Chưa xemBởi dinhcuong
Đệ tử xin đảnh lễ Tổ và Thầy
Em chào anh Đông Quân.

Đệ tử xin kể lại câu chuyện mình bị hành căn.
Đệ tử có căn duyên với Đạo Mẫu, thuộc Tứ Phủ. Duyên đến, đệ tử ra trình căn trước Tam Phủ Công Đồng. Tiếp tục con đường hầu Thánh, làm tôi lính Thánh, bắc ghế cho cha mẹ ngồi.
Cách đây gần 1 năm, đệ tử bị hành căn. Ngày chỉ ăn ít cháo, uống ít nước, thân gầy yếu, đến hôn mê bất tỉnh. Được chư vị ấn tâm rằng, lúc này là lúc đệ tử trả nghiệp xưa. Lúc đó thần thức chỉ còn 2 phần, giống người khùng điên, hay là thiểu năng thiểu trí. Đệ tử nằm bất động, thân xác không cử động được, đôi khi vẫn nghe tiếng nói bên ngoài, nhưng không cử động hay nói lại được. Giống người sống đời vật thực.

Được chư vị giúp đỡ, truyền điển để đi lại được, nhưng chỉ có 2 phần ý thức, nói trước quên sau.
Cách đây hơn 3 năm, đệ tử có nguyện xin "Xin ơn trên giúp cho gia đạo con thuần lương đạo đức". Nên lúc này, chư vị về xác ấn tâm, chư vị sẽ giúp con hoàn thành tâm nguyện.
Con như người khùng điên, ngồi nói lảm nhảm, chửi bới. Gia đình đưa đến thầy bà chữa bệnh, trừ tà, cho uống bùa...
Chư vị cho nhớ lại, lúc đó người nhà con đi theo, xem cảnh trừ tà trong người con. Người thì tin, người thì không tin, rằng con có tà. Con mới hiểu được rằng, Thánh Thần đang thị hiện, để cho người nhà con tin theo chánh giáo.
Và chư vị có nhắc rằng, với một người bị bệnh khùng điên, vẫn có thể chữa được. Và một người bị bệnh, sống đời vật thực, chư vị vẫn có thể truyền điển mà đứng dậy đi lại và làm công quả được. Chư vị nhắc con, nhờ con có công tu hành, nên mới được vậy. Chứ nghiệp con thì đã đến lúc tử rồi, chư vị xin cho sống lại để tiếp tục làm công quả, phụng sự nhơn sanh.

Con xin cám ơn Tổ và Thầy

[*] Nguyên lý trừ tà by Lĩnh Nam
[*] Bài học tâm linh trong gia đình Ngocthanh by Ngocthanh
[*] Bệnh tâm thần hay Ma Nhập?
[*] Bệnh tâm thần hay bệnh vô hình