Những linh ứng, ân phước, phép lạ...
Hình đại diện của thành viên
Chưa xemBởi Hoàng Mẫn
blue2_yellow1
Con kính xin đảnh lễ Tổ, Thầy.
Em kính chào anh Đông Quân.

Con xin phép được báo cáo câu chuyện về việc ban phước của một tu sĩ như sau:

Anh này tên Z. năm nay 28 tuổi, có bằng Thạc sĩ phật học tại Ấn Độ, chức danh Đại đức, và hiện đang làm trong Ban đối ngoại phật giáo của Trung ương giáo hội phật giáo Việt Nam tại chùa Quán Sứ, Hà Nội.

Trong một lần đi chung, Z. thấy con đeo xâu chuỗi bằng gỗ thì hỏi mượn xem. Con hơi bất ngờ vì xâu chuỗi của con tầm thường lắm, giá trị chỉ có mười mấy ngàn Việt Nam đồng thôi, trong khi Z. đeo các xâu chuỗi làm bằng hổ phách, san hô đỏ, kỳ nam, ngọc bích, mã não,…Và sau khi Z. lật qua lật lại sợi chuỗi cũ rích của con, thì con thấy Z. ngồi lần chuỗi. Con quá bất ngờ nên đánh tiếng hỏi “Gì vậy anh? Anh đừng có nói với em là mới ăn nhậu xong thấy có lỗi mà tụng kinh sám hối nghen!” Z. nói: "Không phải, mà là đang chú nguyện ban phước vô cái xâu chuỗi."

Khi Z. trả lại cái vòng cho con, con vừa cầm vào là con thấy linh ảnh 3-4 đứa nhóc nhỏ thó, ốm o gầy mòn, chỉ trơ da bọc xương, da nhăn nhúm, đen nhẻm như là cái xác bị chết cháy. Trên tay mỗi đứa nhóc đều cầm một cây ba chĩa như kiểu lính canh ngày xưa. Tụi nhóc đó bước lại gần cái xâu chuỗi thì xâu chuỗi của con phát ra hào quang vàng rực, và có tiếng nói của một vị hộ pháp quát tụi nó “Đi ra.” Tụi âm binh đó liền thụp xuống quỳ lạy xin được quy y, nhưng chư vị độ không đếm xỉa gì tới, và tụi nó nhìn con với vẻ van nài. Con nói là: “Xin các vị ở trển kìa, xin tui làm gì, tui đâu có giúp gì được đâu.”

Con thấy Z. tu tầm bậy, nên cũng tội nghiệp, và có ý giới thiệu Đạo cho Z. Thật là một dịp tình cờ, lúc đó Z. thấy một người quen (đã được con điểm đạo) đang ngồi lần chuỗi trì chú thì lại nói chuyện hỏi thăm. Khi Z. biết người đó trì ngũ bộ chú, Z. mới nói như phán, với đại ý là ngũ bộ chú rất nguy hiểm, dễ bị tẩu hoả nhập ma, và khuyên người đó đọc chú đại bi, hay chú ommanipadmehum - quốc chú của Tây Tạng sẽ tốt hơn rất nhiều. Con nghe Z. nói vậy, con hiểu ra tâm chấp pháp chấp ngã của Z. quá lớn, nên con im luôn không giới thiệu đạo cho Z. nữa.

Con kính báo.