bài viết giúp cho tiểu bối mở rộng được tầm nhìn và có cách nhìn thật tế và thiết thật trong quá trình học học Mậtgiáo. Xin chân thành cảm ơn
minhlong
 
Posts: 15
Joined: Tue Jul 20, 2010 10:44 am
Given: 1165 thanks
Received: 1596 thanks
City: Quảng Bình
Sex: Male

The following 289 users would like to thank minhlong for his or her post:
nhulong(03-08-10), chilang(03-08-10), donga(03-08-10), cuiyang07(03-08-10), vothuongdao(03-08-10), lytrac(03-08-10), whoami(03-08-10), Nhơn(04-08-10), hongtran(04-08-10), Triệu Ân(05-08-10), thanhlinhpt(06-08-10), HueBat(07-08-10), dhtl0402(16-08-10), hạngvũ(16-08-10), dangvuong(17-08-10), dieungo(17-08-10), Huong Sen(18-08-10), DThanh(23-08-10), khachtrangian(27-08-10), ocean(29-08-10), hoanguyen(05-09-10), linhhoa(07-09-10), mt nguyen tang(09-09-10), okiyo(20-09-10), hanhgia(21-09-10), Dung-2B(23-09-10), dieu vi(25-09-10), dinhthuy(28-09-10), betifle(30-09-10), trantan(12-10-10), guardians(24-10-10), ruby(31-10-10), bùi thanh(06-11-10), mrtne(06-11-10), Parisnguyen(10-11-10), lannhi(29-12-10), trangle(05-01-11), Ngọc hảo(30-01-11), nthachthao(12-02-11), nguyenanhvu(03-04-11), dieukim(14-04-11), hanhbk(21-04-11), vohawaii(02-06-11), elyza(03-06-11), minhhung(21-06-11), yogaviet123(29-06-11), tamdao(07-07-11), yoga(16-07-11), sunanda(22-07-11), kita(26-07-11), Sen Hồng(29-07-11), VoTru(01-08-11), TRQHOCDAO(25-08-11), thotv(26-08-11), Toi Se La Ai(28-08-11), kiemmadocco(15-09-11), becoi20184(13-10-11), bấtsanh_bấtdiệt(15-10-11), lovinghoa1(23-10-11), quochung_ngoctra(15-11-11), Dieuthinh(24-11-11), ducthuan2121(27-11-11), thiennhancusi(30-11-11), AnTam(15-01-12), Se se tau(05-02-12), Minh Hoàng(14-02-12), Diệu Lương(23-02-12), ThuanThien(26-02-12), Thinhlv(29-02-12), phantan_hoa(01-03-12), ngoclam(02-03-12), ruanshicao(05-03-12), hanthuynguyet(20-03-12), thachanhtrang(27-03-12), segaraku(03-04-12), nhandien(13-04-12), TrucMai(14-04-12), TTMC(18-04-12), hoa nhan ai(27-04-12), LCD(30-04-12), Cỏ bốn lá(01-05-12), lienminh123(16-05-12), DieuThao1973(19-05-12), ngocan(30-05-12), Gaonep-huong(30-05-12), Thai(03-06-12), phuonghoanglll(07-06-12), nhutien(18-06-12), phuongvy(20-06-12), Đào Thị Trang Nhung(25-06-12), nhunguyet(14-07-12), demtuyetroi(20-07-12), An Vũ(28-07-12), Trân_301(30-07-12), Người Tầm Đạo(12-08-12), Tam_Tu_Bi(19-09-12), somveque(21-09-12), thlinh(07-10-12), dauphin(21-10-12), hungbee27(22-10-12), ngoisaomayman(04-11-12), truongducngoc(12-11-12), chuotbach(23-11-12), ngxtinh(25-11-12), Boikhuonganh(27-11-12), ngoc.duyen(07-12-12), lovestone(19-12-12), maysang(25-12-12), ngocban85(02-01-13), ĐứcTâmDuyên(09-01-13), Petitlion(16-01-13), vinhvous(15-02-13), huynd90(18-02-13), thienduyen(21-02-13), Triệu Hiếu(12-03-13), Silly92(12-03-13), quanghoa(14-03-13), Lan_Thang(16-03-13), Ennho(08-05-13), nguyenhuong(13-05-13), Hoàng Mẫn(16-05-13), thonggas2000(17-05-13), tuanphuong2010(20-05-13), Thiện Nhi(28-05-13), Thiện Phúc(19-06-13), Tiểu Bảo(21-06-13), yenminhtinh(25-06-13), Trieuhien(09-07-13), thientran(08-08-13), Dòng suối nhỏ(21-08-13), Diệu Hoa 11(06-09-13), 5thanhcuchi(07-10-13), VuBui(16-10-13), thachanhhong(01-11-13), linhvn(23-12-13), hoangthuyanh68(26-12-13), diepvien007(31-12-13), Thiện_Nguyện(11-01-14), ThichDucTam(13-01-14), ThanhBinh(04-02-14), Tĩnhlặng(12-02-14), Huyenlinh(19-02-14), thaitran(24-02-14), mtrainier2011(24-02-14), hoasenxanh(24-02-14), Phước An(26-02-14), tâm không(02-03-14), minhha(18-03-14), HongTham(24-03-14), trongduc60(25-03-14), Diệu Gấm Hương(28-03-14), taomeo(11-04-14), Nghĩa Dũng(11-04-14), bachlien(19-04-14), .Bé Mưa.(19-04-14), CTN(03-05-14), luunhung(16-05-14), suzu(28-05-14), caotuan(31-05-14), aladanh(02-06-14), Hienvinh(05-06-14), suoi.xanh(14-06-14), Soul(18-06-14), HoangHuu(26-06-14), phantrang(30-06-14), hoanghuu86(02-07-14), Ngọc Bích(07-07-14), Đồng Thảo(09-07-14), Hoàng Tùng(14-07-14), zarcy(16-07-14), hocdaotkxx_mp(31-07-14), phapman(31-07-14), vanhieu1987(23-08-14), NguyenKim(08-09-14), ThinhTGM(12-09-14), Mai Hoa(28-09-14), nganvk(07-10-14), Thiện Đức(09-11-14), Thảo Chi(12-11-14), lientam6(14-11-14), nguyenthanhtuan(16-11-14), Baranohana(21-11-14), sleepybaby(27-11-14), ThuyTran(28-11-14), Đá Ngũ Sắc(10-12-14), Giác Ngộ(11-12-14), hoainam1987(23-12-14), Gecko994(27-12-14), bongsenbentre(07-01-15), thiện_thọ(17-01-15), Hoamoclan(18-01-15), thunga(06-02-15), phuongha(10-02-15), Mphuong(13-02-15), Khang Tuệ(27-02-15), khiemha(27-02-15), Độc Cô 83(28-02-15), Exabot [Bot](28-02-15), e_skorpion(04-03-15), hungquyet(11-03-15), JennyHo(13-03-15), huyenthanh178(17-03-15), tu_yen(04-04-15), Congtam(07-04-15), VinhTTB(20-04-15), Hải Tâm(21-04-15), Vithuctam(25-04-15), haimat(02-05-15), Quế An(02-05-15), ThaoTran(03-05-15), vu hiệp(08-05-15), Huỳnh Minh Hoàng(09-05-15), khanhhuyen(15-05-15), Tiểu Đạo(19-05-15), Hivong(22-05-15), Ho Dai Trang(28-05-15), ngochien(16-06-15), Hoàng Ngân(27-06-15), Hientam(27-06-15), vicongdong(05-07-15), titoay(14-07-15), Jily Jily(19-07-15), MinhThanh(21-07-15), Perfume(24-07-15), Huệ Tâm(14-09-15), Gieohatbode(27-09-15), CanhMaiVang(06-10-15), Ngocminh(09-10-15), Lê Phượng(10-10-15), PhucCuong(11-10-15), KhacTien(22-11-15), Nhật Mẫn(10-12-15), tientoan(10-12-15), ZuLu(05-01-16), luatthanh69(08-01-16), Bá Tùng(12-01-16), Vansugiaikhong(22-02-16), muathu(08-03-16), Vanbaby84(19-03-16), Quang Quí(25-03-16), Lientri(07-04-16), Thời Sa(09-04-16), tiểuyến(10-04-16), Sen Tím(11-04-16), bongsentrang(04-05-16), Thiện Hòa(10-05-16), Quethanhminh(12-05-16), Hoa Duc(19-05-16), yan le(04-06-16), Kiên(07-06-16), dinhwan(10-06-16), dongnuocla(17-06-16), Lá nhỏ(28-06-16), Quảng Bác(13-07-16), lotus(15-07-16), Hải Thanh(15-07-16), Hoa Sâm(18-07-16), Minh Hiền(23-07-16), Phước Duyên(25-07-16), hanguyen(18-08-16), Hà An(18-08-16), Hoaisang(22-08-16), Pháp Tâm(24-08-16), Orion(10-09-16), San hô biển(08-10-16), Trọng Đức(14-10-16), chontam(03-11-16), Hạt Dẻ(06-11-16), linhtam(19-11-16), Mack(04-12-16), Shizuka(14-01-17), mientrung(17-01-17), MinhDung89(24-01-17), PhucDuyenGia(01-03-17), kimhoa(19-03-17), Ngọc Ẩn(20-03-17), Hương Bình(30-03-17), Tugia78(03-04-17), Tâm Minh(05-04-17), Hasu(07-04-17), brightmoon(17-04-17), uyên linh(24-04-17), Thiện Sang(26-04-17), Dã Yên Thảo(03-05-17), nguyenviet(12-05-17), Minh Phương(14-05-17), Tâm Như(15-05-17), nuhong81(15-05-17), Tuệ San(23-05-17)

Re: MẬT TÔNG CỦA THIÊN ĐÌNH

Unread postby hienthuong on Thu Nov 04, 2010 3:33 pm

Bài viết của hoatam thật sự đã giải đáp thắc mắc của đệ trong thời gian qua, một lần nữa xin cảm ơn, giúp cho đệ ngày càng vẫn tin vào con đường học đạo Mật Giáo.
hienthuong
 
Posts: 4
Joined: Wed Nov 03, 2010 8:32 am
Location: Bà Rịa Vũng Tàu, Vietnam
Given: 238 thanks
Received: 783 thanks

The following 248 users would like to thank hienthuong for his or her post:
DThanh(05-11-10), nhulong(05-11-10), bùi thanh(06-11-10), betifle(06-11-10), mrtne(06-11-10), hongtran(07-11-10), donga(07-11-10), dangvuong(08-11-10), Parisnguyen(10-11-10), dhtl0402(29-11-10), lannhi(29-12-10), trangle(05-01-11), Ngọc hảo(30-01-11), nthachthao(12-02-11), nguyenanhvu(03-04-11), hoanguyen(09-04-11), dieukim(14-04-11), hanhbk(21-04-11), vohawaii(02-06-11), elyza(03-06-11), yogaviet123(29-06-11), tamdao(07-07-11), yoga(16-07-11), kita(26-07-11), Sen Hồng(29-07-11), VoTru(01-08-11), sunanda(07-08-11), TRQHOCDAO(25-08-11), thotv(26-08-11), Toi Se La Ai(28-08-11), Nhơn(10-09-11), kiemmadocco(15-09-11), becoi20184(13-10-11), bấtsanh_bấtdiệt(15-10-11), lovinghoa1(23-10-11), quochung_ngoctra(15-11-11), Dieuthinh(24-11-11), ducthuan2121(27-11-11), SonNguyen(31-12-11), hello89(14-01-12), AnTam(15-01-12), Minh Hoàng(14-02-12), Diệu Lương(23-02-12), ThuanThien(26-02-12), Thinhlv(29-02-12), ruanshicao(05-03-12), Se se tau(15-03-12), hanthuynguyet(20-03-12), thachanhtrang(27-03-12), segaraku(03-04-12), nhandien(13-04-12), TrucMai(14-04-12), TTMC(18-04-12), hoa nhan ai(27-04-12), LCD(30-04-12), Cỏ bốn lá(01-05-12), lienminh123(16-05-12), DieuThao1973(19-05-12), Gaonep-huong(30-05-12), Thai(03-06-12), phuonghoanglll(07-06-12), nhutien(18-06-12), phuongvy(20-06-12), Đào Thị Trang Nhung(25-06-12), demtuyetroi(20-07-12), An Vũ(28-07-12), Trân_301(30-07-12), doanbadon(19-08-12), Tam_Tu_Bi(19-09-12), somveque(21-09-12), thlinh(07-10-12), ngocan(18-10-12), dauphin(21-10-12), truongducngoc(12-11-12), chuotbach(23-11-12), khachtrangian(25-11-12), ngxtinh(25-11-12), Boikhuonganh(27-11-12), ngoc.duyen(07-12-12), lovestone(19-12-12), nhunguyet(23-12-12), maysang(25-12-12), ĐứcTâmDuyên(09-01-13), Petitlion(16-01-13), thienduyen(21-02-13), Triệu Hiếu(12-03-13), Silly92(12-03-13), quanghoa(14-03-13), Lan_Thang(16-03-13), Ennho(08-05-13), nguyenhuong(13-05-13), Hoàng Mẫn(16-05-13), tuanphuong2010(20-05-13), Thiện Nhi(28-05-13), Tiểu Bảo(21-06-13), vinhvous(17-07-13), ngocban85(23-07-13), Diệu Hoa 11(06-09-13), thanhnhan(16-09-13), 5thanhcuchi(07-10-13), thientran(15-10-13), Hoang_godalat(20-11-13), ngoclam(08-12-13), linhvn(23-12-13), hoangthuyanh68(26-12-13), diepvien007(31-12-13), Thiện_Nguyện(11-01-14), huynd90(20-01-14), HongTham(28-01-14), ThanhBinh(04-02-14), Tĩnhlặng(12-02-14), thaitran(24-02-14), hoasenxanh(24-02-14), Phước An(26-02-14), tâm không(02-03-14), minhha(18-03-14), trongduc60(25-03-14), Diệu Gấm Hương(28-03-14), minhmapsg(04-04-14), taomeo(11-04-14), bachlien(19-04-14), .Bé Mưa.(19-04-14), Nghĩa Dũng(23-04-14), CTN(03-05-14), luunhung(16-05-14), suzu(29-05-14), caotuan(31-05-14), aladanh(02-06-14), Hienvinh(05-06-14), suoi.xanh(14-06-14), Soul(18-06-14), HoangHuu(26-06-14), hoanghuu86(02-07-14), Ngọc Bích(07-07-14), Đồng Thảo(09-07-14), Hoàng Tùng(14-07-14), zarcy(16-07-14), hocdaotkxx_mp(31-07-14), phapman(31-07-14), Thiện Phúc(10-08-14), vanhieu1987(23-08-14), NguyenKim(08-09-14), Mai Hoa(28-09-14), nganvk(07-10-14), yenminhtinh(18-10-14), Thiện Đức(09-11-14), Thảo Chi(12-11-14), lientam6(14-11-14), nguyenthanhtuan(16-11-14), Baranohana(21-11-14), ThuyTran(28-11-14), Đá Ngũ Sắc(10-12-14), Giác Ngộ(11-12-14), minhlong(13-12-14), hoainam1987(23-12-14), Gecko994(27-12-14), bongsenbentre(07-01-15), phuongha(15-01-15), Hoamoclan(18-01-15), thunga(06-02-15), Mphuong(13-02-15), khiemha(27-02-15), Độc Cô 83(28-02-15), thiện_thọ(02-03-15), e_skorpion(04-03-15), hungquyet(11-03-15), JennyHo(13-03-15), huyenthanh178(17-03-15), tu_yen(04-04-15), Congtam(07-04-15), Perfume(18-04-15), VinhTTB(20-04-15), Hải Tâm(21-04-15), Vithuctam(25-04-15), haimat(02-05-15), Quế An(02-05-15), ThaoTran(03-05-15), vu hiệp(08-05-15), Huỳnh Minh Hoàng(09-05-15), Tiểu Đạo(19-05-15), khanhhuyen(12-06-15), ngochien(16-06-15), Hoàng Ngân(27-06-15), Hientam(27-06-15), vicongdong(05-07-15), titoay(14-07-15), Jily Jily(19-07-15), MinhThanh(21-07-15), dangthuychung(31-07-15), Gieohatbode(27-09-15), CanhMaiVang(06-10-15), Ngocminh(09-10-15), Lê Phượng(10-10-15), PhucCuong(11-10-15), KhacTien(22-11-15), ZuLu(05-01-16), luatthanh69(08-01-16), Bá Tùng(12-01-16), Vansugiaikhong(22-02-16), muathu(08-03-16), tienlachoa(23-03-16), Quang Quí(25-03-16), Dã Yên Thảo(04-04-16), Lientri(07-04-16), Thời Sa(09-04-16), tiểuyến(10-04-16), Sen Tím(11-04-16), bongsentrang(04-05-16), dongnuocla(17-06-16), Hà An(23-06-16), Lá nhỏ(28-06-16), Hai yen(10-07-16), Quảng Bác(13-07-16), lotus(15-07-16), Hải Thanh(15-07-16), Hoa Sâm(18-07-16), Minh Hiền(23-07-16), Phước Duyên(25-07-16), Khang Tuệ(01-08-16), Duyên Mầm(03-08-16), Hoaisang(22-08-16), San hô biển(02-09-16), Orion(10-09-16), Trọng Đức(14-10-16), Dòng suối nhỏ(24-10-16), chontam(03-11-16), Hạt Dẻ(06-11-16), nhibap(17-11-16), linhtam(19-11-16), Mack(04-12-16), hanguyen(05-12-16), Pháp Tâm(31-12-16), MinhDung89(24-01-17), PhucDuyenGia(01-03-17), An Hạnh(12-03-17), kimhoa(19-03-17), Ngọc Ẩn(20-03-17), Hương Bình(30-03-17), Tugia78(03-04-17), Tâm Minh(05-04-17), Hasu(07-04-17), brightmoon(17-04-17), uyên linh(24-04-17), nguyenviet(12-05-17), Minh Phương(14-05-17), Tâm Như(15-05-17), nuhong81(15-05-17), Tuệ San(23-05-17)


Return to NHỮNG BÀI CHỌN LỌC

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest